Centrálne banky našli spôsob, ako obmedziť vznik realitných bublín

5. 12. 2017

Centrálni bankári sú v súčasnosti svedkami sľubných výsledkov okolo opatrení, ktoré sú v oblasti monetárnej politiky najnovším prírastkom do ich stratégie.

Najnovšie regulačné opatrenia v poskytovaní úverov sú známe ako makroprudenciálne limity. Ich konečným cieľom je zachovanie finančnej stability. Vedú k efektívnemu znižovaniu objemu rizikových úverov a obmedzovaniu vzniku finančných bublín na trhoch s nehnuteľnosťami, v krajinách od Nového Zélandu až po Kanadu. Treba však poznamenať, že nedávno zavedené opatrenia nedosahujú rovnomerný úspech po celej planéte. Trh s nehnuteľnosťami v Hongkongu napríklad nevykazuje žiadne známky ochladzovania. Napriek tomu však centrálne banky získali potrebný manévrovací priestor, v rámci ktorého môžu postupne pristupovať k ďalším regulačným opatreniam, ohľadom sprísňovania monetárnej politiky.

Steven Bell, ktorý je hlavným ekonómom londýnskej spoločnosti BMO Global Asset Management, poznamenal: „Keď sa zameriate na to, čo nás svetová finančná kríza naučila, makroprudenciálne opatrenia sú jednou z kľúčových lekcií. Stali sa nástrojom proticyklického sprísňovania úverov a myslím si, že aj naďalej bude súčasťou stratégie centrálnych bánk.“

Ázijsko-tichomorské krajiny sa v poslednom čase zaradili medzi najodvážnejších hráčov, ktorí sa dopady nadmerne uvoľnenej monetárnej politiky snažia obmedziť. Prísnejšie pravidlá pri poskytovaní hypoték na Novom Zélande viedli k úspešnému obmedzeniu nárastu cien nehnuteľností. Guvernér Grant Spencer 29. novembra vyhlásil, že novozélandská centrálna banka bude od 1. januára budúceho roku pripravená na rušenie niektorých predošlých opatrení. Spencer dodal, že tlak na ceny nehnuteľností sa bude aj naďalej udržiavať na miernej úrovni.

Podobné: Prenájom bytov na Manhattane vynáša takmer toľko ako štátne dlhopisy

Makroprudenciálne nástroje sa dostali na scénu bezprostredne po vyvrcholení finančnej krízy. Centrálne banky sa pomocou nich snažili dosiahnuť ochladenie trhov bez toho, aby ich úplne ochromili a narušili celkový ekonomický rast, prostredníctvom zmien vo výške úrokových sadzieb. Ak sa potvrdí úspešnosť tohto prístupu, úrokové sadzby by sa mohli udržať na nízkej úrovni počas dlhšieho časového obdobia, čo by efektívne prispelo k rozvoju ekonomiky.

Riziko na trhu s bývaním

Zdá sa, že uvedené opatrenia v Austrálii začínajú prinášať svoje ovocie. Potenciálna finančná bublina sa vytráca z miestneho trhu a ceny nehnuteľností v Sydney začínajú klesať. Rezervná banka Austrálie (RBA) považuje sprísnené pravidlá pri poskytovaní úverov za nevyhnutné. Už v súčasnosti je zrejmé, že následkom uplatnenia tejto stratégie sa súvahy bánk aj dlžníkov nachádzajú v omnoho zdravšom stave. Napriek tomu však Austrália aj naďalej zaznamenáva rekordne vysoké zadlženie domácností, čo je dôvodom pretrvávajúceho znepokojenia.

Strach z dlhu. Tri svetové ekonomiky čelia dlhu domácností, ktorý prevyšuje hrubý domáci produkt. Ostatné krajiny sa držia v tesnom závese. Údaje sú aktuálne k prvému kvartálu roku 2017.

Philip Lowe, ktorý je na čele Rezervnej banky Austrálie, v príhovore 21. novembra povedal: „Riziko na trhu s nehnuteľnosťami jednoznačne nepominulo. Avšak skutočnosť, že sa nezvyšuje takým tempom ako v minulosti, považujeme za znamenie pozitívneho vývoja situácie.“

Aj Čína očakáva, že sa čoskoro stane svedkom prvého poklesu predajov na trhu s nehnuteľnosťami, od roku 2014. Bude za to vďačiť najmä regulačným opatreniam, ktoré vstúpili do platnosti v priebehu posledného roka a pol. Ich účelom bolo ochladiť trh, čo bolo spojené so sprísnením požiadaviek v rámci prvých splátok hypoték a obmedzením prístupu zahraničných záujemcov na domáci trh. Vládni predstavitelia zatiaľ tieto opatrenia ponechávajú v platnosti. Stavili na to, že druhá najväčšia ekonomika na svete, pomocou nich dosiahne kontrolované ochladzovanie trhu bez toho, aby došlo k neželanému narušeniu hospodárskeho rozvoja.

Obmedzovanie volatility

Podobná situácia vládne aj v juhovýchodnej Ázii. Singapur začiatkom roka zdokonalil niekoľko regulačných obmedzení, ktoré mali viesť k ochladeniu trhu s nehnuteľnosťami a predísť jeho nadmernému úpadku. Menový úrad Singapuru uviedol, že k stabilizácii situácie v tejto krajine prispeli predovšetkým pokrízové obmedzenia bánk, ktoré boli realizované v Južnej Kórei a Hongkongu. Patrila medzi ne napríklad regulácia krížových menových swapov, ktoré predstavujú dočasnú výmenu jednej meny za druhú, pri fixovanom výmennom kurze.

Obmedzenie v poskytovaní úverov odobrila aj Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) vo Švajčiarsku. Vo svojej septembrovej správe uvádza, že v rámci 64 vyspelých a rozvojových ekonomík dosahujú silnejší a menej volatilný rast práve tie, ktoré sa na takéto regulačné nástroje spoliehajú častejšie.

Aj v prípade Európskej centrálnej banky (ECB) sa ukázalo, že takéto regulačné opatrenia sú vhodnou startégiou. ECB ich s vysokou úspešnosťou uplatnila pri riešení ťažkostí členských štátov Európskej únie. Nemecká centrálna banka Bundesbank sa 28. novembra dokonca vyjadrila, že centrálni bankári by mali zvážiť využívanie takýchto nástrojov aj (alebo možno najmä) počas pozitívnej situácie na trhoch, aby tak obmedzili nadmernú spokojnosť.

Bundesbank vo vyhlásení uviedla: „Vzhľadom na dlhé obdobie zdravého ekonomického vývoja v Nemecku by mohlo byť vnímanie rizika v mnohých kvartáloch, v súčasnosti príliš pozitívne a skreslené.“ Nemecko už v tomto smere podniklo isté kroky. Spolkový úrad pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) už dostal oprávnenie na obmedzovanie poskytovania úverov v súlade s ukazovateľom pomeru výšky úveru a hodnoty nehnuteľnosti. Vláda sa tak snaží predísť problémovým a nesplácaným úverom, ktoré by mohli vyplávať na povrch, v prostredí s vysokými cenami nehnuteľností.

Strach z dlhu

Centrálna banka Kanady sa stavia k vzniknutej situácii podobným spôsobom. Pomocou vyšších sadzieb hypotekárnych úverov a zavádzania nových regulačných opatrení v krajine sa snaží znižovať prehrievanie trhu s nehnuteľnosťami a predchádzať rizikám vyplývajúcim z finančnej nestability. Banka očakáva, že vysoko zadlžené domácnosti takto nebudú mať možnosť žiadať o nové hypotéky a odolnosť celého systému bude postupom času narastať.

Podobné: Ďalšia kríza by mohla začať v Silicon Valley

Svetové regulačné orgány si však ešte nemôžu vydýchnuť. Sprísnenie finančných opatrení síce eliminovalo bezprostrednú hrozbu na mnohých trhoch, ale analytici spoločnosti Citigroup tvrdia, že dlhy domácností, ešte v mnohých krajinách zostávajú na vysokej úrovni. Švédsky orgán pre finančný dohľad 29. novembra uviedol, že riziká v oblasti bývania a zadlženia domácností sú stále vysoké. A to aj napriek tomu, že banky už po celé roky zvyšujú kritériá na poskytovanie hypoték s cieľom predchádzania tohto konkrétneho rizika.

Ekonómovia z agentúry Fitch Ratings podotkli, že aj makroprudenciálne opatrenia majú svoje limity.

Robert Sierra, ktorý je londýnskym ekonómom spoločnosti Fitch dodal: „Nemyslíme si, že takéto nástroje môžu plnohodnotne nahradiť všeobecné sprísňovanie monetárnej politiky. Obmedzovanie poskytovania úverov prostredníctvom makroprudenciálnych opatrení a súčasné udržiavanie extrémne nízkych úrokových sadzieb môže vysielať zmiešané signály. V konečnom dôsledku sa situácia bude dať efektívne riešiť jedine skutočným navyšovaním úrokových sadzieb.“

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×