Čína spomaľuje. Čo to znamená pre investorov?

25. 7. 2017

Čína v súčasnosti čelí finančnej kríze, ktorá zaváňa komunizmom. Krajina sa primárne snaží dosiahnuť dva ciele. Prvým je trvalé zníženie HDP, tým druhým je snaha o vyváženie ekonomických činiteľov. Vláda v Pekingu sa neoblomne snaží udržiavať finančnú a ekonomickú stabilitu. To však spôsobí, že riziko deflácie sa síce zníži v rámci krátkodobej situácie na trhoch, ale výrazne sa zvýši vo vzťahu k dlhodobému vývoju ekonomiky.

To, o čo sa čínska vláda usiluje, sa v dejinách modernej ekonomiky nepodarilo ešte nikomu. Je veľmi pravdepodobné, že cesta nadol nebude vôbec taká hladká, ako Peking predpokladá. Úpadok ekonomiky sa prejaví predovšetkým z pohľadu strednodobého vývoja. Na základe údajov o HDP v druhom kvartáli tohto roku sa predpokladá, že ekonomický rast Číny sa začal spomaľovať a tento trend už v nasledujúcich mesiacoch môže nabrať neudržateľné obrátky.

Spomalenie čínskej ekonomiky by v najbližšej dobe malo viesť ku zníženiu *reflácie na komoditných trhoch. Investori by sa mali vyhýbať nákupu akcií v domácich spoločnostiach, ktoré podnikajú v rámci energetiky, kovovýroby a ťažby surovín. Rovnako rizikoví sú medzinárodní producenti komodít v prostredí rozvíjajúcich sa trhov, medzi ktoré patrí Brazília a Rusko.

(*reflácia označuje stav, ktorý nastane po deflácii, keď sa ceny vracajú na pôvodnú úroveň)

Nedávno boli sprístupnené údaje o vývoji čínskej ekonomiky v druhom kvartáli roku 2017. Situácia je takmer komická, keďže nárast HDP v druhom kvartáli sa zhoduje s údajmi z prvého kvartálu. V oboch prípadoch bol medziročný nárast HDP na úrovni 6,9%. Napriek tomu, že čínska ekonomika v posledných rokoch zažila poklesy aj zotavenia, kolísanie HDP sa udržuje v rozpätí 30 bázických bodov.

Podobné: Narastajúca stredná trieda v Číne potrebuje poistenie

Treba poznamenať, že dynamika rastu čínskej ekonomiky bola výrazne pozitívna, predovšetkým v mesiaci jún.

Za zmienku taktiež stojí:

* Rast spotreby: Maloobchodné tržby dosiahli medziročný nárast o 10%, voči predchádzajúcemu 9,5%.
* Rast výroby: Priemyselná produkcia dosiahla medziročný nárast 7,6% voči predchádzajúcim 6,5%.
* Medzinárodný obchod: Vývoz medziročne stúpol o 11,3%, voči predchádzajúcim 8,7%.
* Rast úverov: Celkové financovanie sociálnych služieb sa medzi-mesačne navýšilo o 1,78 bilióna čínskych juanov, v porovnaní s predošlým 1,07 biliónom juanov.
* Sektor nehnuteľností: Prostriedky na rozvoj nehnuteľností sa medziročne zvýšili o 11,2%, voči predchádzajúcim 9,9%.

Vo svetle týchto údajov sa zdá, že situácia v čínskej ekonomike je pozitívna (zatiaľ). Napriek tomu je však vidno varovanie pred zhoršením podmienok, ktoré môžu nastať v druhej polovici roka 2017.

Nepochybne najdôležitejšou správou je však spomalenie nominálneho rastu vo výrobnom sektore. V prvom kvartáli roka 2017 dosahoval najvyššiu medziročnú hodnotu v rámci súčasného ekonomického cyklu, ktorá predstavovala 14,2%. V druhom kvartáli roku 2017 predstavoval medziročný nárast vo výrobnom sektore iba 12,7%. Na prvý pohľad to nevyzerá ako výrazný pokles. Je to však prvý významný úpadok od tretieho kvartálu v roku 2015, kedy medziročný nárast v tomto sektore dosiahol kritických 0,9%.

Medziročné zmeny v nominálnej hodnote čínskeho HDP. Čierna línia predstavuje primárny priemysel (poľnohospodárstvo, lesníctvo); sivá sekundárny priemysel (ťažký priemysel, stavebníctvo) a modrá zobrazuje terciárny priemysel (maloobchod, finančné služby). Zobrazené je obdobie jún 2007 až jún 2017.

Treba tiež poukázať na skutočnosť, že k širšiemu ekonomickému rastu krajiny prispieva nadpriemerne vysoká výkonnosť ťažkého priemyslu. Toto odvetvie je zodpovedné až za 46,5% ekonomického rastu, čo z historického hľadiska nie je dlhodobo udržateľné.

Podiel sekundárneho priemyslu na nominálnom raste HDP Číny. Zobrazené je obdobie jún 2007 až jún 2017.

V roku 2016 sme boli svedkami toho, ako sa čínskej ekonomike začalo dariť. Vďačila za to nárastu v ťažkom priemysle, ktorý však bol spôsobený výraznými fiškálnymi a peňažnými stimulmi.

Obrat k horšiemu sa predpovedá hlavne preto, že čínska vláda v súčasnosti sprísňuje svoju peňažnú politiku.

Dôkazom je to, že Ľudová banka Číny v roku 2017 obmedzila dotovanie finančných trhov. Operácie na voľnom trhu v roku 2017 medziročne klesli až o 246%, čo je zarážajúce v porovnaní s nárastom o 689%, v rovnakom období roka 2016. Ľudová banka Číny v minulom roku do finančných trhov presmerovala až závratných 1,727 biliónov čínskych juanov.

Podobné: Najhodnotnejšie značky sveta: 9 z USA a 1 z Číny

Správa pre investorov je teda jednoznačná. Medziročné údaje o vývoji trhov hovoria o tom, že súčasná monetárna politika Číny bude mať aj naďalej negatívny dopad na rozvoj ekonomiky. To predovšetkým kvôli tomu, že sprísnené hospodárenie sa odrazí na výkonnosti výrobného sektora, ktorý bol zodpovedný za veľkú časť ekonomického rastu v minulosti. Kým v roku 2016 bol výrobný sektor ukazovateľom pozitívneho rastu, investori by si mali uvedomiť, že spomalenie rastu v tomto sektore povedie v nasledujúcom období k celkovému spomaleniu ekonomiky.

Grafy zobrazujú zarážajúci pokles v peňažných prostriedkoch, ktoré Ľudová banka Číny presmerovala do finančných trhov v rokoch 2016 a 2017.

Je dôležité, aby sme si uvedomili investičné dôsledky, ktoré budú odpoveďou na spomaľujúci sa rast čínskej ekonomiky. Spomalenie čínskej ekonomiky by v rámci strednodobého vývoja malo viesť k zníženiu reflácie na komoditných trhoch.

Čína vytvára zhruba polovicu celkového svetového dopytu po základných kovoch. Je najväčším dovozcom kovov na svete. Podiel Číny na dovoze kovov stúpol z necelých 10% v roku 2002, až na 46% v roku 2014. Krajina spotrebuje takmer polovicu svetovej produkcie rafinovanej medi, železnej rudy, hliníku a taveného a rafinovaného niklu.

Zdroj: TheEconomist, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×