Čo sa môžete naučiť z investičnej evolúcie Warrena Buffetta

20. 12. 2018

Warren Buffett má jasno v tom, ako posudzuje akcie, do ktorých zvažuje investovať. V rozhovore uviedol, že v prvom rade sa snaží odhadnúť kľúčové ekonomické charakteristiky podniku v priebehu nasledujúcich 5 až 10 rokov. Ak to nie je možné, túto investíciu okamžite vylučuje zo svojho zoznamu.

O ikonickom investorovi je známe, že počas celej svojej kariéry sa drží prístupu založeného na vnútornej hodnote – cenné papiere sú v takomto modeli považované za atraktívne na základe vzťahu medzi ich cenou a hodnotou, ktorú by bol informovaný kupujúci ochotný zaplatiť za celý podnik. No odkedy Buffett ukončil štúdium pod vedením Benjamina Grahama na Kolumbijskej univerzite až po nadobudnutie aktuálnej pozície predsedu a výkonného riaditeľa spoločnosti Berkshire Hathaway, Buffett prešiel procesom zásadného vývoja. Práve táto evolúcia a neustále učenie mu umožnili vygenerovať výsledky, ktoré v súčasnosti vykazuje – a ďaleko nimi prekonáva iných úspešných hodnotových investorov.

Začiatky Warrena Buffetta

Buffett rozbehol svoj prvý investičný fond Buffett Partnership už v päťdesiatych rokoch minulého storočia, pričom jeho investičný prístup sa vtedy veľmi podobal na stratégiu jeho učiteľa Benjamina Grahama. Dôraz kládol na hodnotu podniku v okamžitej súčasnosti, a to buď na základe aktív na jeho súvahe, alebo v podobe príjmovej schopnosti etablovaného podniku s dlhou históriou dobrých výsledkov. Graham ho učil, že budúcnosť je niečím, pred čím sa treba zabezpečiť – aby tak podnik neohrozila kritická situácia, ktorá sa nedala predvídať z historických záznamov spoločnosti.

Podobné: 10 prikázaní Warrena Buffetta

Jeho portfólio bolo v tom čase rozdelené medzi všeobecné investície a situácie, v ktorých Buffett prevzal kontrolu nad danou spoločnosťou, ale venoval sa aj ostatným trhovým operáciám, vrátane predajov, fúzií, likvidácií, tendrov a ďalších špeciálnych situácií.

Za zmienku stojí predovšetkým spoločnosť Sanborn Map Company, ktorú Buffett opisuje v liste svojim partnerom z roku 1960. Tento podnik predstavoval jednu z najskorších veľkých investícií Buffettovho fondu, pričom na svojom vrchole zodpovedal až za 35% všetkých jeho aktív. Buffett šikovne využil svoj podiel v spoločnosti na získanie pozície v predstavenstve, v priebehu krátkej doby odomkol jej skutočnú trhovú hodnotu a nakoniec priniesol obrovské zisky sebe aj akcionárom.

Obdobie nehmotných investícií

Warren Buffett v ďalšej fáze svojej evolúcie ako investora začal klásť omnoho väčší dôraz na nehmotné aktíva podniku. Do tejto kategórie patria pojmy ako značka, stabilné konkurenčné postavenie a duševné vlastníctvo. To bolo v rozpore s hmotnými aktívami, akými boli produkty, suroviny, nehnuteľnosti a vybavenie, ktoré obvykle tvorili väčšinu Buffettových predchádzajúcich investícií.

Vývoj investora v tomto smere mal pravdepodobne dve príčiny. Prvou bolo jeho dlhoročné priateľstvo a neskôr obchodné partnerstvo s Charliem Mungerom, ktorý vždy presadzoval prístup v omnoho väčšej miere zameraný na nehmotné aktíva, čím sa líšil od Buffetta. Je pravdepodobné, že práve Munger predstavil Buffettovi dielo Phila Fishera, ktorý vo svojej hlavnej práci „Common Stocks and Uncommon Profits“ opisuje štýl investovania zameraný na hĺbkovú analýzu kvalitatívnych charakteristík podnikov na trhu.

Druhým dôvodom investorovej evolúcie sa zrejme stala skutočnosť, že investície, ktoré boli dovtedy k dispozícii za výhodnú likvidačnú hodnotu, prichádzali čoraz zriedkavejšie. Buffettovi sa podarilo vrátiť celý kapitál svojim partnerom v roku 1969, ale vtedy už bol pripravený uvažovať o tom, ako by si mohol zabezpečiť výhodné investície v tomto novo vznikajúcom prostredí.

Reprezentatívnou investíciou tejto doby bola spoločnosť See‘s Candy, ktorú spoločnosť Berkshire Hathaway začlenila do svojho portfólia v roku 1972. Kúpna cena podniku predstavovala 25 miliónov dolárov a jeho zisky pred zdanením boli nižšie ako 5 miliónov dolárov. Na prvý pohľad sa tak vôbec nejednalo o dobrú kúpu.

Spoločnosť See‘s Candy však bola špeciálnym podnikom s veľmi veľkou konkurenčnou výhodou, ktorú Buffett nazýva „priekopou“ vybudovanou okolo podnikania. V liste akcionárom spoločnosti Berkshire Hathaway z roku 2007 opísal investičnú stratégiu a jej následné výsledky takto:

„Keď posudzujeme spoločnosť, prioritou je dlhodobá konkurenčná výhoda v stabilnom odvetví. Ak má prístup k rýchlemu organickému rastu, je to ešte lepšie. Ale aj bez organického rastu je takýto podnik prínosom. Jednoducho vezmeme jeho bohaté príjmy a použijeme ich na nákup podobných podnikov v iných regiónoch. Nie je žiadnym pravidlom, že musíte investovať peniaze tam, kde ste si ich zarobili. V skutočnosti je to častá chyba. Naozaj úspešné spoločnosti s obrovskými výnosmi z hmotných aktív si nemôžu dovoliť príliš dlho reinvestovať veľkú časť svojho zisku do interných mechanizmov, inak obmedzia vlastný rast výnosov.“

Je zrejmé, že Buffettova filozofia sa výrazne zmenila. Kým predtým bolo jeho cieľom nájsť výhodné aktíva za dobrú cenu, po novom sa zameral na nehmotné vlastnosti podniku – vo veľkej miere si začal ceniť konkurenčnú pozíciu podniku a jeho schopnosť zarobiť neobvyklé výnosy z dostupného kapitálu. V dôsledku si Buffett mohol dovoliť nakupovať spoločnosti za omnoho väčší podiel ich ziskov, ako tomu bolo v minulosti. To mu však na druhej strane umožnilo realizovať pozoruhodné dlhodobé výnosy.

Warren Buffett jeho fáza zložených ziskov

Buffett považoval za mimoriadne zriedkavé, aby bola spoločnosť so silnou konkurenčnou výhodou a výslednou vysokou návratnosťou kapitálu schopná znovu investovať kapitál do svojho podnikania a udržať si pritom porovnateľné miery návratnosti. Ak by sa takáto firma vyskytla, jednalo by sa o perfektné podnikanie: silná konkurenčná výhoda, ktorá by sprevádzala vysokú návratnosť investovaného kapitálu a vysokú návratnosť prírastkového kapitálu, ktorý môže byť opätovne investovaný späť do podnikania a veľké množstvo kapitálu, ktoré môže byť takto prerozdelené v priebehu času. Výsledkom by bol podnik so zloženými ziskami – nielen že by dlhodobo vytváral udržateľne vysoké výnosy, ale zároveň by dlhodobo narastal v nadpriemernej miere.

Warren Buffett našiel takúto firmu v spoločnosti Geico – nízko nákladovej poisťovacej inštitúcie zameranej na poistenie automobilov, ktorú poznal už vo svojich 20 rokoch. Do roku 1995 spoločnosť Berkshire Hathaway vlastnila 50% tohto podniku, pričom druhú polovicu následne kúpila za 2,3 miliardy, teda za dvojnásobok vlastného kapitálu investovaného do spoločnosti. Buffett vo svojom liste akcionárom z roku 1995 opísal túto investíciu nasledovne:

„V roku 1995 sme súhlasili s akvizíciou druhej polovice spoločnosti v hodnote 2,3 miliardy dolárov. To je vysoká cena. Získali sme však prístup k rastúcemu podniku, ktorého obchodná činnosť zostáva špičková z rovnakých dôvodov ako v roku 1951. Geico má okrem toho dvoch mimoriadnych manažérov: Tony Nicely, ktorý riadi poisťovníctvo, a Lou Simpson, ktorý spravuje investície.“

Podobné: Kam až siaha impérium Warrena Buffetta?

V spoločnosti Geico si Buffett dokázal kúpiť skutočný podnik s exponenciálne narastajúcimi ziskami, ktorý mal silnú konkurenčnú výhodu a bohaté možnosti pre výnosný rast. V roku 1995 uznal, že sa mu podarilo získať mimoriadne úspešnú spoločnosť a to navyše za cenu nižšiu ako bola v tom čase jej skutočná vnútorná hodnota.

Cesta Warrena Buffetta

Buffett začínal ako vynikajúci analytik cenných papierov, ktorého školil priamo otec moderného investovania Benjamin Graham. Jeho prvé investície odzrkadľovali patričný prístup – za dobrú cenu sa snažil kúpiť to, čo už vtedy malo prijateľnú hodnotu. V priebehu rokov sa z neho však vyvinul vynikajúci obchodný analytik. Jeho chápanie podnikania sa výrazne prehĺbilo a namiesto nákupu lacných sa zameral na kúpu výnimočných podnikov s ohromným rastovým potenciálom. Keby Buffett neprešiel touto evolúciou, pravdepodobne by sa mu dobre darilo. Keďže ju však absolvoval, darilo sa mu výnimočne dobre.

Zdroj: NYTimes, Yahoo

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×