Európa nevytvára nových miliardárov, ale je lídrom v udržiavaní bohatstva

30. 10. 2018

Európa je síce domovom starých peňazí, ale v súčasnosti prestáva produkovať nových miliardárov. Spoločnosti UBS a PwC na túto skutočnosť poukázali v štúdii s názvom „New value creators gain momentum. Billionaires insights 2017“, ktorá dokumentuje, že európska populácia miliardárov sa v priebehu roka 2016 udržiavala na stabilnej úrovni. Starý kontinent však na druhej strane ostáva lídrom v ochrane a udržiavaní nadobudnutého bohatstva.

V spomenutej štúdii sa uvádza: „Bohatstvo miliardárskej skupiny populácie rástlo iba vo veľmi obmedzenej miere. Európa si aj naďalej drží svoje staré peniaze.“

Keď sa na súčasnú situáciu pozrieme s ohľadom na celkový počet miliardárov v krajine, svet nepochybne vstúpil do „ázijskej éry“. Počet ázijských miliardárov sa iba v priebehu roka 2016 zvýšil o 117 jedincov. Narástol tak o pozoruhodných 23% a dosiahol celkovú hodnotu 637 miliardárov. Pre porovnanie, na území USA v tom istom roku vzniklo iba 56 miliardárov, čím sa ich počet navýšil o 5% a dosiahol úroveň 563 jedincov. Miliardárska populácia v Európe nezaznamenala žiadne výrazné zmeny.

Podobné: Miliardári ktorí za posledný rok najviac zarobili

Analýza spoločností UBS a PwC ďalej vysvetľuje: „Európa v súčasnosti nedisponuje dynamickým tempom rozvíjajúcich sa krajín, ale ani podnikateľskou inovatívnosťou Spojených štátov. Populácia európskych miliardárov bola z tohto dôvodu počas celého roka 2016 statická. Do tejto triedy obyvateľstva sa v priebehu roka pridalo 24 jedincov, avšak 21 bývalých miliardárov ju opustilo. Na konci roku 2016 žilo v Európe 342 miliardárov.“

Autori štúdie tiež poznamenali, že rok 2016 bol pre Európu mimoriadne neistým obdobím. Politickou scénou totiž otriaslo britské referendum o Brexite a všeobecný stav zhoršovali obavy z podobných volebných prekvapení aj v krajinách ako Taliansko, Holandsko, Francúzsko či Nemecko.

Zároveň je potrebné poukázať na to, že aj napriek relatívne stagnujúcemu vývoju miliardárskej populácie si Európa zachováva svetové prvenstvo v ochrane a udržiavaní bohatstva.

Štúdia totiž ďalej uvádza: „V priebehu roka 2016 opustilo európsku triedu miliardárov 21 ľudí, pričom viac ako tretina z nich (8 jedincov) bolo vyškrtnutých zo zoznamu z dôvodu úmrtia. To zodpovedá našim zisteniam z predchádzajúcich rokov o tom, že Európa mala najvyšší počet viac-generačných miliardárov.“

Autori štúdie vysvetľujú, že Európa môže byť pre inovatívne spoločnosti náročným miestom na rozbehnutie podnikania – predovšetkým v dôsledku konzervatívnej podnikateľskej kultúry a prísnym regulačným predpisom.

Štúdia na túto tému uvádza: „EÚ zaujala tvrdé stanovisko voči známym monopolným praktikám technologických spoločností, akou je napríklad Google.“

Okrem toho je tiež dôležitou skutočnosť, že celá tretina európskych miliardárov je prepojená na podniky v spotrebiteľskom a predajnom sektore „starej ekonomiky“ a to vrátane luxusného tovaru, maloobchodného predaja a módy.

V štúdii sa ďalej píše: „Mnohé spoločnosti spojené s miliardármi vznikli v Európe už v povojnových rokoch. V tomto regióne aktuálne existuje takmer rovnocenné zastúpenie nových miliardárov, ktorí zhromaždili bohatstvo vlastnými silami a tými, ktorí disponujú viac-generačným bohatstvom.“

Bohatstvo európskych miliardárov je úzko prepojené s ekonomikami daných krajín. Najväčšou ekonomikou Európy je Nemecko, v ktorom žije najviac miliardárov – 117. Spojené kráľovstvo sa nachádza na druhom mieste s počtom 55 miliardárov, za ním nasleduje Taliansko (42), Francúzsko (39) a Švajčiarsko (35).

Staré peniaze a nová generácia

Autori analýzy ďalej zdôrazňujú, že kým v minulom roku vzniklo celkovo 179 miliardárov, viac než 40 z nich sa k majetku dopracovalo prostredníctvom dedičstva. Štúdia uvádza, že aktuálne vo svete žije 701 miliardárov vo veku nad 70 rokov, z čoho vyplýva, že v blízkej budúcnosti bude dochádzať k prevodu obrovského bohatstva na mladšie generácie.

30 najbohatších ľudí sveta vo veku nad 70 rokov v súčasnosti spoločne disponuje čistým majetkom o hodnote viac než 1 bilión dolárov.

Vôbec prvým miliardárom na svete sa v roku 1916 stal John D. Rockefeller, ktorý bol zakladateľom ropného gigantu Standard Oil. David Rockefeller, ktorý bol jeho posledným vnukom, zomrel minulý rok vo veku 101 rokov a zanechal po sebe majetok vo výške približne 3,3 miliardy dolárov.

Aukcia zbierky umenia a starožitností, ktorú Rockefeller zhromaždil spolu so svojou manželkou – vrátane diel umelcov ako Monet, Matisse a Picasso – získala viac ako 832 miliónov dolárov pre charitatívne organizácie, ktoré miliardári spoločne podporovali.

Spoločnosť UBS vysvetlila, že v súčasnosti už neplatí domnienka o tom, ako je prvá generácia takéhoto rodinného klanu zodpovedná za vybudovanie bohatstva, zatiaľ čo druhá generácia ho uchováva a tretia nerozumne premrhá. Niektoré rodiny si udržali obrovské bohatstvo po dobu piatich až šiestich generácií a niektorí dediči dokonca celkové bohatstvo rodiny navýšili.

Zároveň je však pravdepodobné, že nie celé bohatstvo súčasnej staršej skupiny miliardárov poputuje do rúk novej generácie. Viac ako 180 najbohatších ľudí sveta sa totiž pridalo k iniciatíve Giving Pledge, v rámci ktorej sa zaviazali usmerniť viac než polovicu svojho majetku na charitatívne účely.

Túto charitatívnu inštitúciu založil 62-ročný Bill Gates, ktorý je druhým najbohatším človekom na planéte, s majetkom o hodnote 95 miliárd dolárov. Záväzok podpísal aj 88-ročný Warren Buffett – tretí najbohatší jednotlivec sveta, s bohatstvom vo výške 84 miliárd dolárov.

Najbohatší človek na svete, ktorým je Jeff Bezos, s odhadovanou čistou hodnotou majetku vo výške 146 miliárd dolárov, síce Giving Pledge nepodpísal, ale v priebehu septembra založil inštitúciu s názvom Bezos Day One Fund, prostredníctvom ktorej usmerní 2 miliardy dolárov na riešenie situácie bezdomovcov a detí zo znevýhodnených rodín.

Pre porovnanie, najbohatším človekom Spojeného kráľovstva je Jim Ratcliffe, ktorý je zakladateľom a výkonným riaditeľom petrochemickej spoločnosti Ineos a veľkým zástancom Brexitu. Jeho bohatstvo predstavuje približne 21 miliárd libier. Tiež nie je signatárom Giving Pledge a jeho najväčším dobročinným príspevkom bolo 25 miliónov libier usmernených na účet londýnskej podnikateľskej akadémie.

Nové peniaze

Spoločnosti UBS a PwC sa zhodujú na tom, že domovom nových peňazí je Ázia.

Výsledky ich analýzy uvádzajú: „Zaznamenali sme historicky prvý rok, v ktorom počet ázijských miliardárov v našej databáze prekonal počet ľudí s miliardovým majetkom zo Spojených štátov. Bohatstvo ázijských miliardárov však ešte aj napriek tomu zaostáva za majetkom amerických miliardárov.“

Podobné: Nové peniaze Európy sa investujú do lesov

Spojené štáty si aj naďalej zachovávajú najväčší objem bohatstva miliardárov iba z jediného dôvodu – práve v tomto regióne žijú najbohatší ľudia sveta.

Čína však v priebehu posledných rokov vykazuje explozívne tempo generácie nového bohatstva, v dôsledku čoho môže čoskoro dôjsť k zásadnému zvýšeniu počtu jej miliardárov a zmene postavenia krajiny na celosvetových rebríčkoch.

John Mathews, ktorý je riaditeľom divízie pre oblasť miliardárov v USA pre spoločnosť UBS Global Wealth Management, vysvetlil: „Čína sa nachádza v pozícii, v ktorej zaznamenáva neuveriteľný a bezprecedentný rast.“ V priebehu minulého roka sme sa po prvýkrát v histórii stretli s tým, že miera rast bohatstva miliardárov v ázijsko-tichomorskom regióne prevýšila napredovanie miliardárov v USA.

V roku 2006 bolo na svete iba 16 čínskych miliardárov. Avšak v roku 2017 sa tento počet dostal až na úroveň 373 miliardárov, čo predstavuje jednu pätinu celosvetovej hodnoty. Spojené štáty sú síce stále vo vedení na regionálnej úrovni so svojimi 585 miliardármi, ale generácia vytvárania bohatstva v tomto regióne sa postupne spomaľuje. Spojené štáty v roku 2012 vytvorili 87 miliardárov, no v priebehu roka 2017 sa na americkej scéne objavilo už iba 53 jedincov s takouto mimoriadnou hodnotou majetku.

V Číne v roku 2017 vzniklo 106 nových miliardárov – kým niektorí ľudia z predošlého roka status miliardárov stratili. V konečnom dôsledku to však znamená, že každé tri dni sa v Číne objavil nový miliardár.

Pokiaľ budú súčasné trendy pretrvávať aj naďalej, bohatstvo ázijských miliardárov prevýši bohatstvo ich amerických kolegov už v priebehu nasledujúcich troch rokov. Je potrebné poznamenať, že za explozívny rast čínskej ekonomiky sú zodpovední ambiciózni podnikatelia, ktorí budujú bohatstvo vlastným úsilím – obzvlášť v technologickom priemysle.

Zdroj: UBS, PwC

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×