Európsky trh so zemným plynom mieri na juh

1. 2. 2018

Ťažisko európskeho trhu so zemným plynom sa postupne posúva na juh kontinentu. Jeden z najväčších prevádzkovateľov plynovodov v tomto regióne totiž buduje systém, ktorý by mohol spôsobiť, že Taliansko sa po prvýkrát v histórii stane vývozcom tejto kľúčovej komodity.

Marco Alvera, ktorý je generálnym riaditeľom plynárenskej spoločnosti Snam, plánuje postaviť Taliansko do úlohy novej križovatky európskeho obchodu so zemným plynom. Mali by k tomu prispieť zvýšené dodávky prameniace z plynovodného spojenia s Kaspickým morom, ktoré bolo vybudované pomocou finančných prostriedkov v hodnote 5,6 miliardy dolárov a cisternám zemného plynu (v jeho tekutej forme).

Taliansko má potenciál stať sa centrom plynárenského priemyslu. Nové zásobovacie trasy na juhu Európy by mohli viesť k vytvoreniu spätného toku pre spoločnosť Snam. Plánované plynovody sú vyznačené prerušovanou líniou.

Ak sa Alvera stretne s úspechom, jeho úsilie by mohlo urýchliť odklonenie trhu so zemným plynom od Veľkej Británie smerom k Holandsku a južnej Európe. Tieto oblasti totiž v súčasnosti absorbujú viac plynu pochádzajúceho z Ruska a južných regiónov, čo nahrádza straty vzniknuté poklesom produkcie v britskej časti Severného mora. Sieť spoločnosti Snam by sa stala omnoho dôležitejšou, keby sa Alverovi podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo nových tokov, aby sa Taliansko zmenilo zo spotrebiteľa na vývozcu.

Alvera v rozhovore pre agentúru Bloomberg v Miláne povedal: „Taliansko má ideálne geografické a geologické predpoklady na to, aby fungovalo ako centrum ropného priemyslu. Už v súčasnosti predstavuje jeden z najrozmanitejších trhov so zemným plynom na svete.“

Podobné: Arktická hrozba pre zvyšovanie cien ropy

Alverova snaha reprezentuje zvýšenú konkurenciu na celosvetovom trhu, v dôsledku ktorej sa v tomto sektore postupne rozplýva dominancia Veľkej Británie. Ostrovné kráľovstvo si totiž vybudovalo obrovský vplyv na európskom trhu so zemným plynom v deväťdesiatych rokoch, kedy sa jeho produkcia výrazne zvyšovala. Produkcia Veľkej Británie však už od roku 2000 neprestajne upadá a svetoví obchodníci sa v čoraz väčšej miere zameriavajú na nové uzly zemného plynu. V tomto smere je aktuálne vo vedení Holandsko. Výhodou tejto krajiny je tiež skutočnosť, že dokáže efektívne znižovať menové riziká pre všetkých hráčov, ktorí obchodujú v eurách.

Vývoj produkcie zemného plynu Veľkej Británie od roku 1974.

Analytická spoločnosť Kingston Energy Consulting uviedla, že Veľká Británia a Holandsko sú v súčasnosti bok po boku v pretekoch na európskom trhu so zemným plynom, ktorý dosahuje ročnú hodnotu na úrovni 720 miliárd eur. Obrat Veľkej Británie však klesá a narastajúci charakter sa prejavuje v iných regiónoch.

Popularita Talianska v súčasnosti pramení predovšetkým z produkcie olivového oleja. Zdá sa byť nepravdepodobné, aby sa krajina stala exportným uzlom zemného plynu. Do Talianska zároveň prúdi toľko ruského plynu, že decembrová explózia na prečerpávacej stanici v Rakúsku vyústila do celonárodnej núdzovej situácie. Taliansky plynárenský obchodný uzol PSV zatiaľ zaostáva za britským uzlom NBP a centrom TTF v Holandsku.

Patrick Heather, ktorý je vedúcim výskumným pracovníkom Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie vo Veľkej Británii, vyhlásil: „V prospech obchodného uzlu PSV hrá fakt, že má primeranú infraštruktúru, dobre vybudovanú národnú sieť a disponuje viacerými zdrojmi dodávok. Všetky tieto faktory sú jednoznačnými výhodami a môžu prispieť k tomu, že kapacita obchodovania v uzle PSV sa bude v blízkej budúcnosti výrazne zvyšovať. Pravdou však ostáva, že sa mu pravdepodobne nepodarí predbehnúť holandský TTF.“

Hodnoty obchodovania v jednotlivých európskych uzloch pre distribúciu zemného plynu. Veľká Británia a Holandsko si v priebehu roka 2016 výrazne konkurovali.

42-ročný Alvera má však omnoho väčšie ambície v rámci rozširovania vplyvu spoločnosti Snam. V minulosti pôsobil ako bankár v investičnej spoločnosti Goldman Sachs a do čela plynárenského podniku bol vymenovaný v roku 2016 na trojročné obdobie. V súčasnosti pracuje na novej priemyselnej stratégii spoločnosti Snam, ktorú má zverejniť v marci tohto roku. Jeho program bude pravdepodobne stavať na minuloročnom pláne, ktorý do roku 2021 počítal so zvýšením investícií na hodnotu 5 miliárd eur. Ďalším cieľom sa pravdepodobne stane ročný nárast čistých príjmov o 4%.

V dôsledku nového strategického plánu by sme mohli zaznamenať výsledky investícií, ktorých cieľom je zefektívniť a zvýšiť flexibilitu plynovodnej siete spoločnosti Snam. Do konca roku 2018 by mala mať možnosť spustiť spätný tok v rámci potrubia medzi Talianskom a Švajčiarskom. Spoločnosť zároveň pracuje na podobnom projekte aj v rámci potrubia smerujúceho do Rakúska. Takéto zmeny by po prvýkrát v histórii umožnili spoločnosti Snam exportovať plyn do širšej európskej siete.

Flexibilné toky

Snam očakáva, že do roku 2020 bude mať k dispozícii plyn z Trans-adriatického plynovodu (TAP), na ktorom spolupracuje s britskou spoločnosťou BP a podnikom State Oil z Azerbajdžanu. Konštrukcia tohto potrubia stojí 4,5 miliardy eur. Táto nová distribučná linka privedie plyn z Kaspického mora a Európska únia dúfa, že by sa mohla stať novým južným koridorom pre budúce dodávky zemného plynu. TAP tak pomôže znížiť závislosť Európy od Ruska, ktoré zodpovedá za pokrývanie až jednej tretiny ročného dopytu EÚ, prostredníctvom obrovských potrubí z plynových polí na Sibíri.

Podobné: Najväčšiu rafinériu ropy v USA vlastní Saudská Arábia

Spoločnosť Snam získava výhodu aj vďaka vyčerpaným plynovým poliam, ktoré predstavujú jedno z najväčších skladísk zemného plynu na celom európskom kontinente. Taliansko je síce veľkým spotrebiteľom najmä počas intenzívnej vykurovacej zimnej sezóny, no jeho dopyt po plyne v lete dramaticky klesá. Alvera potvrdil, že využívanie týchto polí mimo sezóny ponúka Taliansku flexibilitu v rámci toho, kedy sa rozhodne nakupovať zemný plyn.

Alvera vyhlásil: „Vďaka vysokej skladovacej kapacite bude môcť Taliansko výhodne nakúpiť dostatočné objemy plynu, počas letných mesiacov.“

Obchodné križovatky

Keď Taliansko tvrdí, že bude srdcom budúcej plynárenskej infraštruktúry, jeho sebavedomie vychádza z kontroly nad rôznymi zdrojmi produkcie. Je totiž priamo napojené na plynovody z Alžírska a Líbye a taktiež na potrubia, ktoré dodávajú ruský plyn. Môže tiež prijímať dodávky zo Severného mora a disponuje troma dovoznými terminálmi pre skvapalnený zemný plyn (LNG). Takto má bližšie k hlavným dodávateľom LNG na Blízkom východe ako akýkoľvek iný významný hráč v európskej sieti. Taliansko má navyše blízko k objavom nových zdrojov v Egypte a Izraeli, ktoré by mohli ovplyvniť európsky trh v priebehu nasledujúcich desaťročí.

Alvera považuje stratégiu nového plynovodu za najlepší spôsob, ktorým by bolo možné znížiť cenu plynu v Európe. Tá totiž dlhodobo dosahuje dvojnásobok ceny plynu v Spojených štátoch. Alvera sa zároveň vyjadril, že nie je nadšený z odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Brexit považuje za hrozbu, ktorá by mohla skomplikovať úsilie o integráciu európskej plynárenskej siete.

Povedal: „Dúfame, že táto udalosť spôsobí čo možno najmenšie narušenie trhu.“ Ďalej dodal, že Veľká Británia má podľa jeho názoru „veľmi sofistikovanú energetickú politiku“, najmä pokiaľ ide o využívanie stimulov a obnoviteľných zdrojov energie. Vyhlásil: „Európa potrebuje podnecovať prepájanie a konvergenciu jednotlivých sektorov a zvyšovať likviditu na trhu.“

Zdroj: TheGuardian, Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×