Fed znovu zvýšil úrokové sadzby. Čo to znamená a ako k tomu došlo?

14. 12. 2017

Banky neustále poskytujú peniaze. Avšak za istý poplatok. Keď si požičiame peniaze a potom ich s určitým úrokom splácame, banky vykazujú zisky.

Cenu pôžičiek predstavujú úrokové sadzby. Ak má Vaša banka v pláne zvýšiť cenu požičiavaných peňazí, nemôže jednoducho svojvoľne zvýšiť hodnotu úrokových sadzieb. Predajcovia potravín to majú v tomto smere omnoho ľahšie. Výšku úrokových sadzieb na celom území Spojených štátov totiž ovláda Federálny rezervný systém (Fed), ktorý vystupuje v úlohe centrálnej banky USA.

Prečo sa Fed zaujíma o úrokové sadzby?

Americký Kongres zadal Fedu v roku 1977 dve úlohy. Prvou bolo zabezpečiť, aby sa ceny produktov, ktoré americkí spotrebitelia nakupujú, držali na stabilnej úrovni. Druhou úlohou bolo vytvoriť podmienky na trhu práce, ktoré zabezpečia zamestnanie všetkým občanom, ktorí o to budú mať záujem.

Fed si následne vytvoril nástroje, pomocou ktorých sa mu darilo udržiavať infláciu na požadovanej úrovni a zabezpečovať maximálnu mieru zamestnanosti. Titulky v médiách sa však najčastejšie venujú práve úrokovým sadzbám. Hlavným dôvodom je snáď skutočnosť, že priamo a s okamžitým účinkom vplývajú na cenu krátkodobých úverov a pôžičiek.

Podobné: Prečo sa vo svete nezvyšujú platy?

Fed sídli vo Washingtone a odtiaľto upravuje výšku úrokových sadzieb takým spôsobom, aby podnietil rôzne ďalšie zmeny, v správaní ekonomiky Spojených štátov. Ak chce povzbudiť spotrebiteľov k tomu, aby si požičiavali peniaze vo väčšej miere a aby vo všeobecnosti navyšovali spotrebiteľské výdavky, realizuje stratégiu znižovania úrokových sadzieb a tým sa znižuje aj cena pôžičiek. To obvykle vedie k nárastu ekonomiky. Ak sa Fed snaží dosiahnuť presný opak a ochladiť ekonomiku, pristúpi k zvyšovaniu úrokových sadzieb a výber nových úverov sa stáva čoraz menej atraktívnym.

Fed často upravuje hodnotu sadzieb, v závislosti od inflácie. Tá predstavuje nárast cien, ku ktorému dochádza vtedy, keď si ľudia požičiavajú toľko peňazí, že majú viac, ako sú schopní minúť (na dostupné produkty).

Treba však poznamenať, že súčasné správanie Fedu je pomerne nezvyčajné.

Alan Levenson, ktorý je hlavným ekonómom spoločnosti T. Rowe Price, uviedol: „V súčasnosti zažívame prvý cyklus sprísňovania monetárnej politiky, v ktorom sa Fed obáva, že inflácia dosahuje príliš nízku úroveň.“

Fed sa snažil udržať infláciu na úrovni 2% a to sa mu naozaj darí, už od roku 2012. V súčasnosti teda nemôže tvrdiť, že zvyšovanie úrokových sadzieb je súčasťou boja proti inflácii. Napriek tomu však očakáva, že ceny budú naďalej stúpať.

Akým spôsobom sa zvyšujú či znižujú úrokové sadzby?

Banky nepožičiavajú peniaze iba spotrebiteľom, ale aj iným bankám.

Základným dôvodom je skutočnosť, že na konci každého dňa potrebujú disponovať určitou výškou kapitálu, ktorý majú umiestnený vo svojich finančných rezervách. Ak spotrebitelia míňajú peniaze, táto bilancia kolíše a banka môže potrebovať, požičať si peniaze zo dňa na deň, aby spĺňala minimálnu kapitálovú požiadavku.

A rovnako ako banky spotrebiteľom účtujú za výber úverov, vyžadujú splácanie poplatkov aj medzi sebou.

Fed sa snaží ovplyvňovať najmä tieto poplatky. Jedná sa o takzvanú sadzbu federálnych fondov. Keď teda Fed znižuje či zvyšuje mieru úrokových sadzieb, zameriava sa predovšetkým na sadzby federálnych fondov.

Keď sa však zvyšuje sadzba federálnych fondov, ostatné banky pristupujú k zvyšovaniu všeobecných úrokových sadzieb, ktoré spotrebiteľom nakoniec účtujú. To znamená, že náklady na požičiavanie peňazí narastajú, naprieč celou ekonomikou.

Dolná a horná hranica

Fed po Veľkej recesii investoval bezprecedentnú sumu do štátnych dlhopisov a bankám tak poskytol potrebnú finančnú injekciu. No v dôsledku toho, v súčasnosti disponuje nadbytočnou finančnou rezervou o hodnote viac než 2 biliónov dolárov. Pre porovnanie, v roku 2008 to bolo menej ako 500 miliárd dolárov.

Fed usúdil, že jedným zo spôsobov, ako sa štátnych dlhopisov zbaviť, je požičiavať ich podielovým fondom a ďalším hráčom na finančnom trhu. Robí to v rámci transakcií známych ako operácie spätného odkupu, ktoré zahŕňajú predaj štátnych dlhopisov so súčasným záväzkom, odkúpiť tie isté cenné papiere na druhý deň. Rozdiel medzi predajnou cenou a cenou pri spätnom odkúpení sa nazýva repo sadzba.

Fed pre tieto takzvané repo obchody stanovuje nižšiu, dolnú hranicu sadzieb. Následne stanoví vyššiu sadzbu, ktorá určuje, koľko zaplatí bankám za držanie jeho hotovosti. Tá je známa ako úrok z prebytočných rezerv („interest on excess reserves“ – IOER). Táto sadzba pôsobí ako horná hranica či strop, pretože banky si nebudú chcieť požičiavať navzájom za nižšie sadzby, ako im vypláca Fed. Teda tak by to malo fungovať v teoretickej rovine.

Fed naposledy pristúpil k zvýšeniu sadzieb v júli, kedy stanovil repo sadzbu na úrovni 1% a IOER na hodnote 1,25%. K ďalšiemu zvyšovaniu mal pristúpiť 13. decembra, pričom nárast sadzieb mal predstavovať 25 bázických bodov. To znamená, že nová dolná hranica repo sadzieb by mala dosahovať 1,25%, pričom horná hranica by sa mala zvýšiť na 1,50%.

Efektívna sadzba federálnych fondov, ktorú banky uplatňujú pri vzájomnom požičiavaní si prostriedkov, by sa potom nachádzala na hodnote medzi 1,25% a 1,50%.

Keď teda Fed zvyšuje sadzby, banky majú menšiu motiváciu pre požičiavanie peňazí. V tomto prípade totiž zarábajú viac, keď ukladajú svoje peniaze do rezerv. Tým sa v konečnom dôsledku znižuje objem peňazí v obehu a zvyšuje sa aj ich cena.

Vývoj sadzby federálnych fondov od roku 1955 po súčasnosť.

Na rade sú banky

Keď Fed pristúpy k navýšeniu sadzieb federálnych fondov, na rad sa dostávajú banky.

Podobné: 3 dôvody prečo investovať v dlhopisoch, počas zvyšovania sadzieb

Banky najprv zvýšia úrokové sadzby, ktoré účtujú svojim najvýznamnejším klientom. Radia sa medzi nich najmä veľké spoločnosti. Jedná sa o takzvané hlavné úrokové sadzby. Banky zvyčajne tento krok oznamujú niekoľko dní po ohlásení zvyšovania sadzieb, zo strany Fedu. Úrokové sadzby kreditných kariet a hypotekárne sadzby sú následne prispôsobené, s ohľadom na povahu hlavných úrokových sadzieb.

Účinok zvýšenia úrokových sadzieb sa najviac prejaví na kreditných kartách a úrokoch pri nákupe nehnuteľností. V týchto oblastiach sa štvrťročné zvyšovanie sadzieb zvyčajne prejaví do 60 dní.

Zdroj: WSJ, Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×