Fed zvyšuje úrokové sadzby aj napriek nespokojnosti prezidenta Trumpa

27. 9. 2018

Predstavitelia Federálneho rezervného systému v priebehu včerajšieho dňa zvýšili úrokové sadzby a jednoznačne potvrdili predpoklady o tom, že v priebehu tohto roka môžeme očakávať ešte jedno takéto zvyšovanie. Dôvodom je skutočnosť, že silná americká ekonomika bude s najväčšou pravdepodobnosťou umožňovať dodatočné navyšovanie úrokových sadzieb aj v priebehu roka 2019.

Navýšenie o štvrť percentuálneho bodu posunulo referenčnú hodnotu sadzby federálnych fondov na cieľový rozsah 2% až 2,25%. Tento krok odzrkadľuje optimistické prognózy týkajúce sa vývoja americkej ekonomiky, ktoré sa zhodujú s predchádzajúcim vyjadrením centrálnej banky spred ôsmich týždňov. Zdá sa tak, že ekonomická situácia Spojených štátov je na vzostupe aj napriek počiatočným obavám vyplývajúcim zo stupňovania obchodnej vojny prezidenta Donalda Trumpa.

Jerome Powell, ktorý je predsedom predstavenstva Federálneho rezervného systému, 26. septembra uviedol: „Takýto postupný návrat k normálnemu stavu pomáha udržať silnú americkú ekonomiku.“ Powell toto vyhlásenie učinil po dvojdňovom zasadnutí Federálneho výboru pre voľný trh vo Washingtone.

Powell tiež poznamenal, že po desaťročnom intervale ekonomickej expanzie, ktorý bol z väčšej časti charakteristický iba skromným rastom, v súčasnosti vstupujeme „do obzvlášť dobrého obdobia pre americkú ekonomiku“.

Federálny výbor pre voľný trh vo svojom vyhlásení na túto tému uviedol, že ekonomický rast a nárast počtu pracovných miest v súčasnosti vykazujú pozitívne výsledky, kým inflácia sa udržuje blízko hodnoty 2%, čo predstavuje dlhodobú cieľovú úroveň určenú centrálnou bankou. Federálny rezervný systém (Fed) okrem toho zverejnil novú prognózu, z ktorej pomerne jednoznačne vyplýva, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb by mali Spojené štáty očakávať už v decembri. S takýmto vývojom situácie sa aktuálne stotožňuje až 12 zo 16 vedúcich predstaviteľov Federálneho výboru – to predstavuje zásadné zvýšenie voči prognózam z júna tohto roku, keď navyšovanie sadzieb očakávalo iba 8 členov.

Najnovšia prognóza Federálneho rezervného systému týkajúca sa zvyšovanie úrokových sadzieb.

Najnovšie vyhlásenie Fedu sa však od správy zverejnenej 1. augusta líši iba v jednom bode. Najvyšší predstavitelia tejto inštitúcie po novom už nenazývajú americkú menovú politiku „akomodačnou“ – ako tomu bolo počas pomerne dlhého obdobia. Powell sa na druhej strane snažil zmierniť dôsledky tejto skutočnosti a povedal, že sa nejedná o signál na zmenu politiky.

Keď Federálny rezervný systém naznačil, že sa pripravuje na zvyšovanie úrokových sadzieb aj napriek tomu, že inflácia zotrváva na umiernenej úrovni, vyvolalo to zásadnú reakciu finančného trhu – hodnota akcií amerických spoločností klesla, zatiaľ čo štátne dlhopisy začali vykazovať narastajúcu tendenciu.

Je potrebné mať na pamäti, že Powell a jeho kolegovia sa v súčasnosti snažia dosiahnuť niečo, čo sa centrálnej banke podarilo vykonať iba raz v priebehu celej svojej 104 rokov trvajúcej histórie. Majú totiž v pláne zabezpečiť akési „hladké pristátie“ americkej ekonomiky, ktoré by bolo nepochybne vhodnejšie ako jej náhly kolaps. Fed sa teda za týmto účelom bude snažiť zvýšiť úrokové sadzby dostatočne na to, aby zabránil prehriatiu ekonomiky, ale zároveň nie natoľko, aby nakoniec došlo k ekonomickej recesii.

Powell uviedol, že napriek ekonomickým úspechom sa centrálna banka čoraz častejšie stretáva so všeobecnými obavami týkajúcimi sa colných taríf a obratu americkej vlády smerom k protekcionistickým obchodným praktikám. Ako sa teda stavia k nátlaku zo strany prezidenta Trumpa, ktorý by jednoznačne uvítal, aby úrokové sadzby zotrvali na čo najnižšej úrovni? Powell na túto otázku odpovedal, že Fed sa v plnej miere zameriava na svoje poslanie udržiavať americkú ekonomiku v zdravom stave a politický nátlak pri tom neberie do úvahy.

Ôsme navýšenie sadzieb

Spojené štáty sa od konca roku 2015 stali svedkami už ôsmich navýšení úrokových sadzieb. Sadzba federálnych fondov sa tak v súčasnosti nachádza na najvyššej úrovni od októbra roku 2008, čo bolo tesne po páde finančnej inštitúcie Lehman Brothers Holdings.

Navigácia touto situáciou je pre Fed plná nástrah a prezident Trump to centrálnej banke vôbec neuľahčuje. Okrem toho, že otvorene kritizoval nedávne zvýšenie úrokových sadzieb, neuvážene sa vrhol do obchodnej vojny s Čínou. To je však obrovskou hrozbou ako s ohľadom na potenciálne spomalenie ekonomického rastu USA, tak aj v rámci možného posilnenia inflácie. 24. septembra nadobudli platnosť ďalšie colné tarify na tovary dovážené z Číny v celkovej hodnote 200 miliárd dolárov. Peking okamžite reagoval rovnakými protiopatreniami.

Predstavitelia Fedu sú navyše aj naďalej skeptickí ohľadom toho, že daňové reformy prezidenta Trumpa budú mať za následok trvalé oživenie ekonomického rastu USA. Analytici síce predpovedali, že ekonomika by si mala udržať narastajúcu tendenciu v priebehu tohto a budúceho roka, zároveň poznamenali, že ekonomický rast sa do roku 2021 spomalí až na 1,8%. Táto prognóza je v súlade s ich odhadom dlhodobého potenciálu americkej ekonomiky a súčasne v rozpore s cieľom Trumpovej vlády, ktorá sa snaží o dlhodobý rast na úrovni 3%.

Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam ostáva pravdou, že Fed sa vo svojom vyhlásení po skončení posledného rokovania nezmieňuje o žiadnych známkach ekonomického dopadu Trumpovej obchodnej vojny. Predstavitelia Federálneho rezervného systému zároveň v žiadnom prípade nepripustili, že by mali v blízkej budúcnosti v pláne obmedziť zvyšujúce sa úrokové sadzby. Powell uviedol, že obavy z colných taríf sa týkajú výhradne amerických podnikov a zatiaľ nezaznamenáva žiadny vplyv na ekonomické dáta.

Fed v oficiálnom vyhlásení uviedol: „Očakávame, že ďalšie postupné navyšovanie cieľového rozpätia sadzby federálnych fondov bude pokračovať v súlade s trvalou expanziou ekonomickej aktivity, pozitívnymi podmienkami na trhu práce a infláciou, ktorá sa pohybuje v blízkosti vytýčeného cieľa o hodnote 2%.“ Fed tak týmto vyjadrením iba tlmočil svoje predchádzajúce názory.

Pohľad do budúcnosti

Federálny výbor pre voľný trh bol nedávno rozšírený o 16. člena, ktorým sa stal nový podpredseda Fedu – Richard Clarida. Výbor aj naďalej očakáva, že v priebehu roka 2019 sa na scéne objavia ďalšie tri navyšovania úrokových sadzieb.

Investori v poslednej dobe spochybnili, či bude Fed naozaj postupovať v súlade s takouto agresívnou stratégiou. Viacerí z nich by totiž uprednostnili, keby sa úrokové sadzby v budúcom roku zvyšovali iba dvakrát. Ak však centrálna banka zotrvá pri svojom súčasnom pláne, obchodníci budú nakoniec nútení prispôsobiť svoje očakávania týkajúce sa zvyšovania ako krátkodobých, tak aj dlhodobých úrokových sadzieb.

Predmetom zanietenej diskusie sú medzitým aj hodnoty neutrálnych úrokových sadzieb, pričom odhady v rámci výboru sa pohybujú medzi úrovňami 2,5% a 3,5%. Powell opakovane podkopával dôležitosť neutrálnych úrokových sadzieb, keďže ekonómovia majú často problém určiť, kde presne sa nachádzajú.

Navyše je tiež potrebné poznamenať, že tvorcovia politík sa zatiaľ nedohodli na tom, ako budú postupovať v situácii, keď úrokové sadzby dosiahnu neutrálne hodnoty. Niektorí z nich navrhujú pozastavenie zvyšovania sadzieb, kým ďalší tvrdia, že pred takýmto pozastavením by mali byť sadzby navýšené až nad neutrálne rozpätie.

Súvisiace: Ako je možné kontrolovať infláciu?

Predstavitelia Fedu vo svojom vyhlásení zopakovali predchádzajúci odhad, ktorý pojednáva o tom, že „riziká pre ekonomickú budúcnosť krajiny sú približne vyvážené.“

Najnovšia prognóza Fedu hovorí o tom, že náklady na získavanie úverov pravdepodobne prekročia hodnotu dlhodobej neutrálnej sadzby a v priebehu roka 2020 dosiahnu hodnotu 3,4%. Úrokové sadzby mali zotrvať na tejto úrovni aj začiatkom roka 2021, pričom dlhodobá neutrálna sadzba sa pravdepodobne mierne zvýši z 2,9% na 3%.

Súčasná iniciatíva Fedu umocňuje rozdiely medzi USA a ďalšími svetovými veľmocami. Európska centrálna banka oznámila, že bude udržiavať svoje úrokové sadzby na aktuálnej úrovni prinajmenšom do leta budúceho roku, kým japonská centrálna banka neplánuje robiť žiadne zmeny až do roku 2020.

Vyššie americké úrokové sadzby však môžu mať zásadný vplyv na rozvíjajúce sa trhy, ktoré budú nútené sprísňovať svoju monetárnu politiku, aby tak obhájili hodnotu vlastnej meny. Powell uviedol, že Fed sa síce zameriava na svoju úlohu v domácej ekonomike, ale dianie v zahraničí je pre americkú ekonomiku jednoznačne dôležitým faktorom.

Podrobnosti prognózy Fedu

  • Stredná hodnota odhadovaného rastu HDP na rok 2018 narástla z 2,8% na 3,1%; pre rok 2019 narástla z 2,4% na 2,4%; pre rok 2020 ostala nezmenená na hodnote 2%; nový odhad na rok 2021 predstavuje 1,8%; dlhodobá hodnota ostáva na úrovni 1,8%.
  • Stredný odhad miery nezamestnanosti na štvrtý kvartál roku 2018 vzrástol z 3,6% na 3,7%; pre roky 2019 a 2020 ostali prognózy nezmenené na hodnote 3,5%; pre rok 2021 na úrovni 3,7%; dlhodobá hodnota ostala nezmenená na 4,5%.
  • Stredné odhady týkajúce sa spotrebiteľských výdavkov ostali nezmenené, s výnimkou roku 2019, kde sa prognóza posunula z 2% na 2,1%.

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×