Investovať v banke alebo cez produkty investičných spoločností?

Kým banky umožňujú klientom investovať zväčša len vo fondoch svojich správcov, ponuka investičných spoločností je oveľa širšia. Veľkú úlohu pritom zohráva to, či ide o bežnú alebo prémiovú klientelu. 

Porovnanie

Jedným z najzásadnejších rozdielov medzi bankami a investičnými spoločnosťami je ponuka. Kým banky umožňujú investovať retailovým klientom len do podielových fondov ich správcovských spoločností alebo vlastných termínovaných či sporiacich vkladov, investičné spoločnosti majú oveľa širšiu ponuku produktov. 

Rôznorodosť ponuky súvisí so špecializáciou na investovanie a tým, že portfólio management nie je viazaný na jedného správcu. Klienti takisto môžu využiť odborné investičné poradenstvo a vybrať si cenné papiere podľa vlastného uváženia. 

Investičné spoločnosti majú oproti bankám navrch aj v tom, že ponúkajú klientom oveľa širšiu škálu produktov, napríklad investovanie do ETF fondov, štruktúrovaných produktov alebo riadených portfólií. Ponuka bánk sa rozširuje len za predpokladu, že ide o prémiovú klientelu. 

V prípade investičných spoločností považujeme za prínosné tiež to, že ku klientom pristupujú individuálnejšie a nekombinujú viacero produktov naraz. To znamená, že investovanie nie je prepojené so životnou poistkou alebo termínovaným vkladom.

Čo však majú investičné spoločnosti a banky spoločné, sú poplatky. Poplatkom sa teda nevyhnete nikde, no pri výbere inštitúcie, ktorá bude na vaše investovanie dozerať, je dôležitý konečný sumár. To znamená, že pri produktoch s rovnakou rizikovosťou si spoločne s nákladmi prehodnotíte výkonnosť, a tak zistíte, ktorá ponuka je pre vás najvýhodnejšia. 

Nechajte si poradiť

Výnosy z podielových fondov sa musia zdaniť. Z toho vyplýva, že investovanie si vyžaduje nielen dobrú stratégiu, ale aj vykonávanie administratívnych úkonov.

No aby ste to mali jednoduchšie, investičné spoločnosti a banky poskytujú svojim klientom odborné poradenstvo. Prostredníctvom tejto služby vás finančníci sami usmernia alebo vám odporučia špecialistov na dane a legislatívu. 

Vďaka poradenstvu si budete vedieť optimalizovať svoje príjmy a tiež sa vyhnete zbytočným komplikáciám. Treba ale myslieť na to, že ide o nadštandardnú spoplatnenú službu.

Ako si vybrať produkt

Ešte predtým, ako si vyberiete konkrétny produkt, finančný sprostredkovateľ vám vytvorí profil, od ktorého závisí investičná stratégia. Pod pojmom profil si predstavte podrobnú analýzu cieľov (očakávaných výnosov), doterajších skúseností, schopnosti znášať riziko a aktuálnej finančnej situácie. Takúto analýzu vám musí poskytnúť každý sprostredkovateľ– v banke aj investičnej spoločnosti. 

Bez ohľadu na to, aký typ investície hľadáte, seriózny odborník by vám mal na základe vyhodnotenia vášho profilu uviesť správne alternatívy produktov, a to: 

  • dynamické (z ponuky WEM je to investičné portfólio WEM Equity US)
  • konzervatívne (z ponuky WEM do tejto kategórie patrí portfólio WEM Sovereign Bonds Eur)
  • vyvážené (z ponuky WEM tieto požiadavky spĺňa investičné portfólio WEM Balanced)

Pri výbere produktov berte do úvahy to, že investičné spoločnosti poskytujú širokú ponuku hneď na začiatku. Naproti tomu banky umožňujú klientom investovať zväčša v podielových fondoch a ďalšie možnosti investovania sa ponúkajú iba exkluzívnym klientom. Pre bežného klienta je banka skôr cestou k bežným, sporiacim či termínovaným účtom, ktoré dosahujú nulové alebo len minimálne zhodnotenie financií.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.