Kam môžu rásť výnosy amerických štátnych dlhopisov?

26. 4. 2018

Výnosy amerických štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti sa viac než zdvojnásobili od júna roku 2016, v priebehu ktorého dosahovali 35-ročné minimum o hodnote 1,36%. Výnosy týchto dlhopisov sú však aj napriek tomu z historického hľadiska ešte stále nízke a zotrvávajú mierne pod úrovňou 3%. Treba však poznamenať, že máme dostatočný dôvod na to, aby sme v blízkej budúcnosti očakávali postupný nárast tejto hodnoty. Kľúčovými činiteľmi v rámci tohto trendu bude zvyšujúca sa inflácia, normalizácia súvahy Federálneho rezervného systému (Fed) a navyšujúci sa deficit štátneho rozpočtu Spojených štátov. Je teda nadmieru dôležité, aby sme sa pokúsili analyzovať, do akej úrovne môžu výnosy amerických štátnych dlhopisov skutočne stúpať.

Bohužiaľ nemáme naporúdzi kryštálovú guľu a vo všeobecnosti nikomu neodporúčame snahu o načasovanie najvhodnejšej situácie v rámci trhu. Ambiciózni investori sa však často zaujímajú o podobné odhady, na základe ktorých následne prispôsobujú svoje investičné plány do budúcnosti. Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa môžeme pozrieť na niektoré metriky, ktoré už v minulosti potvrdili svoju užitočnosť a rovnako nám môžu poskytnúť hodnotné údaje aj v rámci aktuálneho ekonomického cyklu. Predstavujeme Vám tri štatistické ukazovatele, pomocou ktorých máme možnosť odhaliť, na akú úroveň sa vyšplhajú výnosy amerických štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti.

Podobné: Popredné banky sú ešte stále nadmieru vystavené rizikovým úverom

1. Sledujte sadzbu federálnych fondov. Najvyššia úroveň výnosov štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti v priebehu uplynulých ekonomických cyklov korešpondovala s maximálnou hodnotou sadzby federálnych fondov. Výnimkou bol rok 1994, keď sa výnosy dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti zásadne navýšili v reakcii na agresívne sprísňovanie menovej politiky Fedu. Federálny rezervný systém totiž v tomto roku zdvojnásobil sadzbu federálnych fondov z troch až na šesť percent (v rámci jediného roka), čo však nebolo založené na očakávaniach trhu. Výnosy štátnych dlhopisov a maximálna hodnota úrokovej sadzby federálnych fondov sa vo všetkých ostatných prípadoch nachádzali v bezprostrednej blízkosti.

Maximálne hodnoty výnosov štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti a úrokovej sadzby federálnych fondov dosahovali v minulých ekonomických cykloch takmer rovnaké úrovne. Graf zobrazuje obdobie od apríla roku 1988 po apríl roku 2018.

Čo sa týka aktuálneho cyklu, Fed predpokladá, že úroková sadzba federálnych fondov koncom roka 2019 dosiahne maximálnu hodnotu 2,9%. Na základe tejto skutočnosti by sme mohli tvrdiť, že výnosy štátnych dlhopisov sa v rámci tohto cyklu už v súčasnosti nachádzajú veľmi blízko svojej maximálnej hodnoty. Nesmieme však zabúdať na to, že podobné prognózy Fedu sú pravidelne aktualizované a očakávané hodnoty môžu byť v konečnom dôsledky omnoho vyššie. Takýto stav situácie by na druhej strane mohol vysvetliť, prečo výnosy desaťročných dlhopisov zatiaľ nedokázali úplne prekonať kritickú hranicu 3%.

2. Za bežných okolností sa stretávame s vyššou rizikovou prémiou. V rámci posudzovania druhého ukazovateľa by sme sa mali zamerať na to, akú hodnotu dosahovali výnosy dlhopisov v rámci „normálnych“ podmienok v minulosti. Ekonomická teória hovorí o tom, že výnosy dlhopisov by mali odrážať vážený priemer očakávaných krátkodobých úrokových sadzieb spolu s rizikovou prémiou. Odkedy sa však popredné centrálne banky odhodlali na hromadný nákup dlhopisov (tzv. kvantitatívne uvoľňovanie), hodnota rizikovej prémie dosahovala mimoriadne nízku úroveň. Viackrát v priebehu posledných rokov sme dokonca boli svedkami toho, že riziková prémia sa pohybovala v negatívnych hodnotách. Príčinou takéhoto vývoja bola skutočnosť, že trh na svetovej úrovni zaznamenal iba malé riziko inflácie či sprísnenej menovej politiky.

V súčasnosti sa však na scéne objavuje opačný trend a inflácia sa začína zhoršovať. Fed pristúpil k postupnej normalizácii svojej súvahy a tým pádom k zvyšovaniu krátkodobých úrokových sadzieb. Zahraničné centrálne banky tiež smerujú k prísnejšej monetárnej politike. Anglická centrálna banka nedávno zvýšila svoju základnú sadzbu, Európska centrálna banka obmedzuje svoje nakupovanie dlhopisov a dokonca aj Centrálna banka Japonska naznačila, že čoskoro ukončí svoj program kvantitatívneho uvoľňovania. Preto je relatívne rozumné očakávať, že riziková prémia sa bude v najbližších rokoch zásadne navyšovať.

Riziková prémia amerických štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti dosahuje mimoriadne nízku hodnotu. Graf zobrazuje vývoj tejto hodnoty v období od apríla roku 2012 po apríl roku 2018.

Hodnota rizikovej prémie sa v súčasnosti odhaduje na -0,48%. Toto číslo by sme mohli pripočítať k súčasným výnosom desaťročných dlhopisov vo výške 2,8% a predpokladať, že návrat k „normálnej“ menovej politike v nasledujúcich rokoch by vytlačil výnosy dosť vysoko na to, aby sa samotná riziková prémia vrátila do teritória kladných hodnôt. Avšak výnosy dlhopisov na svetovej úrovni sú ešte stále výrazne pod úrovňou amerických štátnych dlhopisov a zahraničné centrálne banky sa aj naďalej držia nadmerne uvoľnenej monetárnej politiky. Práve preto je veľmi nepravdepodobné, že riziková prémia dosiahne výrazné zotavenie. V prvom rade sa totiž musia prejaviť dôkazy o vyššom svetovom raste a navyšovaní inflácie. Keby sme k súčasnej hodnote 2,8% jednoducho pridali ďalších 48 bázických bodov, dospeli by sme k tomu, že výnosy štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti by mohli dosiahnuť úroveň 3,25 až 3,30 percent.

3. Sledujte prognózy v rámci vývoja inflácie. Podobným spôsobom by sme sa mohli pozrieť na predpovede spojené s vývojom inflácie a predpokladať, že štátne dlhopisy by postupom času mali investorom poskytovať pozitívne „reálne“ výnosy. Keďže vývoj inflácie v posledných desaťročiach výrazne poklesol, nominálne výnosy dlhopisov sa prepadli viac ako samotná inflácia. To viedlo k nižším reálnym výnosom. Nominálne výnosy štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti v priebehu piatich rokov bezprostredne pred nástupom svetovej finančnej krízy v priemere dosahovali 4,4%, zatiaľ čo inflácia indexu spotrebiteľských cien predstavovala v priemere 2,9%, v súlade s „reálnym výnosom“ o hodnote približne 1,5%. Očakáva sa, že miera inflácie bude v priebehu nasledujúcich piatich rokov dosahovať približne 2%. Ak k očakávanej 2% inflácii pridáme rizikovú prémiu vo výške 1,5%, bude to znamenať, že priemerné nominálne výnosy štátnych dlhopisov by mohli počas nasledujúcich piatich rokov dosiahnuť úroveň 3,5%.

Na základe doterajšieho vývoja sa očakáva, že inflácia sa v rámci nasledujúcich piatich rokov bude držať blízko hodnoty 2%. Graf zobrazuje vývoj inflácie medzi aprílom rokov 2008 a 2018.

Jediným nedostatkom tohto prístupu je skutočnosť, že inflácia nezvládla držať krok s očakávaniami trhu už počas obdobia niekoľkých rokov. A to aj napriek obrovským stimulom zo strany centrálnych bánk po celom svete. Dosiahnutie priemernej miery inflácie vo výške 2% v priebehu piatich rokov sa môže ukázať ako náročná úloha. Obzvlášť v prípade, že počas tejto doby nastane ďalšia ekonomická recesia. Federálna rezervná banka v meste St. Louis v súčasnosti odhaduje, že existuje menej než 5% pravdepodobnosť toho, že cenový index výdavkov na osobnú spotrebu (takzvaný PCE deflátor) v nasledujúcom roku prekročí hodnotu 2,5%. Nedá sa poprieť, že čo sa týka narastajúcej inflácie, trhy možno zaujali až príliš optimistický prístup.

Narastajúci potenciál výnosov

Tri predstavené ukazovatele nám naznačujú, že maximálna hodnota výnosov dlhodobých štátnych dlhopisov môže v rámci nasledujúceho roka či dvoch dosiahnuť hodnotu medzi 2,9% a 3,5%. Neexistuje však žiadny neomylný spôsob, prostredníctvom ktorého by sme boli schopní odhadnúť konkrétne maximum a ani presné načasovanie vývoja hodnoty týchto výnosov. Výnosy dlhopisov sú úzko spojené s tempom hospodárskeho rastu na domácej a globálnej úrovni, s politikou centrálnych bánk a predovšetkým so skutočným vývojom inflácie.

Pre investorov je však dobrou správou, že výnosy krátkodobých a strednodobých dlhopisov v súčasnosti poskytujú takmer rovnaké výnosy ako štátne dlhopisy s desaťročnou splatnosťou. Výnosy štátnych dlhopisov s dvojročnou splatnosťou predstavujú 2,4% a strednodobé podnikové dlhopisy na investičnom stupni ponúkajú výnosy o hodnote 3,5%. Pre tých investorov, ktorí majú obavy z narastajúcich dlhodobých úrokových sadzieb, sú krátkodobé až strednodobé dlhopisy s relatívne vysokými výnosmi atraktívnou alternatívou.

Podobné: Kam smeruje prebytočná hotovosť?

Investori, ktorí nemajú záujem vyvíjať snahu v rámci načasovania trhu, by sa namiesto toho mali zameriavať na zostavovanie portfólií, zahŕňajúcich aktíva s vhodne diverzifikovanou dobou splatnosti. Pri takomto prístupe totiž máte možnosť ostať účastníkmi trhu v akýchkoľvek podmienkach a v prípade, že sa Vám naskytne vhodná príležitosť, môžete reinvestovať svoje prostriedky do inštrumentov s vyššími výnosmi.

Prečo držať dlhopisy?

S perspektívou pokračujúceho zvyšovania výnosov sa mnohí investori pýtajú, či sa vôbec oplatí aj naďalej držať zakúpené dlhopisy. Avšak hlavnými činiteľmi sú v tomto prípade diverzifikácia a eliminácia výlučnej závislosti na investíciách do akcií, ochrana kapitálu a celkové zisky. Tieto dôvody sa nemenia za žiadnych podmienok – či sa úrokové sadzby zvyšujú alebo klesajú.

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×