Kde vo svete vzniká najviac milionárov?

26. 12. 2017

Nie je žiadnou novinkou, že bohatí ľudia aj naďalej bohatnú. Agentúra Capgemini uverejnila správu o svetovom bohatstve na rok 2017, ktorá hovorí o tom, že v súčasnosti po celom svete výrazne narastá počet jedincov s investovateľným kapitálom vyšším, ako 1 milión amerických dolárov a rovnako sa zvyšuje aj celková hodnota svetového bohatstva. Konzultačná a technologická spoločnosť predpovedá, že najbohatší investori sveta budú do roku 2025 súhrnne disponovať aktívami, v hodnote viac než $ 100 biliónov. To je pozoruhodné zvýšenie voči úrovni $ 63,5 bilióna, ktorá bola charakteristická pre rok 2016.

Aj medzi najbohatšími jedincami planéty však panuje príjmová nerovnosť. Počet milionárov, ktorých hodnota majetku sa pohybuje medzi 1 a 5 miliónmi, sa zvýšil o 7,4%. Naproti tomu počet príslušníkov 1%, ktorí disponujú investovateľnými aktívami vo výške aspoň $ 30 miliónov, vzrástol o 8,3%.

Správa o svetovom bohatstve dokumentuje, že situácia sa v porovnaní s minulými rokmi najvýraznejšie zmenila práve v Severnej Amerike a Európe. Počet bohatých jedincov v týchto krajinách narástol o 7,8% a 7,7%. Rozpínanie vrchnej triedy populácie tak bolo podstatne rýchlejšie ako v roku 2015, kedy tento nárast predstavoval v oboch krajinách iba 2% a 5%. Tento trend zaznamenal pokles v ázijsko-tichomorskom regióne (vynímajúc Japonsko), v ktorom sa vo všeobecnosti nachádza najviac milionárov na svete. Nárast bohatej populácie sa tu spomalil z 9% na 7,4%.

Nasledujúci graf zobrazuje krajiny, ktoré zaznamenali výrazný nárast počtu milionárov medzi rokmi 2015 a 2016.

Počet milionárov pribúda. V týchto krajinách Európy, Ázie, Severnej a Latinskej Ameriky sa navýšil počet jedincov s vysokou hodnotou majetku až o dvojciferné hodnoty.

Akciové spoločnosti sú pre mnohých investorov najziskovejšou triedou aktív. Práve tie sú dôvodom skutočnosti, že v priebehu minulého roku, v Rusku pribudlo až 19,7% nových bohatých investorov. Je zarážajúce, že táto krajina v roku 2015 zaznamenávala pokles v tejto hodnote o 1,8%. Treba však poznamenať, že v Rusku sa aktuálne nachádza 182 000 milionárov, čo je z celosvetového hľadiska relatívne málo. Počet milionárov v Brazílii poklesol v roku 2015 o 7,8%, no v priebehu minulého roka opätovne stúpol o 10,7%. Najbohatší investori v tejto krajine, z oblasti správy majetných investorov, kontrolujú až 87% všetkého bohatstva. Najbonitnejšia trieda populácie sa v Spojených štátoch, počas minulého roka navýšila o 8%.

Akciové trhy bohatým investorom po celom svete priniesli významné zisky aj v prípade, že neboli kľúčovou zložkou ich investičných portfólií. Akcie u najbohatších investorov v druhom kvartáli roku 2017, v priemere tvorili niečo vyše 31,1% investícií. Táto hodnota sa považuje za maximálnu v rámci posledných piatich rokov a je výrazným zvýšením voči 24,8% z konca roku 2016. Až 90% investorov sa vyjadrilo, že cenné papiere boli „dôležitým alebo najdôležitejším zdrojom ziskov v rámci ich investičného portfólia“.

Ďalšou významnou triedou aktív v portfóliách najbohatších investorov boli peniaze a peňažné ekvivalenty, ktoré tvorili 27,3% . Pre porovnanie, tento podiel v roku 2016 predstavoval iba 23,5%. Nehnuteľnosti tvorili v roku 2016 až 18% priemerného portfólia, no v priebehu tohto roka poklesli na 14%. Najvýraznejšie sa prepadol podiel alternatívnych investičných nástrojov, medzi ktoré patria hedžové fondy, komodity a súkromný majetok.

Kam smerujú peniaze bohatých. Investovanie do cenných papierov je na vzostupe, kým podiel alternatívnych investícií sa znížil z hodnoty 15,7% na 9,7%. Čierna farba predstavuje podiel konkrétnej investície na celkovom objeme portfólia (v druhom kvartáli roku 2017); ružová farba je zodpovedá za štvrtý kvartál roku 2016.

Je však zaujímavé sledovať, aké výnosy zaznamenávajú títo investori v rámci investičných účtov, ktoré majú v správe u manažérov wealth managementu. Podľa celosvetových odhadov sa pred zohľadnením správcovských poplatkov jedná o 24,3%. Celkové bohatstvo tejto skupiny populácie sa v priebehu roka zvýšilo o 8,2%. To je dvojnásobok miery rastu z roku 2015. Znovu sme však zaznamenali rozdiely aj medzi jednotlivými kategóriami bohatých jednotlivcov. Majetok najbohatších jedincov vzrástol o 9,2%, zatiaľ čo majetok rádových milionárov sa zvýšil o 7,5%.

V konečnom dôsledku sa v súčasnosti po celej planéte nachádza 16,5 milióna ľudí, s hodnotou investovateľného majetku vyššou ako $ 1 milión. Spoločne vlastnia bohatstvo na úrovni $ 63,5 biliónov. Štatistiky z roku 2010 hovoria o 10,9 miliónoch takýchto bohatých investorov, ktorých súhrnný majetok predstavoval $ 42,7 bilióna.

Portfóliá spravované spoločnosťami z oblasti wealth managementu dosahovali silné výkony. Najvyššie priemerné výnosy zaznamenali investori v ázijsko-tichomorskej oblasti (s výnimkou Japonska). Agentúra Capgemini tvrdí, že dôvodom sú úspešné ekonomiky a využívanie pákového efektu.

Investori prejavili vysokú mieru dôvery voči svojim manažérom z wealth managementu. Napriek tomu však správa charakterizuje mieru ich spokojnosti ako „vlažnú“. Dôvodom sú pravdepodobne správcovské poplatky. Priemerná hodnota poplatkov zaplatených v roku 2016 predstavovala $ 65 795 dolárov. V priemere sa teda jednalo o 8,4% ceny spravovaných aktív. V správe sa napriek tomu uvádza, že niektoré skupiny zákazníkov platia oveľa menej. Tradičné firmy zaoberajúce sa správou majetku sú omnoho drahšie, v porovnaní s takzvanými robo-poradcami. Mnohé z týchto automatizovaných platforiem dokonca ponúkajú sofistikované služby, medzi ktoré patrí napríklad optimalizácia portfólií pre oblasti daní.

Bill Sullivan, ktorý je vedúcim oddelenia pre trh finančných služieb v spoločnosti Capgemini, poznamenal: „Manažéri z oblasti wealth managementu v súčasnosti čelia nadmernému tlaku na zvyšovanie marží a znižovanie poplatkov. Názory investorov na robo-poradcov sa líšia. Keď si však uvedomia, aké nízke poplatky si tieto systémy účtujú, dochádza ku komodifikácii niektorých základných investičných oblastí.“

Správa varuje, že tradiční manažéri zo správy aktív by mali urýchlene upraviť svoje obchodné modely a systém požadovaných poplatkov. Ešte skôr, ako sa na scéne objaví potenciálna konkurencia.

Spoločnosť Capgemini sa zároveň snažila analyzovať aj túto hrozbu a opýtala sa investorov s vysokou hodnotou majetku, aký názor majú na využívanie finančných služieb z dielne technologických spoločností ako Google, Amazon, Alibaba, Apple či Facebook. Vyše 56% respondentov priznalo, že sú takejto možnosti otvorení. Zároveň uviedli, že potenciálnym lákadlom takéhoto prístupu by boli „efektívnosť, transparentnosť, inovácie a prvotriedne možnosti v online prostredí“. Sullivan potvrdil, že bohatí jedinci sú zvyknutí na interakciu s technológiou a chcú naplno uplatniť potenciál digitálnych nástrojov a funkcií aj pri spravovaní svojho bohatstva.

Podobné: Warren Buffett a 8 najvýhodnejších investícií jeho kariéry

Agentúra Capgemini vníma vstup veľkých technologických spoločností do finančného sektora ako „nevyhnutný“. Správa poukázala napríklad na platobné služby a produkty ponúkané ázijskou firmou Ant Financial, ktorá je sesterskou spoločnosťou firmy Alibaba. Tieto služby sú ideálnym príkladom trendu, v rámci ktorého vstupujú technologické spoločnosti na trh wealth managementu. Capgemini však tvrdí, že technológia nebude priamo konkurovať tradičným správcom aktív. Namiesto toho očakáva, že bude dochádzať k vzniku partnerstiev a vzájomnej spolupráci medzi týmito oblasťami. Finančný sektor sa bude totiž v čoraz väčšej miere spoliehať na hybridný model poskytovania služieb, ktorý bude zahŕňať určitý podiel automatizovaných procesov.

Tej Vakta, ktorý je vedúcim oddelenia pre svetové kapitálové trhy v spoločnosti Capgemini Financial Services, nakoniec povedal: „Potrebujeme niečo medzi robo-poradcom a tradičným manažérom. Kombináciu človeka a stroja, spojenie umelej inteligencie a kognitívnych schopností. Mnohé firmy už dosiahli v tomto smere istý pokrok. Zatiaľ to však nestačí na to, aby sme v blízkej budúcnosti poskytli zákazníkom skutočne hodnotné riešenie.“

Zdroj: Bloomberg, Capgemini

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×