Kľúčové znaky podhodnotených akcií

6. 7. 2017

Kupujete akcie? Ako prvé by ste mali zhodnotiť, či je ich aktuálna cena vyššia alebo nižšia ako ich dlhodobá hodnota. Cenu akcií môže ovplyvniť množstvo faktorov, ktoré nemajú žiadny vzťah k ich skutočnej hodnote. To znamená, že akcie sú často podhodnotené. Napríklad, analytik Steve Symington tvrdí, že akcie spoločnosti CenturyLink sú v súčasnosti podhodnotené preto, keďže investori zatiaľ neberú do úvahy dlhodobé následky plánovaného zlučovania, so spoločnosťou Level 3 Communications. Symington predpovedá, že „zlučovanie by mohlo závratne zvýšiť cenu akcií.“

Čo je hodnotové investovanie?

Hodnotové investovanie sa zameriava na podhodnotené akcie. Hodnotové investovanie býva vysvetľované nasledovne:

„Hodnotové investovanie spočíva v investovaní do podhodnotených akcií. Takéto akcie nereprezentujú skutočnú hodnotu podniku, ktorá je omnoho vyššia ako samotná cena akcií. Hodnotoví investori teda nakupujú akcie za relatívne nízku cenu a očakávajú, že cena akcií bude časom stúpať, až kým nedosiahne ich skutočnú hodnotu.“

Hodnotoví investori vedia, že trh často podhodnocuje akcie z rôznych dôvodov. Na aktuálnu cenu akcií môžu vplývať správy a udalosti zo sveta, ktoré nemajú takmer žiadny dopad na ich dlhodobú hodnotu. Úspešní investori využívajú špecifické stratégie, ktoré im umožňujú rozoznať takéto akcie a následne do nich inteligentne investovať.

Ako zhodnotiť akcie – Grahamov model

Royden Ward sa venuje hodnotovému investovaniu už celé desaťročia. V roku 1969 vyvinul počítačový program na výber podhodnotených akcií, ktorý bol založený na investičnej stratégii Warrena Buffetta a jeho mentora, Benjamina Grahma. V rámci investičného programu „Cabot Benjamin Graham Value Investor“ vyčleňuje 7 kritérií, ktoré hodnotia akcie na základe Grahamových teórií:

1. Rating akcií

Ward odporúča vyhľadávať akcie s priemerným alebo vysokým ratingom. V súlade s Grahamovou teóriou radí, aby investori využívali ratingový systém Standard & Poor’s. V rebríčku S&P Earnings and Dividend Rating (rating ziskov a dividend) by vybrané akcie mali spadať do kategórie B a vyššie (S&P hodnotí akcie na mierke od D po A+). Ward tvrdí, že najbezpečnejšou voľbou sú akcie s ratingom o hodnote minimálne B+.

Podobné: Benjamin Graham: Inteligentný investor

2. Pomer dlhu k vlastným aktívam

Pri hodnotovom investovaní je dôležité, aby ste si vyberali spoločnosti s nízkym dlhovým zaťažením. To platí obzvlášť v časoch, keď je poskytovanie pôžičiek obmedzené a ekonomika je relatívne slabá. Mali by ste si vyberať spoločnosti, ktoré majú pomer dlhov k vlastným aktívam na úrovni 1,10 a menej. Existuje niekoľko služieb, ktoré sa riadia týmto ukazovateľom. Patria medzi ne Standard & Poor’s a Value Line.

3. Celková likvidita

Ukazovateľ celkovej likvidity (aktuálny pomer) hovorí o dlhodobej platobnej schopnosti. Vyjadruje, akým kapitálom a aktívami disponuje daná spoločnosť. Z toho môžeme usúdiť, ako dokáže zvládnuť neočakávanú ekonomickú recesiu. Mali by ste investovať do akcií spoločností, ktoré majú celkovú likviditu v pomere 1,50 a viac.

4. Narastajúci čistý zisk na akciu

Pri hodnotovom investovaní by ste sa mali vyhýbať zbytočnému riziku. To dosiahnete, keď sa zameriate na spoločnosti s narastajúcim čistým ziskom na akciu. Mali by ste preveriť hodnoty tohto ukazovateľa za posledných 5 rokov a rozhodnúť sa pre spoločnosť, ktorá v každom roku vykazovala nárast čistého zisku na akciu. Jednoznačne sa vyhnite každej spoločnosti, ktorá v tomto období trpela deficitom.

5. Pomer ceny a zisku na akciu (P/E)

Mali by ste si vyberať akcie s nízkym pomerom P/E. Ideálne 9,0 a menej. Práve tieto spoločnosti predávajú svoje akcie za nízku cenu. Inými slovami, ich akcie sú podhodnotené. Ward tvrdí, že pomocou tohto kritéria sa vyhnete spoločnostiam s vysokým rastom, ktoré by ste mali posudzovať metódami rastového investovania.

6. Pomer ceny k účtovnej hodnote (P/BV)

Hodnoty pomeru P/E prezradia o spoločnosti veľa, ale mali by ste sa na nich pozerať v rámci kontextu daného podniku. Predovšetkým by ste mali vziať do úvahy pomer súčasnej ceny akcií k ich účtovnej hodnote. Získate tak dobrý obraz o skutočnej hodnote spoločnosti. Ako hodnotový investor by ste mali kupovať akcie, ktoré sa predávajú pod svojou účtovnou hodnotou. K hodnote pomeru P/BV sa dopracujete, keď vydelíte súčasnú cenu akcie jej účtovnou hodnotou.

7. Dividendy

Uprednostnite spoločnosti, ktoré vyplácajú stabilné dividendy. Investori si postupne uvedomia skutočnú cenu podhodnotených akcií a ich trhová cena bude narastať. Tento proces však nebude okamžitý. Keď spoločnosť vypláca dividendy, môžete si dovoliť trpezlivo počkať, kým sa akcie zmenia z podhodnotených na nadhodnotené.

Podobné: Sú dividendové akcie vhodnou investíciou?

Zhrnutie

Toto boli kritériá, pomocou ktorých budete schopní identifikovať podhodnotené akcie a investovať s pozitívnymi vyhliadkami na budúcu návratnosť. Je však dôležité, aby ste dokázali analyzovať situáciu v konkrétnej spoločnosti a dôvody, prečo sú akcie obchodované za nízku cenu. Akcie môžu byť podhodnotené napríklad aj preto, že spoločnosť podniká v upadajúcom odvetví.

Buďte opatrí, keď spoločnosť čelí ťažkostiam, ktoré sú príčinou jej podhodnotenia. Skúmajte, či sú tieto ťažkosti iba krátkodobé alebo dlhodobé. Kľúčové je aj to, či má vedenie spoločnosti plán, ktorým tieto ťažkosti vyrieši.

Zdroj: Yahoo, MarketWatch

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×