Koľko peňazí potrebujete v USA, aby ste boli považovaní za bohatého?

17. mája 2018

Mnohí Američania uvádzajú, že ich osobná definícia bohatstva zahŕňa život bez akéhokoľvek stresu a tak často vyhľadávaný „pokoj v duši“. Takáto definícia môže na prvý pohľad pôsobiť dojmom, že pocit bohatstva v podstate vôbec nesúvisí s peniazmi. Zároveň však treba poznamenať, že práve peniaze – alebo ich nedostatok – sú často hlavným zdrojom stresu.

Američania si skrátka neradi priznávajú, že za finančné aktíva si istým spôsobom môžu kúpiť šťastie. Finančná spoločnosť Charles Schwab zverejnila štúdiu s názvom Modern Welfare Index, v ktorej sa respondentov pýtala na ich osobnú definíciu bohatstva. Iba 11% opýtaných považovalo „veľa peňazí“ za synonymum bohatstva. Mnohí respondenti sa snažili poskytnúť duchaplnú a poetickú odpoveď, no väčšina z nich si bola dobre vedomá toho, aký objem finančných prostriedkov budú potrebovať na dosiahnutie svojho cieľa.

Prieskum spoločnosti Charles Schwab dokladuje, že ak žijete v Spojených štátoch a túžite po finančnom pohodlí, v súčasnosti na to každým rokom potrebujete vynaložiť $ 1,4 milióna. Táto hodnota sa výrazne zvýšila voči minulému roku, v priebehu ktorého dosahovala úroveň $ 1,2 milióna. A akou hodnotou majetku by ste mali disponovať v prípade, že chcete byť označení za „bohatého“? V priemere sa jedná o $ 2,4 milióna, teda rovnako ako minulý rok. Tento údaj pochádza z online prieskumu 1 000 opýtaných Američanov vo veku 21 až 75 rokov.

Štúdia však preukázala aj niekoľko povzbudivých výsledkov. Zatiaľ čo 18% opýtaných vymedzilo bohatstvo ako schopnosť dovoliť si kúpiť čokoľvek, po čom zatúžia, až 17% respondentov uviedlo, že bohatstvo spočíva v „láskyplných vzťahoch v rámci rodiny a kruhu priateľov“. To je v súlade s vyjadreniami Joea Durana, ktorý je generálnym riaditeľom finančnej spoločnosti United Capital. O svojom pohľade na skutočnú definíciu bohatstva povedal: „Keď som vybudoval a predal svoju prvú spoločnosť, uvedomil som si, že peniaze nie sú ničím iným ako palivom. Vďaka nim síce máte na výber z väčšieho počtu možností, ale ak nebudete uvažovať o tom, kvôli čomu ich hromadíte, umriete ako bohatí ľudia bez toho, aby ste žili bohatým životom.“

Podobné: 5 najbohatších ľudí sveta

Respondenti sa mali v jednej časti prieskumu vyjadriť k tomu, ktorý z nižšie uvedených výrokov sa najviac približuje k ich osobnému chápaniu bohatstva. Keď im bola položená otázka ohľadom toho, vďaka čomu sa v rámci svojich každodenných životov považujú za „bohatých“, najčastejšia odpoveď sa týkala trávenia času s rodinou. Takéto chvíle symbolizovali bohatstvo až pre 62% opýtaných. 55% respondentov naproti tomu potvrdilo, že bohatými sa cítia byť vo chvíľach, keď majú možnosť „venovať sa samým sebe“. Obe tieto činnosti sú však nepochybne omnoho príjemnejšie, keď máte čím zaplatiť za nové zážitky.

V živote je potrebné tešiť sa z maličkostí. Až 41% respondentov uviedlo, že sa cítia byť bohatými vo chvíľach, keď sa môžu ísť najesť do mesta, prípadne si objednať donášku jedla priamo do svojej obývačky. Dokonca aj služby ako Netflix, Spotify či Amazon Prime sú faktormi, ktoré spotrebiteľom navodzujú pocit bohatstva. Potvrdilo to 33% všetkých opýtaných, pričom 44% z nich patrilo medzi príslušníkov generácie milénia, 29% predstavovali príslušníci generácie X a 23% z nich tvorili členovia generácie Baby boomers.

Respondenti si samozrejme nemuseli vybrať výhradne z uvedených možností a povahu bohatstva vo svojom živote mohli charakterizovať aj vlastnými slovami. Medzi takýmito odpoveďami sa vyskytli výroky ako „prístup k zdravotnej starostlivosti“, „možnosť finančne pomáhať blízkym priateľom a rodine“, ale aj „možnosť jednoducho sa zobudiť každé ráno“. Iba jedna z týchto definícií bohatstva nie je priamo naviazaná na peniaze. Ranné prebudenia sú však nepochybne lepšie v peknom dome.

Keď sa prieskum zameral na finančnú budúcnosť respondentov, príslušníci generácie milénia sa prejavili optimizmom charakteristickým pre mladých ľudí. Až 64% opýtaných z tejto kategórie si myslí, že v budúcnosti nadobudne uspokojivé bohatstvo (v podobe peňazí). Takýto názor však zastáva iba 22% príslušníkov generácie Baby boomers. Kľúčom k úspechu sú možno lepšie finančné návyky. Až 49% príslušníkov generácie milénia totiž potvrdilo, že sa pravidelne venujú vyvažovaniu svojich investičných portfólií. Čo sa týka generácie Baby boomers, iba 43% opýtaných volí rovnaký prístup k svojim investíciám. V rámci oboch týchto generácií však až 24% respondentov uviedlo, že sú si „veľmi istí“ dosahovaním svojich finančných cieľov.

Podobné: Kde vo svete vzniká najviac milionárov?

Podobné prieskumy pravidelne realizuje viacero popredných finančných inštitúcií a podobne ako mnohé ďalšie, aj štúdia spoločnosti Charles Schwab zdôraznila jeden zásadný trend. Na základe výsledkov prieskumu sa totiž nedá poprieť, že ľudia, ktorí majú vybudovaný dôsledný finančný plán, považujú svoj život za výrazne stabilnejší a majú väčšiu kontrolu nad svojím každodenným finančným správaním.

Napriek tomu až 52% príslušníkov generácie Baby boomers uviedlo, že takýto plán si nevytvorili, pretože nemali dostatok peňazí na to, aby ho vôbec potrebovali. Keď mali respondenti vysvetliť, prečo si nezostavili finančný plán, niektorí z opýtaných ako dôvod uviedli „nedôveru voči finančným inštitúciám, najmä po finančnej kríze v roku 2008“, prípadne „ohrozenie osobných údajov zločincami“. Je teda zrejmé, že mnohí americkí občania si nedokážu predstaviť kombináciu finančného plánu a „pokoja na duši“.

Aj v súčasných ťažkých časoch však existuje nádej. Prieskum totiž zistil, že takzvaný americký sen ešte stále nie je mŕtvy. Teda prinajmenšom ten, ktorý považuje zarábanie peňazí za zaručenú cestu k úspešnému životu. Približne 49% respondentov uviedlo, že dôsledné sporenie a investovanie je „kľúčom k bohatstvu“. Ďalších 40% opýtaných považovalo za kľúčový faktor „tvrdú prácu“.

Jedenásť percent respondentov však za kľúčové považuje šťastie.

Zdroj: Bloomberg, Charles Schwab

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×