Kto bude profitovať z ďalšieho kolapsu trhu?

16. 1. 2018

Súčasné debaty okolo ohodnotenia akcií sa ponášajú na ezoterické meditácie stredovekých mníchov. Budúci vývoj trhu však ovplyvňujú aj ďalšie činitele, ktorých analýza je omnoho exaktnejšia. Obchodníci, ktorí majú v pláne profitovať z ďalšieho finančného kolapsu, sa už pripravujú na realizáciu obchodov na krátko. Problémom však ostáva, že predvídať pád trhu môže byť omnoho jednoduchšie než z neho profitovať.

Ak chcete zarobiť peniaze z poklesu cien na finančnom trhu, môžete predávať aktíva na krátko (tzv. „shortovanie“), uplatňovať predajné opcie, alebo zameniť rizikové aktíva za defenzívne. Úspech takýchto stratégií si však vyžaduje presný odhad načasovania a rozmerov zmien v ohodnotení zvolených aktív. Je potrebné dokonale predpovedať triedy aktív a trhy, ktoré budú ovplyvnené, ako aj lokalizáciu týchto zmien v rámci svetových regiónov. Navyše musíte predvídať, či sa narušenie trhu bude korigovať prostredníctvom meniacich sa cien alebo prvkov druhého rádu, teda volatility či korelácie.

Ak chcete dosiahnuť skutočne vysoké výnosy, trhový posun musí byť umocnený pákovým efektom. Kvantový fond Georgea Sorosa v roku 1992 získal 1 miliardu dolárov tým, že shortoval britskú libru a využil pákové obchodovanie za účelom zvýšenia miery návratnosti. Fondy, ktoré v roku 2008 zaznamenali hviezdne výnosy zo strát rizikových hypoték, vo veľkej miere využívali rôzne deriváty – najmä swapy na úverové zlyhanie. Výnosy relatívne k nákladom, na nákup týchto derivátov umocnili celkové percentuálne hodnoty nadobudnutých ziskov. Viaceré vrstvy pákového efektu v rámci samotných cenných papierov, investičné výnosy ďalej zvyšovali.

Podobné: Jedna z najúspešnejších súkromných investičných spoločností sa nenachádza na Wall Street

V dôsledku pákového efektu je však omnoho náročnejšie udržať obchodné pozície, ktorých účelom je profitovanie z očakávaných zmien na trhu. Neschopnosť splniť výzvy na dodatočný vklad prostriedkov, pre udržiavanie minimálnej marže na investičnom účte, môže viesť k predčasnému uzavretiu pozície. Protistrany sa môžu stretnúť s neschopnosťou splniť svoje záväzky. Mnohí obchodníci, ktorí očakávali hypotekárnu krízu v roku 2008, neboli schopní profitovať zo vzniknutej situácie, pretože boli nútení predčasne uzavrieť svoje obchodné pozície, v dôsledku neschopnosti plnenia výziev na dodatočné depozity. Iní zaznamenali zisky iba preto, že finančné inštitúcie zachránili dotáciami protistrany, ktoré si nemohli dovoliť stratiť svoj kapitál.

Aj v prípade, že je prognóza o budúcom vývoji správna, celkový výsledok závisí od východiskovej pozície. Ak je pozícia realizovaná voči existujúcim rizikovým aktívam, môže zachovať hodnotu portfólia jedine vtedy, ak bude zabezpečovací mechanizmus (hedžovanie) fungovať podľa očakávaní. Pri takomto postupe totiž nedochádza k žiadnemu navýšeniu hodnoty, ktorá musí zároveň zohľadniť náklady na takéto hedžovanie. Jediným zaručeným prínosom je potešenie z toho, že ste svojich konkurentov prekonali.

Aj predaj rizikových aktív a zameranie sa na defenzívne investovanie prichádza s vlastnými špecifickými výzvami. Táto stratégia zahŕňa nákup „bezpečných“ aktív, investovanie do hedžových fondov sľubujúcich ochranu pred poklesom trhu, ktoré nekorelujú s jeho vývojom, alebo hodnotových investícií s veľkou mierou bezpečnosti.

Investori v roku 2008 profitovali z držania štátnych dlhopisov, ale hlavným dôvodom sa stal nárast ich hodnoty v dôsledku odkupov, ktoré boli realizované centrálnymi bankami. Ak sa v priebehu budúcej finančnej krízy zhorší kvalita štátnych dlhopisov, tie už nemusia vystupovať v roli bezrizikového útočiska. Existuje tiež riziko straty spojenej so zmenami úrokových sadzieb a úverového rozpätia, v rámci ktorého budú investori nútení predávať aktíva ešte pred dobou ich splatnosti.

Niektoré fondy sa v roku 2008 vyhli veľkým stratám takým spôsobom, že znížili svoju čistú expozíciu prostredníctvom hedžovania, ale iba málo z nich zaznamenalo skutočne vysoké výnosy. Dokonca aj ikonická investičná spoločnosť Berkshire Hathaway od decembra roku 2007 do začiatku roka 2009 stratila zhruba 50% svojej trhovej hodnoty.

Dlhodobý úspech stratégií spojených so zameraním sa na bezpečné aktíva sa spolieha na to, že akýkoľvek pokles trhu bude iba dočasným. Tento prístup predpokladá, že ceny sa nakoniec vrátia k reálnym hodnotám. To umožňuje nákup cenných papierov spoločností v núdzi, profitovanie z nesprávne ohodnotených individuálnych aktív či poskytovanie likvidity alebo kapitálu za výhodných podmienok, najmä počas období narušenia trhu. Spoločnosť Berkshire Hathaway v konečnom dôsledku profitovala z krízy takým spôsobom, že využila svoju dostatočnú likviditu na nákup aktív za atraktívne ceny a poskytla kapitál zraniteľným subjektom (vrátane spoločnosti Goldman Sachs). Zároveň pristúpila k predaju akciových opcií s dlhou dobou splatnosti v časoch, keď hodnoty na trhu boli najnižšie.

Podobné: Ako Warren Buffett zachraňuje banky a zarába miliardy

Náročné ťaženie ziskov z kolapsu trhu podčiarkuje zásadný paradox. Na finančných trhoch v skutočnosti nie je možné vytvárať žiadne nové peniaze. Každý zisk musí byť kompenzovaný stratou. To znamená, že peniaze v podstate iba menia svojho majiteľa v rámci jednotlivých účastníkov trhu.

Jediné skutočné zisky pochádzajú z hotovostných výnosov fungujúcich podnikov a nie zo zvyšovania či znižovania hodnoty finančných pohľadávok na tieto zisky. Ale skutočné podniky sú omnoho menej vzrušujúce než obchodovanie na finančnom trhu – a preto ostávajú nepochopené v časoch, ktoré nad reálnymi výnosmi uprednostňujú vzrušenie z obchodovania.

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×