Mladí ľudia menia spôsob, ktorým bohatí spravujú svoj majetok

3. 10. 2017

Bežní ľudia vkladajú svoje peniaze na sporiace účty, poprípade ich správu nechávajú na školených finančných poradcov.

Najbohatší ľudia však k tejto problematike pristupujú oveľa komplexnejšie. V niektorých prípadoch si dokonca najímajú pomoc celých tímov, ktoré vystupujú pod názvom „family office“, respektíve „rodinné kancelárie“. Tie sú plné finančných odborníkov, ktorí majú na starosti budovanie a spravovanie obrovského objemu bohatstva, ktoré majetné rodiny vlastnia.

Švajčiarska investičná banka UBS a informačná agentúra Campden Wealth Research zverejnili štúdiu, podľa ktorej záujem rodinných kancelárií o spoločensky zodpovedné investovanie výrazne narástol. Výsledky prieskumu hovoria o tom, že až 40% týchto inštitúcii plánuje v budúcom roku podstatne zvýšiť investovanie pomocou spomenutej investičnej stratégie.

Spoločensky zodpovedné investovanie sa okrem získavania vhodných výnosov z investícií snaží dosahovať pozitívne výsledky v rámci rozličných oblastí spoločenského a environmentálneho sektora. Údaje organizácie US SIF Foundation, ktoré vo svojej správe cituje banka Morgan Stanley, dokladujú, že popularita investičných produktov v rámci spoločensky zodpovedného investovania sa od roku 2014 do roku 2016 zvýšila až o 33%. Výsledkom bolo, že hodnota trhu s týmito produktmi sa zvýšila z $6,57 bilióna až na $8,72 bilióna.

Podobné: Spravovanie investičného portfólia pre ľudí do 30 rokov

Správa banky UBS čerpá údaje od výkonných zástupcov viac než 260 rodinných kancelárií po celom svete. Prieskum hovorí o tom, že rodinné kancelárie venujú omnoho viac pozornosti spôsobom, pomocou ktorých môžu svojim klientom zarobiť uspokojivé množstvo peňazí a zároveň prispievať k riešeniu spoločenských otázok akými sú chudoba či globálne otepľovanie.

Každý respondent v prieskume bol zamestnaný v inštitúcii, ktorá spravuje majetok v hodnote takmer 1 miliardy dolárov.

Štúdia ďalej udáva, že hlavnou hybnou silou tohto trendu sú mladí ľudia patriaci do takzvanej generácie milénia. V blízkej budúcnosti budeme svedkami najväčšieho presunu bohatstva medzi generáciami, ktorý najviac prospeje práve príslušníkom generácie milénia. Rodinné kancelárie preto už teraz prispôsobujú svoje investičné rozhodnutia preferenciám budúcich mladých bohatých jednotlivcov.

Sara Ferrariová, ktorá je na čele Svetovej skupiny rodinných kancelárií v rámci banky UBS, v tlačovej správe uviedla: „Sme si vedomí toho, že príslušníci generácie milénia presadzujú stratégie spoločensky zodpovedného a dopadového investovania. Postupne rozvíjajú svoje investičné zručnosti a získavajú vplyv nad vývojom investičného trhu. Čoskoro sa preto s touto tematikou budeme stretávať oveľa častejšie.“

Amit Bouri, ktorý je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom investičnej organizácie Global Impact Investing Network, tvrdí, že mladá generácia bohatých ľudí sa k svojim financiám stavia s moderným prístupom. Ďalej poznamenal: „Ich pohľad na investície je oveľa komplikovanejší. Neuspokoja sa s tým, že časť svojho majetku darujú na filantropické účely a zvyšok vložia do niečoho iného.“

Štúdia banky UBS identifikovala ťažkosti, ktorým rodinné kancelárie čelia v oblasti spoločensky zodpovedného investovania.

Napriek zvýšenému záujmu o spoločensky zodpovedné investovanie, rodinné kancelárie musia s touto investičnou stratégiou čeliť niekoľkým spojeným prekážkam.

Podobné: Kľúčové znaky podhodnotených akcií

Štúdia napríklad uvádza, že rodinné kancelárie majú ťažkosti pri výbere „atraktívnych investícií“, ktoré „zahŕňajú dostatočný dopad na sociálnu či environmentálnu sféru“. V štúdii sa ďalej píše: „Niekoľko inštitúcií prejavilo nespokojnosť s náležitou starostlivosťou, s ktorou je potrebné vyberať investície v rámci tejto stratégie. Taktiež vyjadrili obavy, že trh s takýmito investičnými produktmi zatiaľ dostatočne nedozrel.“

7% opýtaných uviedlo, že za najväčšie ťažkosti spojené so spoločensky zodpovedným investovaním považuje nedostatok personálu a dostupného času.

Zdroj: The Wall Street Journal, UBS

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×