Na rozvoj čistej energie nebudú stačiť ani záväzky inštitucionálnych investorov

27. 12. 2018

Začiatkom decembra sa v poľskom meste Katovice organizovala medzinárodná konferencia Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách, známa ako COP24. Výsledkom diskusií bolo, že viacero popredných finančných inštitúcií sa v rámci dohovorov zaviazalo realizovať kroky v smere dlhodobo udržateľných investícií. Svetová banka napríklad oznámila financovanie vo výške 200 miliárd dolárov, ktoré plánuje usmerniť do projektov zameraných na boj proti klimatickým zmenám, nachádzajúcich sa v rozvojových krajinách. Päť z najväčších európskych bánk, ktoré spoločne v súčasnosti spravujú viac ako 2,7 bilióna dolárov, prisľúbilo prehodnotiť svoje kritériá na poskytovanie úverov a takýmto spôsobom znížiť uhlíkovú stopu poškodzujúcu životné prostredie.

Niekoľko svetových krajín okrem toho zvyšuje svoje investície do takzvaného Zeleného klimatického fondu, ktorý podporuje projekty na poli obnoviteľnej energie a odolnosti voči klimatickým zmenám v rozvojových krajinách. Celkové financovanie fondu v dôsledku zvýšenej iniciatívy významných aktérov vystúpilo až na úroveň 7 miliárd dolárov.

Všetky spomenuté novinky sú samozrejme súčasťou aktuálneho trendu, ktorý je vo veľkej miere sústredený na investovanie v prospech rozvoja environmentálne prijateľného a dlhodobo udržateľného života. Avšak ani napriek záväzkom inštitucionálnych investorov sa nedá poprieť, že budúcnosť zelených investícií zameraných na riešenie otázky klimatických zmien je prinajlepšom nejasná.

Podobné: Ako sa svetové vlády postavili k ekologickému investovaniu

Dôsledky tejto skutočnosti sú však nepríjemné. Výskumníci z iniciatívy Global Carbon Project iba nedávno oznámili, že celosvetové hodnoty emisií oxidu uhličitého dosiahli najvyššie hodnoty v histórií (merania toho činiteľa). Počas konferencie COP24 okrem toho vystúpili zástupcovia Medzinárodného panelu o zmene klímy, Medzinárodnej agentúry pre energiu a Trumpovej administratívy, ktorí zhromaždeniu prezentovali ničivé následky, ktoré môžu mať nekontrolovateľné klimatické zmeny na životné prostredie, ekonomiku a ľudský život.

Obmedzenie globálneho otepľovania na úroveň 2 stupňov Celzia si však bude vyžadovať zásadnú transformáciu energetického sektora a mali by sme sa pripraviť na to, že to nebude lacné. Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu zistila, že do roku 2050 si sektor obnoviteľných energií bude vyžadovať ďalšie investície vo výške 25 biliónov dolárov, čo predstavuje viac ako 700 miliárd dolárov ročne. Jedná sa tak o viac než dvojnásobok súčasných investícií do tohto sektora.

Analýza výskumníkov a odborníkov v oblasti svetovej klímy naznačuje, že veľké pokroky v oblasti znižovania uhlíkových emisií nebudú možné bez potrebných investícií, a najmä pokiaľ ide o rozvoj a zdokonaľovanie obnoviteľných energií. Okrem záväzkov, ktoré boli spečatené na decembrovej konferencii, bude potrebné zavádzať finančné inovácie, ktoré povedú k veľkoplošnému prechodu na využívanie obnoviteľnej energie a rozvoju nových špičkových technológií v tomto odvetví.

Keď máme snahu dosahovať vytýčené ciele v oblasti klimatických zmien, je kľúčové, aby sa v rozsiahlej miere zavádzali vyspelé technológie zamerané na obnoviteľné zdroje energie, akými sú napríklad moderné veterné elektrárne a solárne farmy. Projekty, ktoré sú schopné poskytovať elektrickú energiu v masovom objeme mestám a mestským oblastiam, sú v súčasnosti čoraz atraktívnejšie práve pre inštitucionálnych investorov. Za zmienku stoja napríklad dôchodkové fondy, ktoré vyvíjajú veľký nátlak na rozvoj obnoviteľných energií a vo veľkej miere investujú do dlhodobo udržateľnej infraštruktúry. Aktíva v oblasti obnoviteľnej energie v druhom kvartáli roku 2018 predstavovali viac ako polovicu celkového počtu infraštruktúrnych zmlúv.

Tento nárast bol zároveň umocnený zvýšenou popularitou takzvaného spoločensky zodpovedného investovania, ktoré pri rozhodovaní o investíciách výrazne zohľadňuje spoločenské a environmentálne faktory.

Spoločensky a environmentálne uvedomelé investovanie v poslednej dobe zaznamenalo významné úspechy. Kalifornský dôchodkový fond sa napríklad v roku 2014 zaviazal zdvojnásobiť investície do vývoja čistej energie, pričom v priebehu nasledujúcich piatich rokov usmerní na tento cieľ už 3,7 miliardy dolárov.

Potrebu znižovať emisie oxidu uhličitého a zvyšovať investície do obnoviteľnej energie vyzdvihla aj sieť investorov s označením Ceres, ktorá je zameraná na riziká klimatických zmien, zahŕňa viac než 161 inštitucionálnych investorov a aktuálne spravuje aktíva o celkovej hodnote 25 biliónov dolárov.

Tieto fondy sú však medzi inštitucionálnymi investormi stále iba menšinou. Aj preto je v súčasnosti nevyhnutné podnecovať budovanie inovatívneho investičného prostredia, ktoré by malo potenciál prilákať investície a zabezpečiť veľkoplošné zavádzanie ekologických riešení. Svetové vlády by mali zvyšovať atraktivitu týchto investícií aj pre relatívne konzervatívne organizácie, ktoré sa neradi vystavujú nadbytočnému riziku. Schodnou cestou sú napríklad stratégie sústredené na zmierňovanie rizika a vydávanie takzvaných zelených štátnych dlhopisov, ktoré financujú rozvoj v rámci sektora obnoviteľnej energie a na trhu environmentálne dlhodobo udržateľných projektov.

Zatiaľ čo americké ministerstvo pre energetiku síce poskytuje určité poistenie pre projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, nové garantované úverové programy by mali zvýšiť objemy financovania najmä smerom do infraštruktúrnych projektov, čo by následne upokojilo obavy potenciálnych investorov a otvorilo prístup k novým zdrojom súkromného kapitálu.

Nárast objemu investícií do tohto sektora by tiež bolo možné dosiahnuť zvýšením využívania zelených dlhopisov. Popularita tohto investičného nástroja na americkom trhu prudko narastá, pričom sa odhaduje, že zelené dlhopisy v priebehu roka 2018 tvorili viac ako 20% celkovej hodnoty na úrovni 250 miliárd dolárov. Tieto dlhopisy sú však prevažne napojené na súkromný sektor alebo miestne vlády. Federálna vláda Spojených štátov by preto mala emitovať svoje vlastné štátne zelené dlhopisy, ktoré umožnia inovatívnym projektom stať sa konkurencieschopnými aj bez štátnych dotácií. Táto stratégia bola úspešná pri navyšovaní objemu ekologických investícií napríklad v krajinách ako Poľsko či Francúzsko.

S cieľom dosiahnuť budúcnosť, v ktorej sú emisie uhlíka v súlade s úrovňou bezpečnou pre ľudskú existenciu, je nevyhnutné uvádzať na trh revolučné technológie, akými sú najmä nové formy skladovania energie a inovatívne pohonné látky. Bohužiaľ je však skutočnosťou, že mnoho sľubných výskumných spoločností má v súčasnosti problémy so zhromažďovaním počiatočného kapitálu.

Hybnou silou tohto sektoru boli v minulosti investori rizikového kapitálu, ktorí sú však v poslednom desaťročí omnoho opatrnejší – predovšetkým v dôsledku pádu trhu v roku 2008 a série neskorších kritických zlyhaní. Aj napriek tomu, že rizikový kapitál dal vznik niektorým z najznámejších firiem na súčasnom trhu, tradiční investori rizikového kapitálu jednoducho nedokážu financovať širokú škálu vznikajúcich podnikov v oblasti obnoviteľných technológií.

Podobné: Miliardári sa pretekajú v objavovaní čistej energie

Revolučné energetické technológie si totiž vyžadujú podstatné financovanie hneď v ranom štádiu svojho vývoja, pričom výsledky obvykle očakávajú až v rámci dlhoročného časového horizontu. Na scéne síce pôsobia rôzne druhy investorov rizikového kapitálu a svetových fondov, ktoré sa naučili narábať s takýmto „trpezlivým kapitálom“, to však stále nie je dosť. Inovatívne súkromné organizácie totiž majú možnosť zabezpečiť aspoň niektoré z nevyhnutných finančných prostriedkov, kľúčovú úlohu majú v súčasnosti aj finančné prostriedky z vládnych zdrojov.

Záväzky prijaté na konferencii COP24 už jednoducho nestačia. Napriek tomu, že finančné inštitúcie postupne znižujú svoje uhlíkové emisie, je zrejmé, že rovnako pro-aktívnymi musia byť aj svetové vlády a investori a to predovšetkým budovaním novej infraštruktúry ako aj zameraním na inováciu. Skutočne zmysluplná investícia totiž v konečnom dôsledku môže byť jedným z najsilnejších nástrojov na svete, pomocou ktorého sa nám podarí zachrániť našu čoraz teplejšiu planétu.

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×