Najbohatší bankár Ázie má jedinečnú príležitosť

28. 11. 2017

Ekonomickému rozvoju Indie stojí v ceste narastajúci objem nesplácaných úverov, ktorých hodnota sa v posledných rokoch zvýšila na úroveň 207 miliárd amerických dolárov. Pre najbohatšieho bankára v krajine to však predstavuje obrovskú príležitosť, ktorá sa vyskytuje veľmi ojedinele.

Vláda Indie sa s týmto problémom v súčasnosti snaží skoncovať, pričom má v úmysle revidovať indické zákony o bankrote a rekapitalizovať štátne banky. Tieto kroky majú viesť k zníženiu tlaku na banky v Indii a povzbudiť ich k tomu, aby zvyšovali poskytovanie úverov, čo by viedlo k podpore ekonomického rastu krajiny. Celá situácia hrá zároveň do karát miliardárovi Udayovi Kotakovi.

Aktíva a dlhy približne 50 najväčších dlžníkov v Indii majú byť v priebehu nasledujúceho roku predané profesionálom, ktorých určí súd. Očakáva sa, že v rámci tohto procesu prídu banky, ktoré sú poskytovateľmi úverov, o veľké množstvo finančných prostriedkov. Súhrnné úvery týchto spoločností totiž dosahujú odhadovanú hodnotu 3 biliónov rupií (46 miliárd dolárov), čo v bankovom systéme Indie predstavuje až jednu tretinu všetkých nesplácaných úverov.

Stres v bankovníctve. Taliansko a India disponujú najväčším podielom nesplácaných úverov, spomedzi 10 najväčších ekonomík sveta.

Uday Kotak, ktorý je výkonným riaditeľom súkromnej banky – Kotak Mahindra Bank, vraví: „Svedkami podobnej situácie nesolventnosti a bankrotu budeme nanajvýš raz za život. V tomto procese môžete nadobudnúť aktíva, ktoré Vám v budúcnosti môžu zabezpečiť vysoké výnosy.“

Kotak tvrdí, že investičné fondy v správe jeho banky sa budú zameriavať na prvých 12 spoločností, ktoré sa zúčastnia konania konkurzných súdov. Hlavným bodom záujmu budú najmä spoločnosti, ktoré podnikajú v železiarskom priemysle. Informácie ohľadom ocenenia aktív, ktoré sa ocitnú v konkurze, budú podľa bankára jasnejšie na konci prvého kvartálu budúceho roka.

Pod paľbou. Takmer 18% úverov poskytnutých jednotlivým priemyslom spadá do problémovej kategórie.

Kotak ďalej tvrdí, že banky, ktoré poskytli úvery bankrotujúcim spoločnostiam, budú z poskytnutých prostriedkov čeliť finančnej strate vo výške až 60%. Dodáva, že o spoločnosti smerujúce do konkurzných konaní prejavili záujem aj štátne investičné fondy zo Stredného Východu, juhovýchodnej Ázie a niekoľko svetových penzijných fondov. Nemenoval žiadne konkrétne fondy. Je však všeobecne známe, že zahraničné firmy ako TPG, KKR & Co., Caisse de depot et placement du Quebec a Clearwater Capital Partners sa o investovanie do problémových aktív indických spoločností naozaj zaujímajú.

Kotak vraví: „India je v súčasnosti absolútne otvorená a transparentná. Pravidlá hry sú každému jasné. Neexistuje žiadna diskriminácia domácich či zahraničných hráčov. Snáď až na malý počet sektorov, v rámci ktorých je zahraničné vlastníctvo do istej miery obmedzené vládou.“

Zoznam miliardárov od agentúry Bloomberg uvádza, že celková hodnota Kotakovho majetku dosahuje 10,2 miliardy dolárov. Je tak siedmym najbohatším mužom Indie a bezkonkurenčne najbohatším bankárom v Ázii. Kotak vyhlásil, že snaha indickej vlády o elimináciu problémových úverov je historickým momentom pre celú krajinu.

Rozširujúca sa priepasť. Podiel problémových úverov v Indii narastá, zatiaľ čo ekonomický rast krajiny sa spomaľuje. Graf ilustruje obdobie rokov 2012 až 2017. Indická rezervná banka (RBI) na konci roku 2015 požiadala banky, aby pristúpili k normalizácii svojich súvah.

Kotak vysvetľuje, že súčasné zákony o nesolventnosti a bankrote sú dielom vlády premiéra Narendra Modiho. Údajne vychyľujú rovnováhu systému v prospech veriteľov a tak pre majiteľov najväčších indických spoločností predstavujú oveľa väčšiu hrozbu ako v minulosti. Kotak vraví: „Ak majitelia podnikov v súčasnosti nebudú schopní splácať svoje úvery, po prvýkrát v histórii im hrozí reálna strata kontroly nad ich spoločnosťami.“

Niektorí generálni riaditelia spoločností v minulosti zastávali názor, že môžu jednoducho ignorovať svoje narastajúce dlhy bez toho, aby čelili akýmkoľvek následkom. To predstavovalo hlavný problém pri vyrovnávaní sa s problémovými úvermi. Indická vláda navyše v priebehu minulého mesiaca vyhlásila, že štátnym bankám poskytne finančnú injekciu v rekordnej hodnote 2,1 bilióna rupií. Veritelia tak budú disponovať potrebným kapitálom na to, aby si mohli dovoliť odstrániť zo svojich portfólií problémové úvery, ktoré neprimerane zaťažujú ich súvahu.

Hromada dlhov. Štátne banky Indie disponujú najväčším podielom problémových úverov. Až 69% problémových úverov bolo poskytnutých štátnymi bankami.

Kotak však vyjadril obavy ohľadom toho, že aj samotní zakladatelia bankrotujúcich spoločností sa môžu zúčastniť konkurzných súdnych konaní a následne získať opätovnú kontrolu nad stratenými aktívami. Poznamenal: „Kým nedôjde k potrebnej zmene zákona, u opätovného nákupu stratených aktív sa môže zúčastniť aj zakladateľ bankrotujúcej spoločnosti.“

Veritelia by práve z tohto dôvodu mali vykonávať forenzný audit týchto zakladateľov spoločností. Ten by mal odhaliť, či bankrot nebol zámerným, špekulatívnym krokom. Kotak vraví: „Ak sa to potvrdí, takíto jedinci by mali mať obmedzenú možnosť uchádzať sa o stratené aktíva. Ak sa však ukáže, že bankrot nesúvisí so zámerom zakladateľa spoločnosti a dané aktíva sa dostali do problémov v dôsledku vonkajšieho činiteľa, akým môže byť situácia na trhu či obmedzujúce opatrenie vlády, je to úplne iný prípad.“

Podobné: Vladimír Potanin zbohatne nezávisle na úspechu či zlyhaní elektromobilov

P.P. Chaudhary, ktorý je indickým ministrom pre záležitosti obchodných spoločností, v telefonáte z 20. novembra poznamenal: „Aktuálny zákon o bankrote bol prijatý pred 11 mesiacmi. Federálna vláda v súčasnosti zostavila výbor, ktorý má prehodnotiť jeho dopady. Súčasťou diskusie je aj otázka, či by bankrotujúcim zakladateľom malo byť umožnené uchádzať sa o opätovný nákup aktív neúspešnej spoločnosti. Implementácia tohto zákona musí byť primeraná, odôvodnená a nemôže odporovať verejnej politike štátu.“

Štátne banky vo vedení. Banky s najväčším podielom problémových úverov patria do správy štátu. Pre porovnanie je tu uvedený podiel problémových úverov bánk zo súkromného sektora.

Problémové úvery v marci tohto roka tvorili iba 2,6% všetkých úverov, ktoré poskytla banka Kotak Mahindra. To je zhruba jedna štvrtina priemernej úrovne, v rámci celého bankového sektoru. Údaje indexu Bankex hovoria o tom, že akcie súkromnej banky Kotak Mahindra od začiatku tohto roka stúpli už o 43% a prekonali tak 41-percentný nárast akcií u konkurenčných spoločností.

Kotak vo finančnom sektore začal podnikať v roku 1985. Od rodiny a priateľov si vtedy vybral pôžičku v hodnote 3 miliónov rupií a pomocou týchto prostriedkov založil svoju prvú investičnú spoločnosť. Tvrdí, že nadchádzajúce mesiace budú kritickým obdobím, na konci ktorého sa dozvieme, či sa Indii podarí zažehnať nebezpečnú epidémiu nesplácaných úverov.

Kotak dodal: „Indické súdy, zákonodarný proces a ďalšie zložky štátnej moci musia dokonale zosúladiť svoju činnosť. V dnešnom štádiu vývoja situácie som si takmer istý, že sa vzniknutú záležitosť konečne podarí vyriešiť. Ale vždy musíme byť pripravení aj na niečo nečakané.“

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×