Najväčšie americké spoločnosti plánujú revolúciu zdravotnej starostlivosti

26. 6. 2018

Zdravotná starostlivosť je drahá. Spojené štáty do tohto sektora každým rokom usmerňujú celé 3 bilióny dolárov, čo je dvakrát viac ako ostatné rozvinuté krajiny. Aj napriek tomu, že výdavky na zdravotníctvo predstavujú takmer 18% HDP, táto krajina dosahuje podstatne horšie výsledky ako ďalší svetoví hráči.

Čo sa týka väčšiny Američanov, sú to práve ich zamestnávatelia, ktorí za nich hradia výdavky na zdravotnú starostlivosť. Viac ako polovica ekonomicky aktívnej populácie má zdravotnú starostlivosť zabezpečenú prostredníctvom zamestnaneckých programov a takmer 80% veľkých spoločností je samo-poistených. Takýmto spôsobom na seba berú zodpovednosť za zdravie svojich zamestnancov bez uplatnení zdravotného poistenia poskytnutého treťou stranou. Zdravotné náklady sa však v súčasnosti nezadržateľne zvyšujú a s tým aj spojený nátlak pociťujú práve zamestnávatelia. A niektorí z nich sa rozhodli, že už to viac nebudú znášať.

Scott Shreeve je generálnym riaditeľom start-upovej spoločnosti Crossover Health, ktorá prevádzkuje zdravotnícke zariadenia priamo pri centrálach popredných spoločností, vrátane podnikov ako Apple, Facebook a LinkedIn. Zatiaľ čo Shreeve spolupracuje s prestížnymi zamestnávateľmi už takmer desať rokov, až v priebehu posledného roka zaznamenal, že títo zamestnávatelia sa stávajú omnoho aktívnejšími v snahe znižovania nákladov na zdravotnú starostlivosť. Týchto hráčov nazýva pojmom „aktivistickí zamestnávatelia“.

Podobné: Amazon investoval do indického start-upu v sektore online poistenia

Shreeve povedal: „Títo zamestnávatelia si až teraz uvedomujú, že práve oni sú platiteľmi zdravotnej starostlivosti. Obrovské firmy často investujú mimoriadne veľké sumy peňazí do zdravia svojich zamestnancov, avšak na oplátku nedostávajú hodnotu, ktorá im v konečnom dôsledku prináleží.“

Nová iniciatíva

Ak ste zamestnancom samo-poisteného zamestnávateľa, znamená to, že keď ako zamestnanec navštívite lekára, za všetky vyšetrenia v konečnom dôsledku namiesto poisťovne zaplatí práve Vaša firma.

Prirodzene, poisťovacie spoločnosti sa aj napriek tomu zúčastňujú tohto procesu v úlohe sprostredkovateľa, ktorý rieši logistiku uplatňovania poistných náhrad – vo väčšine prípadov si tak vôbec neuvedomíte, že účet za Vašu zdravotnú starostlivosť v skutočnosti platí Váš zamestnávateľ. Navyše to tiež znamená, že zamestnávatelia nemajú vždy priamy vplyv na to, koľko míňajú. Nemajú totiž moc nad prevádzkou nemocničných zariadení a oceňovaním jednotlivých prvkov zdravotnej starostlivosti.

Renya Spaková, ktorá je v rámci spoločnosti Mercer riaditeľkou oddelenia pre inovácie v zdravotnej starostlivosti, uviedla: „Neustále sa hovorí o tom, že americkí zamestnávatelia za zdravotnú starostlivosť svojich zamestnancov platia neprimerane vysoké účty. Ich kúpna sila v tomto smere však v minulosti nikdy nezodpovedala skutočnému objemu ich výdavkov a vplyvu, ktorým by v rámci tohto sektora mali disponovať.“

Spoločnosť Mercer asistuje zamestnávateľom pri nastavovaní a spravovaní ich programov zdravotnej starostlivosti. Je relatívnym paradoxom, že kým za akékoľvek výdavky na zdravotné poistenie sú zodpovední samotní zamestnávatelia, z historického hľadiska nikdy nedisponovali v tomto sektore dostatočným vplyvom na to, aby dokázali získať lepšie ponuky pri financovaní zdravotnej starostlivosti pre svojich zamestnancov.

Niektorí zamestnávatelia už stihli podniknúť kroky zamerané na zmenu súčasnej situácie. Mesto Rockford v štáte Illinois žalovalo istého výrobcu liekov po tom, ako si miestni predstavitelia uvedomili, že iba za jeden liek platia viac než 500 000 dolárov ročne. V iných situáciách zase vznikajú rôzne koalície, ktoré sa snažia znižovať neprimerane vysoké ceny zdravotníckych materiálov so zapojením kolektívnej vyjednávacej sily.

Spoločnosti JP Morgan, Amazon a Berkshire Hathaway v priebehu januára tohto roku ohlásili svoje plány na vytvorenie novej nezávislej organizácie, ktorá sa bude v plnej miere zameriavať na zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť pre zamestnancov týchto spoločností. Zatiaľ však ešte nie je jasné, nakoľko úspešnou sa táto iniciatíva ukáže byť. Skutočnosťou však ostáva, že títo hráči si naplno uvedomili, kto v skutočnosti platí za spomenutú zdravotnú starostlivosť. Trojica spoločností 20. júna vymenovala generálneho riaditeľa tejto novej inštitúcie so sídlom v Bostone, ktorým sa stal chirurg a profesor Dr. Atul Gawande.

Jamie Dimon, ktorý je generálnym riaditeľom finančnej spoločnosti JP Morgan, vo februári uviedol: „Každému tvrdím, že JP Morgan Chase usmerňuje na lekársku starostlivosť až 1,5 miliardy dolárov a je spoločnosťou, ktorá v plnej miere hradí zdravotné poistenie svojich zamestnancov. To znamená, že už v súčasnosti sme prakticky poisťovňou a vykonávame s tým spojené rozhodnutia. Všetko čo chceme, sú lepšie podmienky.“

Aj ďalšie spoločnosti postupne požadujú plné rabaty na lieky, za ktoré platia. Výrobcovia liekov poskytujú takéto rabaty v celkovej hodnote viac než 100 miliárd dolárov. Tieto rabaty zároveň predstavujú zásadný zdroj príjmov pre sprostredkovateľov zdravotnej starostlivosti, medzi ktorých patria inštitúcie ako Express Scripts, CVS Caremark a Optum RX. Rabaty umožňujú poskytovať zľavy na ceny vybraných liekov, ktoré stanovujú samotní farmaceutickí výrobcovia. Takéto rabaty sa obvykle filtrujú cez sprostredkovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si z nich ukroja vlastný podiel a nakoniec sa dostávajú naspäť do organizácií, ktoré platila za konkrétne lieky – či už sa jedná o zvolený program zdravotnej starostlivosti alebo zamestnávateľa.

Mark Merritt je generálnym riaditeľom lobistickej spoločnosti Pharmaceutical Care Management Association, ktorá na súčasnom trhu zastupuje záujmy rôznych sprostredkovateľov zdravotnej starostlivosti. Merritt pritom vyhlásil, že približne polovica klientov týchto sprostredkovateľov, medzi ktorých patria zamestnávatelia a programy zdravotnej starostlivosti, požadujú až 100% týchto rabatov, namiesto toho, aby z nich dostávali iba istú časť. Merritt tiež potvrdil, že tento trend sa v priebehu posledných piatich rokov výrazne zintenzívnil.

Očakávaná revolúcia

Okresávanie nákladov na zdravotnú starostlivosť nie je také jednoduché ako testovanie novej technológie či aplikácia inovatívnych výrobných postupov. Zamestnávatelia sa však zdajú byť naklonení zavádzaniu nových postupov aj v tomto smere.

Glen Tullman, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Livongo, uviedol: „Samo-poistení zamestnávatelia sú dokonale pripravení na inováciu súčasného systému zdravotnej starostlivosti zamestnancov.“ Zdravotnícka spoločnosť Livongo sa zaoberá starostlivosťou o pacientov s chronickými ochoreniami, akými sú napríklad mimoriadne rozšírená cukrovka a vysoký krvný tlak. Často pritom spolupracuje so zamestnávateľmi, ako aj poskytovateľmi programov zdravotnej starostlivosti. Tullman ďalej dodal: „Nebolo tomu tak vždy. Poprední hráči si však v poslednej dobe uvedomili, že musia konať. V opačnom prípade by totiž voči neustále sa zvyšujúcim nákladom na zdravotnú starostlivosť zdanlivo nikto nezakročil.“

Je pravdou, že veľké spoločnosti majú obvykle dokonalú kontrolu nad rôznymi oblasťami svojho podnikania, avšak zdravotná starostlivosť sa doteraz akosi vyhýbala ich vplyvu. Shreeve povedal: „Jedná sa snáď o poslednú súčasť ich dodávateľských reťazcov, ktorú sa im zatiaľ nepodarilo vhodne manažovať.“

Michael Rea, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Rx Savings Solutions, spolupracuje so spotrebiteľmi a zamestnávateľmi v oblasti nákladov na zdravotnú starostlivosť a pomáha im porozumieť cenám liekov, za ktoré si platia. Rea zároveň poznamenal, že počas niekoľkých posledných rokov si všimol zásadnú zmenu v správaní a prístupe zamestnávateľov.

Podobné: Charitatívny projekt Buffetta a Gatesa sa rozšírili o ďalších 14 filantropov

Rea uviedol, že počet klientov spoločnosti Rx Savings Solutions by sa mal v roku 2018 zvýšiť z 2,5 milióna až na 10 miliónov. Vysvetlil, že tento rast nevychádza z iniciatívy jeho spoločnosti, ale pramení zo všeobecného nepokoja na trhu. Rea povedal: „My nie sme hybnou silou súčasného trendu. Tou sú práve ľudia, ktorí hľadajú nové riešenia a pristupujú ku konkrétnym rozhodnutiam.“

Jedna vec je však istá. Americkí zamestnávatelia si už viac nemôžu dovoliť čakať na potenciálne riešenie, ktoré by malo prísť priamo zo strany zdravotníckeho priemyslu.

Spaková nakoniec povedala: „Zdravotníctvo v súčasnosti čaká na svoju revolučnú príležitosť a zamestnávatelia si konečne uvedomili, že už nemôžu iba nečinne sedieť a prizerať sa. Ak chcú disponovať väčším vplyvom na tento sektor a dosahovať lepšie podnikateľské výsledky, musia sa stať hybnou silou potrebných zmien a vplývať na smerovanie zdravotníckej starostlivosti v blízkej budúcnosti.“

Zdroj: WSJ, Fortune

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×