Najväčšiu rafinériu ropy v USA vlastní Saudská Arábia

25. 5. 2017

Prístavné mesto Port Arthur v Texase je domovom korunného klenotu ropného priemyslu Spojených štátov. Sídli tu najväčšia rafinéria v krajine, ktorá dosahuje kapacitu atmosférickej destilácie až 603 MBbl/cd. Od prvého mája roku 2017 vlastní celý tento komplex spoločnosť Saudi Aramco.

Saudi Aramco spolu so svojím partnerom Royal Dutch Shell doteraz vlastnila 50% rafinérie v Port Arthure, prostredníctvom spoločnosti Motiva Enterprises JV. Začiatkom roka 2016 sa však Motiva Enterprises rozpadla a saudská ropná spoločnosť sa rozhodla privlastniť si celú rafinériu. Spolu s rafinériou získala Saudi Aramco niekoľko distribučných terminálov. Dostala taktiež práva na predaj palív značky Shell v Texase a vo viacerých štátoch Východného pobrežia. Saudi Aramco je spoločnosťou v štátnom vlastníctve a takýto ťah je pre ňu obzvlášť významným krokom.

Saudi Aramco vďaka odkúpeniu rafinérie vlastní z celkovej domácej kapacity spracovania ropy Spojených štátov o 300 MBbl/d viac. Saudská Arábia môže teda do USA dovážať oveľa viac svojej nespracovanej ropy. Zvýšila tak dovoz tzv. „lepkavej“ ropy, za ktorú je náročné poskytnúť náhradu. Dôvodom sú zmluvné záväzky a zahraničné vlastníctva podielov v rafinériách. Saudská Arábia je v súčasnosti po Kanade druhým najväčším dovozcom ropy do Spojených štátov. Podľa organizácie EIA, Spojené štáty zo Saudskej Arábie doviezli vo februári tohto roku 1,34 MMBbl/d ropy.

Keď spojíme zvýšený dovoz ropy do USA so získaním distribučných terminálov a práv na predaj palív pod značkou Shell, začína sa nám črtať stratégia, pomocou ktorej sa Saudi Aramco snaží získať pridanú hodnotu z rafinovania a distribúcie v Spojených štátoch. Spoločnosť má dokonca na výber: buď môže zabezpečiť zvýšený dopyt po svojej vlastnej nespracovanej rope alebo nakupovať ropu za nízku cenu od Spojených štátov či Kanady a takto využiť príležitosť na arbitráž. Inými slovami, rafinéria v Port Arthure poskytuje spoločnosti Saudi Aramco závratne zvýšený podiel na americkom trhu s ropou.

Vo svetle vyššie uvedených skutočností stojí za zváženie celkový stav a budúcnosť rafinovania ropy v USA. Spojené štáty dokázali zvrátiť svoj pokles v produkcii a očakáva sa, že čoskoro sa stanú popredným producentom, akými boli v minulosti krajiny zo združenia OPEC (a obzvlášť Saudská Arábia). Kapacita spracovania ropy USA sa v súčasnosti pohybuje okolo hodnoty 18,2 MMBbl/d. Ak USA dokáže premeniť 90% svojho rafinérskeho potenciálu na skutočné výsledky, môže dosiahnuť účinnú kapacitu spracovania ropy až o výške 16,4 MMBbl/d. Aj kanadský dovoz nespracovanej ropy (približne 3,5 MMBbl/d) si naďalej udrží svoje postavenie. A to jednak z dôvodu nedostatočnej kapacity spracovania v Kanade, ako aj preto, že americké rafinérie sú prispôsobené na spracovanie ťažkej ropy, ktorú kanada vyváža. Rafinovanie ľahkej a ťažkej ropy súčasne je dôležité pre uspokojenie dopytu po ropných produktoch strednej a ťažkej kategórie. Naďalej bude pretrvávať aj dovoz zhruba 1,3 MMBbl/d „lepkavej“ ropy. To zvyšuje účinnú kapacitu spracovania v rámci americkej domácej produkcie ropy na 11,6 MMBbl/d.

Podľa cenových predpovedí portálu Drillinginfo by mali Spojené štáty dosiahnuť produkciu ropy na úrovni 11,6 MMBbl/d pred koncom roku 2019 (obrázok nižšie). Zvyšovanie produkcie je predpokladom toho, že americká domáca ropa vytlačí ropu z dovozu a nájde si cestu na svetový trh. Údaje organizácie EIA hovoria o tom, že vývoz americkej ropy dosiahol vo februári svoju historicky najvyššiu hodnotu, ktorá bola 1,12 MMBbl/d. S rastúcou produkciou budú čoraz väčšie množstvá americkej nespracovanej ropy prúdiť do svetových rafinérií.

Produkcia ropy USA v porovnaní účinnou kapacitou spracovania:

Potlačiť dovoz zahraničnej ropy a zvýšiť vývoz domácich produktov nebude pre USA vôbec jednoduché. Americké bridlicové produkty sú oveľa ľahšie, ako štandardné druhy nespracovanej ropy. A práve produkcia bridlicovej ropy je v Spojených štátoch na vzostupe. Je možné zaradiť ju medzi ultra ľahkú ropu (42-50° API) alebo kondenzát (50+° API). Problémom je, že americké rafinérie nie sú ideálne vybavené na spracovanie takýchto ľahkých druhov ropy. Naopak, optimalizované sú pre ťažkú nespracovanú ropu.

Veľké množstvo ľahkej nespracovanej ropy môže následne viesť k neefektívnosti spracovateľského procesu a neuspokojivým ekonomickým výsledkom. Ľahký benzín vyrábaný z bridlicovej ropy nie je natoľko hodnotný ako produkty na úrovni destilovaných olejov, ktoré sú najhodnotnejšími zložkami barelov stredne ťažkej a ťažkej triedy. Rafinérske spoločnosti sa budú snažiť znižovať ceny ľahkej nespracovanej ropy, aby si tak vynahradili alternatívne náklady na jej spracovanie a dosiahli optimalizáciu výrobného procesu.

Výrobcovia, ktorým sa ľahkú ropu podarí produkovať za nízku cenu, budú svoje produkty pravdepodobne vyvážať do zahraničia. Spracovanie bridlicovej ropy v menej komplexných rafinériách cieľových regiónov by mohlo byť výnosnejšie. Treba však poznamenať, že ani továrne mimo Spojených štátov nie sú dokonale prispôsobené na nespracovanú ropu pochádzajúcu z bridlíc (ropa vyťažená vo svete je oveľa ťažšia ako ultra-ľahká ropa a kondenzáty produkované v USA). To znamená, že produkty bridlicovej ťažby nebudú ideálnou surovinou ani pre zahraničné rafinérie. Kolísajúca kvalita bridlicovej ropy bude navyše novotou pre rafinérie, ktoré sú zvyknuté na konzistentnú kvalitu a zloženie ropy z tradičných zdrojov. Bridlicová ropa sa chemickým zložením môže líšiť aj v rámci jednej ťažobnej oblasti. Z toho vyplýva, že ultra-ľahké produkty a kondenzáty z bridlicovej ropy sa budú predávať za nízku cenu ako doma, tak aj za hranicami Spojených štátov.

Podobné: Aké náklady na produkciu ropy dosahuje Saudská Arábia či USA?

Na nasledujúci vývoj ropných trhov bude mať vplyv niekoľko faktorov, ktoré bude potrebné pozorne sledovať. Medzi ne patrí druh ropy, ktorý budú rafinérie preferovať, ale aj rôzne ekonomické faktory a dopyt po spracovaných ropných produktoch. Spoločnosť Saudi Aramco, ktorá vlastní 100% rafinérie v Port Arthure, môže svoju novonadobudnutú kapacitu spracovania využiť na dosiahnutie svojich cieľov. Jej možnosti sú nasledovné:

-importovať do USA nespracovanú ropu zo Saudskej Arábie a udržať si tak podiel na trhu v rámci amerického dovozu. To by však znamenalo, že domáci producenti ropy budú musieť svoje produkty vyvážať do zahraničných rafinérií.

-importovať do USA nespracovanú ropu zo Saudskej Arábie, spracovávať ju v americkej rafinérii a produkty s pridanou hodnotou predávať domácim či zahraničným spotrebiteľom.

-využiť lacné zdroje amerických a kanadských surovín za účelom dosiahnutia optimálnych výnosov z rafinérskej výroby. Medzi tým si bude Saudi Aramco udržiavať možnosť dopracovať sa k arbitráži.

Isté je, že nárast spracovateľskej kapacity poskytuje spoločnosti Saudi Aramco zvýšený podiel na ropnom trhu a celú škálu možností ďalšieho rozvoja. Z tejto skutočnosti bude ropná spoločnosť zo Saudskej Arábie schopná ťažiť počas nasledujúcich rokov, nech už sa ceny ropy a ropných produktov vo svete vyvíjajú akokoľvek.

Zdroj: The Wall Street Journal, Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×