Nesplácané úvery na kartách menších bánk prekonali maximá z finančnej krízy

24. 5. 2018

Komerčné banky v Spojených štátoch v súčasnosti čelia mimoriadne zvýšenej miere nesplácaných úverov na kreditných kartách. Dostupné údaje hovoria o tom, že 4 788 menších amerických komerčných bánk v prvom kvartáli tohto roka vykázalo súhrnný objem nesplácaných úverov na kreditných kartách o hodnote 5,9%. Jedná sa o kriticky zvýšenú úroveň týchto úverov, ktorá dokonca prekonáva aj stav zaznamenaný v priebehu svetovej finančnej krízy. Zároveň je tiež potrebné uviesť, že až 8% takýchto úverov je potrebné odpisovať zo súvah menších bánk a kreditné karty, ktoré sú nimi zaťažené, sú v súčasnosti do momentu splatenia úveru zablokované. Táto hodnota sa taktiež blíži úrovni charakteristickej pre finančnú krízu.

Rada guvernérov Federálneho rezervného systému tieto údaje zverejnila 23. mája a niet žiadnych pochýb o tom, že sa jedná o skutočne alarmujúce čísla.

Je tiež potrebné poukázať na to, že ak do analýzy súčasnej situácie zahrnieme aj 100 najväčších amerických bánk, ktoré analogicky disponujú najväčšími objemami nesplávaných úverov na kreditných kartách, súhrnná hodnota týchto úverov sa zníži na úroveň 2,54%. Tento pokles voči vyššie uvedeným 5,9% nastáva práve zásluhou najväčších amerických bánk, ktoré v priebehu prvého kvartálu tohto roka na platobných kartách zaznamenali iba 2,48% podiel nesplácaných úverov.

Tieto veľké banky v priebehu uplynulých rokov ponúkali svojim klientom atraktívne stimuly a vo veľkej miere sa zameriavali predovšetkým na klientov, ktorí sa vyznačovali vysokou schopnosťou splácania svojich úverov. Navyše podnikali v súlade s vhodnými stratégiami upisovania úverov, pričom mali na pamäti debakel počas poslednej úverovej krízy. Tento konzervatívny prístup im pomohol pri súčasnom minimalizovaní vzniknutých strát.

Tisícky menších bánk však nedokázali držať krok s mimoriadne výhodnými ponukami služieb svojich veľkých konkurentov a v súčasnosti tak majú na krku nepríjemne veľký objem rizikových úverov. Takýmto spôsobom sa im podarilo získať obzvlášť veľký počet klientov, o ktorých poprední hráči bankového priemyslu neprejavili záujem. Títo klienti sa samozrejme ocitli vo finančnej núdzi a už v priebehu krátkeho časového intervalu efektívne zaťažili svoje kreditné karty neprimerane veľkými úvermi. Prirodzene, malé banky sa tomu spočiatku nebránili, pretože úrokové sadzby o hodnote 25 až 30 percent im pomohli pri navyšovaní bonusov pre svojich vedúcich predstaviteľov.

Podobné: Popredné banky sú ešte stále nadmieru vystavené rizikovým úverom

V súčasnosti však začína byť zrejmé, že tieto malé banky poskytovali svoje služby tým najrizikovejším zákazníkom a ochotne ich zaťažili nezodpovedne vysokým úvermi, na ktoré uvalili až úžernícky vysoké úrokové sadzby. Aktuálne tak musia čeliť následkom svojho minulého konania. Títo klienti totiž s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nebudú schopní splatiť svoje úvery, rovnako ako ani s nimi spojené úrokové sadzby. Pre mnohých z nich tak existuje iba jediné riešenie vzniknutej situácie. Takýto vývoj trhu vyústil v drastické zvyšovanie miery nesplácaných úverov, ktorá iba v priebehu troch kvartálov narástla z hodnoty 3,81% na úroveň 5,90%.

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj miery nesplácaných úverov v rámci 100 najväčších amerických bánk (modrá krivka) a zvyšných 4 788 menších bánk na území USA (červená krivka) počas obdobia rokov 2007 až 2018.

Úvery na kreditných kartách sa považujú za nesplácané v prípade, že klient sa omešká s platbou o viac než 30 dní. Celková miera takýchto nesplácaných úverov predstavuje percento úverov na kreditných kartách všetkých klientov konkrétnej banky. To znamená, že do tejto kategórie sa v súčasnosti radí až takmer 6% z celkového objemu úverov v rámci menších amerických bánk.

Banky samozrejme vyvíjajú nátlak na svojich klientov, ktorí so svojimi splátkami úverov meškajú. A niektorí z nich sú v konečnom dôsledku schopní úplne eliminovať tieto úvery spolu s patričnými úrokmi. Iní bohužiaľ nemajú túto možnosť. Keď banka podnikne všetky dostupné kroky a aj napriek tomu zaznamenáva nesplácané úvery, je nútená odpísať ich súhrnnú výšku zo svojej rezervy na úverové straty, čo sa negatívne prejaví na celkovej súvahe tejto inštitúcie.

Čo sa týka 100 najväčších amerických bánk, počet takýchto odpísaných úverov sa v prvom kvartáli tohto roka zvýšil na úroveň 3,73%, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od prvého kvartálu roku 2013.

Omnoho horšia situácia však vládne v rámci zvyšných 4 788 bánk, ktoré si od svojich rezerv na úverové straty museli odčítať až kritických 7,99% úverov, čo je dokonca najviac od druhého kvartálu roka 2010. Táto hodnota dosiahla v rámci menších bánk svoje maximum v štvrtom kvartáli roku 2009, keď sa pohybovala na mimoriadne negatívnej úrovni 8,78%.

Objem odpísaných úverov v rámci 100 najväčších amerických bánk (modrá krivka) a zvyšných 4 788 menších bánk na území USA (červená krivka) počas obdobia rokov 2007 až 2018.

Oba uvedené grafy jasne zobrazujú, že aj 100 najväčších amerických bánk v priebehu finančnej krízy utrpelo masívne straty. Ich úvery na kreditných kartách sa vyšplhali do neudržateľných výšok a klienti, z ktorých mnohí prišli v dôsledku krízy o svoje zamestnanie, už ďalej neboli schopní splácať tieto úvery.

Menšie banky zaujali pred vyvrcholením finančnej krízy o niečo konzervatívnejší prístup a ich miera nesplácaných a odpisovaných úverov teda nedosiahla až takú katastrofickú hodnotu.

Minulá situácia a súčasnosť sa však zásadne líšia prinajmenšom v jednom smere. Hodnota nezamestnanosti sa v období finančnej krízy blížila ku kritickej hodnote 10% a milióny ľudí sa vo veľmi krátkom časovom intervale ocitli bez zamestnania. V súčasnosti je však miera nezamestnanosti na historicky najnižšej úrovni a americká ekonomika sa nachádza v relatívne dobrom stave. Napriek tomu sú však malé banky nútené odpisovať si tieto rizikové úvery zo svojich portfólií. Ako budú postupovať v prípade, že celková ekonomika krajiny sa znovu spomalí?

Samozrejme sa jedná iba o rečnícku otázku.

Keď sa totiž na súčasný stav pozrieme s dostatočným nadhľadom, týchto 4 788 menších bánk disponuje iba malým podielom celkových bankových aktív, vrátane dlhov na kreditných kartách. Americký bankový systém aktuálne vykazuje celkové úvery na kreditných kartách o hodnote jedného bilióna dolárov a spomenuté menšie banky sú zodpovedné iba za relatívne malú časť tohto objemu. V konečnom dôsledku teda zásadne neohrozia americký finančný systém. Federálny rezervný systém (Fed), ktorý pôsobí v úlohe regulátora bankového systému, sa preto v prílišnej miere neobáva závratne vysokého objemu odpisovaných úverov v rámci menších bánk na území Spojených štátov.

Podobné: Kam smeruje prebytočná hotovosť?

Nemožno však zabúdať na to, že kriticky zvýšená miera odpisovania úverov v týchto bankách poukazuje na fundamentálny problém. Je totiž náznakom potenciálnej úverovej krízy.

Spotrebiteľské výdavky sa v priebehu posledných rokov síce výrazne zvýšili, ale skutočnosť nepramenila zo zvyšovania príjmov v rámci spodných 60% mzdovej stupnice, kde systém zaznamenal zásadné stagnovanie miezd. Práve naopak, spotrebitelia míňali viac peňazí v dôsledku zvýšeného objemu poskytnutých úverov na kreditných kartách a úverov na nákup automobilov. Obe tieto kategórie úverov v súčasnosti vykazujú kritické hodnoty. Je však zarážajúce, že bankový systém musí čeliť takýmto problémom práve v časoch, ktoré sa z ekonomického hľadiska považujú za relatívne pozitívne.

Zdroj: WSJ, Fortune

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×