Nízke výnosy sú vlastnosťou trhu, nie jeho chybou

9. 11. 2017

Jack Bogle, ktorý je zakladateľom celosvetovej investičnej spoločnosti Vanguard sa vyjadril, že budúce výnosy na finančných trhoch budú vo všeobecnosti dosahovať podpriemerné hodnoty. Vo svojej knihe, ako aj v nedávnych rozhovoroch opakovane vyhlásil, že počas najbližších desiatich rokov v priemere očakáva výrazný a sústavný pokles výnosov akcií a dlhopisov.

Bogle pri svojej analýze vychádza zo súčasných hodnôt na trhu vo forme dividend, cien akcií a úrovne výnosov. Predpovedá, že počas nasledujúceho desaťročia budú ročné výnosy akcií amerických spoločností dosahovať hodnotu 4%. Čo sa týka vysoko kvalitných amerických dlhopisov, odhaduje výnosy na úrovni 3%. V prípade tradičného vyváženého investičného portfólia, ktoré zahŕňa 60% akcií a 40% dlhopisov, to bude znamenať ročné výnosy o hodnote iba 3,6%. Bogle priznáva, že v rámci posudzovania takejto situácie je potrebné zohľadniť veľké množstvo faktorov. Preto dodáva, že udané hodnoty sú z jeho strany iba odbornými odhadmi.

Bogle a jeho odhady môžu byť presné, avšak rovnako môžu preceňovať či podceňovať vývoj finančného trhu. Ohodnotenie akcií môže kedykoľvek začať narastať. Na druhej strane je však pravdou, že úspešný (býčí) trh sa môže začať z krátkodobejšieho hľadiska rútiť do záhuby aj zajtra. Na definitívnu odpoveď si budeme musieť počkať. Investori do rizikových aktív si však musia uvedomiť, že nízke výnosy sú skrátka jednou z vlastností trhu, nie katastrofickou chybou.

Podobné: 7 amerických spoločností, ktoré môžu byť monopolmi

Toto tvrdenie dokladuje analýza údajov o vývoji hodnoty výnosov vyváženého portfólia, ktoré zahŕňa 60% akcií indexu S&P 500 a 40% štátnych dlhopisov s 10-ročnou dobou splatnosti. Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam desiatich najhorších 10-ročných výnosov tohto investičného portfólia:

Najhoršie 10-ročné výnosy portfólia, ktoré sa skladá zo 60% akcií a 40% dlhopisov, v období rokov 1928-2016.

Finanční historici si všimnú, že každý z týchto prípadov sa odohral počas obdobia, v rámci ktorého bol finančný trh vystavený obrovskému stresu. Tieto prípady zahŕňajú Veľkú Depresiu, upadajúci (medvedí) trh v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, kolaps technologickej bubliny a nedávnu finančnú krízu. Ďalšími kritickými obdobiami sú bezprostredné následky spomenutých udalostí.

Keď vezmeme do úvahy všetky 10-ročné periódy od roku 1928, zistíme, že až v 12,5% prípadov dosahovali 10-ročné výnosy hodnotu nižšiu ako 4%. To znamená, že investori zaznamenávali výnosy podobné Bogleovým predpovediam v priemere raz za osem rokov. Inými slovami, ak ste dlhodobým investorom, musíte sa pripraviť na to, že skôr či neskôr sa s takýmto obdobím nevyhnutne stretnete. Návrat podpriemerných výnosov z investícií do rizikových aktív je teda iba otázkou času.

Na druhej strane však stoja obdobia s nadpriemerným výnosom. Nikto nedokáže s presnosťou určiť, kedy nastane obdobie poklesu investičných výnosov. Ak takáto situácia nastane, existuje niekoľko faktorov, na ktoré by investori nemali zabúdať.

Inflácia. Pokiaľ ide o infláciu, skutočné výnosy sú dôležitejšie ako nominálne výnosy. Rovnako aj čisté výnosy po zúčtovaní všetkých nákladov majú väčší význam ako hrubé výnosy. Náklady sú pri finančných rozhodnutiach investorov vždy dôležitým faktorom. Ale v prostredí s nízkymi výnosmi majú na výslednú bilanciu oveľa väčší vplyv poplatky, výdavky a spôsob obchodovania.

Každý, kto študoval burzový trh z historického hľadiska, Vám môže potvrdiť, že akcie za posledných 100 rokov dosahovali priemerné ročné výnosy na úrovni približne 10%. Problém tohto štatistického údaju však spočíva v tom, že nezohľadňuje náklady, ktoré boli v istých obdobiach pre všetkých investorov obrovskou prekážkou. Na začiatku druhej polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia mohli investori prísť až o 2% či 3% výnosov z každého obchodu. Dôvodom boli vysoké sprostredkovateľské provízie a rozptyl cien ponuky a dopytu. S podielovými fondmi boli kedysi spojené poplatky až vo výške 8-10%. Navyše bolo takmer nemožné vhodne diverzifikovať svoje investície. Na finančnom trhu nie je podstatné to, koľko zarobíte. Kľúčovou je čiastka, ktorú si odnesiete domov.

Niekto musí prehrať. Investovanie je hra s nulovým súčtom. Aby mohla jedna strana vyhrať, iná musí nevyhnutne prehrať. A po zohľadnení inflácie a nákladov to znamená, že oveľa viac investorov prehrá ako zvíťazí. Ale v prostredí s nižšími výnosmi môže byť podpriemerná výkonnosť ešte omnoho rozsiahlejšia. Dosahovať podpriemerné výsledky na pozitívnom býčom trhu nie je žiadnou výhrou, ale napriek tomu by mal každý zarobiť aspoň nejaké peniaze. Ak ste na neúspešnej strane rovnice v časoch poklesu výnosov, Vášmu portfóliu sa nebude dariť dokonca ani v prípade, že sa trh začne pomaly zotavovať.

Keď budú výnosy slabé a ohodnotenie akcií vysoké, mnoho investorov sa bude snažiť kompenzovať svoju stratu zvyšovaním tolerancie rizika. No investori, ktorí nerozumejú svojmu rizikovému profilu či časovému horizontu, sa takýmto spôsobom dopracujú iba k ďalšiemu prehlbovaniu svojich finančných problémov.

Podobné: Ďalšia kríza by mohla začať v Silicon Valley

Ďalším závažným problémom nízkych očakávaných výnosov je skutočnosť, že jednoducho nedokážeme odhadnúť, akým spôsobom k nim dospejeme. V najbližších rokoch môžeme byť svedkami kolapsu či viacerých problémov okolo finančného trhu. Na druhej strane je tiež možné, že situácia sa v nadchádzajúcom období vôbec nezmení, alebo povedie ešte väčšiemu rastu. Býčí trh môže pretrvávať ešte počas niekoľkých rokov až si jedného dňa uvedomíme, že výnosy sú hlboko pod priemerom. Investori by sa mali pripraviť na širokú škálu možných výsledkov takejto situácie.

Je však potreba sa v tejto situácií vyznať a rozumieť možný trhovým výkyvom. Čím bude investor pripravenejší, tým bude vedieť čo najvhodnejšie reagovať na obdobie, ktoré by pre iných bolo nečakaným prekvapením.

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×