Odborná pomoc môže v niektorých prípadoch investora stáť majetok

20. 4. 2017

Pomoc odborníka môže stáť investorov dokonca viac, ako väčšina ich investičných omylov.

V poslednej dobe často počúvame o tom, koľko si klienti zaplatia za profesionálne investičné poradenstvo a spravovanie investícií. Nie sú to iba plané reči. Profesionálna rada a pomoc pri spravovaní investície môže investora stáť viac, ako väčšina jeho najhorších investičných chýb.

Investori, ktorí sa vyhli odborným poradcom účtujúcim si vysoké poplatky, môžu mať priemerne až o 80% vyšší pasívny príjem po odchode do dôchodku ako tí, ktorí sa dlhodobo spoliehajú na investičného odborníka.

Toto je však dôležité pre obe strany, investorov aj poradcov. Aby boli odborníci schopní klientom odôvodniť cenu svojich služieb, musia konfrontovať čísla a pripraviť si silné argumenty.

Ako to teda naozaj funguje? Povedzme, že investor má v banke uložených 10 000 eur a banka si každoročne vezme 10% za vedenie účtu. Po prvom roku, bez úrokov, má investor v banke 9 000 eur, čiže 90%. V ďalšom roku 10% z 9 000 tvorí 900 eur a keď si ich banka vezme, investorovi ostane 8 100 eur.

Podobné: Banky na pokutách zaplatili $ 321 miliárd, ale zarobili $ 1 bilión

Ak počas desiatich rokov ostáva každoročne investorovi na účte 10% zo sumy z minulého roka, na konci dekády zostatok je vo výške 35% z pôvodných 10 000 eur, čiže 3 500 eur. Lepšie, ako prázdny účet, no stále sa jedná o zarážajúco nízku sumu.

Aplikujme teraz tento princíp na poplatky za investičné poradenstvo a spravovanie investícií.

Poplatky za investičné poradenstvo a spravovanie v priemere ročne dosahujú objem rovný 2% investovaného vkladu. (V istých prípadoch to môže byť aj omnoho menej.) Táto suma zahŕňa poplatky finančnému poradcovi, poplatky za podielové fondy a ETF odporúčané poradcom a transakčné poplatky za obchody v rámci podielových fondov.

Typický investor, investuje počas 60 rokov. Je bežné, že finančného poradcu a správcovské poplatky hradí počas celého tohto obdobia.

S poplatkom o výške 2% ostáva investorovi ročne iba 98% toho, čo by mal bez neho. Podobne ako v príklade uvedenom vyššie, pri ročnom 2%-nom poplatku po 60-tich rokoch ostáva investorovi 30% z počiatočne investovanej sumy.

Jednoducho povedané: Ak 30-ročný investor začal so 100 000 eurami, potom už nič nepridával a každý rok zaplatil 2%, ku koncu investičného obdobia má iba 30 000 eur. Keby poplatky neplatil, ostalo by mu všetkých 100 000 eur – o 233% viac ako 30 000 eur.

Prirodzene, ide o extrémny prípad, ktorý používame iba na ilustráciu situácie. Pre mladého investora by bolo nezvyčajné, aby investoval vysokú počiatočnú sumu a potom k nej nič nepridával. Rovnako nezvyčajné by bolo, keby sa investorovi po 60-tich rokoch jeho počiatočný vklad nijak nezhodnotil.

Pozrime sa na realistickejší prípad. Predpokladajme, že ten istý 30-ročný investor začne ročne prispievať 10 000 eur na svoj investičný účet, až kým nedovŕši vek 65 rokov. Nasledovne začne investor z účtu rovnakú čiastku vyberať každý rok, až do svojich 90-tich rokov.

Predpokladajme, že investor navštívi webstránku spoločnosti, ktorá ponúka nízko-nákladové podielové fondy. Takéto spoločnosti väčšinou poskytujú jednoduchý návod, ako investovať priamo na ich stránke; predpokladajme teda, že investor si na základe odporúčaní vyberie kombináciu indexových fondov akcií a cenných papierov.

Ročný poplatok v takomto prípade činí zhruba desatinu percenta. Na základe týchto predpokladov si bude môcť investor počas dôchodku v období od 65 do 90 rokov z účtu vyberať 62 000 eur ročne.

Keby miesto toho investor oslovil finančného poradcu, ktorý by mu odporučil profesionálne spravované podielové fondy a zaplatil by bežný poplatok o výške 2%, v dôchodku by mu ostalo iba 34 500 eur na rok.

Podobné: Buffett: Investori na poplatkoch premrhali až $ 100 miliárd

62 000 eur ročne je o 80% viac ako 34 500 eur. Tým, že nebude platiť za služby finančného poradcu a manažéra, dosiahne investor vo svojom dôchodkovom veku až o 80% väčší pasívny príjem.

Nezískal by však investor s pomocou odborného poradcu a odporučeného manažéra väčšiu návratnosť investície? Bohužiaľ, nedá sa to podložiť dôkazmi. Tento fakt, spolu s vyššie spomínanými číslami, by pri spravovaní peňazí mali mať na pamäti ako poradcovia, tak aj investori.

Zdroj: NYTimes, Fortune, FinancialSense

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×