Pomôže 300 miliárd, aby sa spoločnosti začali slušne správať?

6. 1. 2017

Sú orgány Spojených Štátov príliš horlivé, vo svojich snahách získať peniaze od firemných naničhodníkov? V skutočnosti tou pravou otázkou by mohlo byť prečo, napriek nárastu niekoľko-miliardových pokút, spoločnosti aj naďalej porušujú zákon.

Nový objem pokút – obzvlášť 14 miliardová počiatočná ponuka Ministerstva Spravodlivosti na vyrovnanie podstúpenia Nemeckej Deutche Bank – zapríčinila veľa strachu. Niektoré centrálne banky dokonca nahlas vyslovili svoje obavy ohľadom toho, že samotný objem právnych nákladov môže celosvetový rast pribrzdiť.

Donedávna však bolo zložité získať komplexný obraz podstaty a veľkosti korporačných priestupkov a ich nákladov. Na scénu však vstúpila skupina nazývaná Corporate Research Project, ktorá vybudovala databázu pokút, ktoré uložilo viac ako 30 orgánov Spojených Štátov, počnúc od Ministerstvaom Spravodlivosti až po Úrad pre Potraviny a Liečivá.

Celkové číslo je veľmi pôsobivé: Za posledných šesť rokov sa v pokutách nazbieralo 300 miliárd dolárov. Finančné inštitúcie predstavovali zďaleka najväčší podiel – viac ako 177 miliárd dolárov, za priestupky okolo klamania ohľadom nákladov pre požičiavanie si peňazí, až po prepieranie peňazí drogových kartelov. Nasleduje graf zobrazuje 20 spoločností s najväčším podielom:

Top 20 platcov Amerických pokút:
Pokyty_1

Mysleli by ste si, že také ostré náklady budú mať odstrašujúci efekt. Ale zatiaľ je veľmi ťažké, niečo také v dátach vidieť. Aj po zaplatení miliárd za svoje priestupky, počas finančnej krízy 2008, banky sa stále dostávali do problémov (samotná JPMorgan Chase & Co. od roku 2010 nazbierala 41 oddelených pokút).

Počet serióznych priestupkov finančných inštitúcií – sú to také, ktorých pokuty presiahli milión dolárov – počas roku 2015 narastal, s možným poklesom na začiatkom roku 2016, ale išlo o veľmi krátke obdobie na to, aby sme to mohli nazvať trendom. V grafe vidíme ako to všetko vyzerá:

Počet priestupkov finančných inštitúcií:
 Pokuty_2

Čo robiť? Brandon Garrett, ktorý je profesorom práva na Virgínskej Univerzite, ponúkol zopár nápadov, ktoré stoja za zváženie. Prokurátori by napríklad mali verejne vysvetliť ako vypočítavajú pokuty, vrátane zliav za spoluprácu: Príležitosti na ušetrenie miliárd dolárov, by mohli motivovať firemné predstavenstvá k tomu, aby dodávali informácie potrebné na žalovanie jednotlivcov, a to by malo následne ešte väčší odstrašujúci efekt. Poskytnutie väčšej úlohy pre sudcov, počas dohliadania na obchodovanie – a určenie nezávislých vyšetrovateľov, ktorých správy o postupe sú verejné – by taktiež mohli spoločnostiam poskytnúť väčší stimul na to aby vedeli, čo sa deje počas prebiehajúcich reforiem.

V každom prípade, jadrom problému nie je veľkosť pokút, ale správanie, ktoré ich plodí. Odmietnuť ponuku na korporátny podvod by nebol spôsobom, ako stimulovať ekonomiku.

Zdroj: Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×