Popredné banky sú ešte stále nadmieru vystavené rizikovým úverom

19. 4. 2018

Americká finančná spoločnosť Wells Fargo poskytla úvery v hodnote $ 81 miliárd, ktoré by podľa jej záznamov nemali existovať.

Iba pred niekoľkými dňami bola uverejnená správa o mimoriadne vysokých objemoch nesplácaných pôžičiek týkajúcich sa kúpy automobilov. Opísaná situácia je tou najhoršou od roku 1966 a vyústila do bankrotu troch menších špecializovaných poskytovateľov rizikových úverov (tzv. „subprime úvery“).

Jedným zo skrachovaných subjektov bola spoločnosť Summit Financial. Bankrot vyhlásila 23. marca a následne uviedla, že spoločnosti Bank of America dlhovala $ 77 miliónov. Dlh pozostával z úverov, ktoré finančná spoločnosť Summit poskytovala klientom, neschopným splácať svoje pôžičky na automobily. V dokumentoch pojednávajúcich o bankrote sa píše, že spoločnosť odobrala automobily majiteľom bez toho, aby si odpísala rizikové pôžičky. Takýmto spôsobom podhodnotila svoje straty a mylne posúdila celkovú hodnotu úverov. Spoločnosť Summit Financial uviedla, že v dôsledku tejto skutočnosti si požičiavala ďalšie peniaze od banky Bank of America, ktoré následne usmernila do ďalších rizikových pôžičiek.

Podobné: Európa je na polceste za zdravším bankovým systémom

Spoločnosť Summit Financial je však iba malým poskytovateľom úverov a jej situácia v konečnom dôsledku nenaruší situáciu na širšom trhu. Existuje však omnoho väčší počet nebankových subjektov, ktoré sa špecializujú na poskytovanie pôžičiek pre automobily, revolvingových spotrebných úverov, krátkodobých bezúčelových pôžičiek a hypoték. Niektoré z týchto inštitúcií sa zameriavajú výhradne na takzvanú kategóriu „hlboký subprime“, ktorá zahŕňa extrémne rizikové úvery. A niektorí z týchto poskytovateľov sú dokonca relatívne veľkými hráčmi.

Veľké banky sa od obdobia finančnej krízy snažia vyhýbať poskytovaniu rizikových úverov. Namiesto toho však požičiavajú peniaze ďalším spoločnostiam, ktoré následne usmernia tieto prostriedky do pôžičiek pre rizikových zákazníkov. Bank of America si až teraz skutočne uvedomila, akému riziku sa vystavila, keď požičala peniaze spoločnosti Summit Financial a tá ich využila pri poskytovaní nesplácaných pôžičiek na automobily, ktoré majú v súčasnosti už iba zlomok svojej pôvodnej ceny.

Je však relatívnym tajomstvom, do akej miery sú popredné banky takýmto spôsobom vystavené rizikovým úverom. A nemusí sa jednať výlučne o pôžičky na vozidlo, ale reč je rovnako o rizikových hypotékach a rizikových spotrebiteľských úveroch. Na povrchu sa však objavuje niekoľko dôkazov o skutočnom stave situácie. Štúdia denníka Wall Street Journal totiž dokladuje, že objem pôžičiek bánk, nebankovým poskytovateľom úverov sa od finančnej krízy zvýšil až šesť-násobne a na konci roka 2017 dosahoval hodnotu $ 345 miliárd. Na prvých priečkach rebríčka v požičiavaní nebankovým subjektom sa umiestnili títo hráči:

1. Wells Fargo: $ 81 miliárd, pričom v roku 2010 to bolo iba $ 14 miliárd
2. Citigroup: $ 30 miliárd
3. Bank of America: $ 30 miliárd
4. JP Morgan: $ 28 miliárd
5. Goldman Sachs: $ 22 miliárd
6. Morgan Stanley: $ 16 miliárd

Banky poskytujú tieto pôžičky za relatívne nízke úrokové sadzby, pretože samotné pôžičky sú zaistené a banky sa tak priamo nevystavujú riziku spojenému s požičiavaním rizikovým zákazníkom. Nebankové subjekty následne profitujú z rozptylu medzi relatívne nízkou cenou týchto peňazí a obvykle dvojcifernými úrokovými sadzbami, ktorým vystavujú svojich klientov. Tento rozptyl je dokonca taký atraktívny, že spôsobil skutočný rozmach tohto sektora a prilákal sem súkromné investičné spoločnosti.

Investičná spoločnosť Blackstone Group je jedným z hráčov, ktorí vstúpili na trh s rizikovými pôžičkami na automobily. V roku 2011 si zakúpila väčšinový podiel v spoločnosti Exeter Finance, pričom odvtedy už trikrát vymenila generálneho riaditeľa tohto podniku. Denník Wall Street Journal uviedol, že spoločnosť Exeter k septembru roka 2017 disponovala až 9% podielom nesplácaných pôžičiek.

Spoločnosť Wells Fargo sa v tom istom období pýšila ukážkovým portfóliom pôžičiek na automobily, v rámci ktorého vykázala iba 1% rizikových pôžičiek.

Napriek tomu však treba poznamenať, že banky ako Wells Fargo, Barclays, Deutsche Bank a Citigroup sú vystavené rizikovým úverom spoločnosti Exeter prostredníctvom úverovej linky v hodnote $ 1,4 miliardy. Exeter Finance pomocou tejto linky financuje svoje rizikové úvery. Následne v pravidelných intervaloch vydáva cenné papiere, ktoré sú ručené rizikovými pôžičkami na automobily a poskytuje ich investorom vo forme dlhopisov. Je veľmi pravdepodobné, že tie najrizikovejšie dlhopisy si ponechá, no na druhej strane zaznamenáva obzvlášť vysoký dopyt po kvalitnejších kategóriách. Exeter následne výnosy z tohto predaja využije na splatenie úverovej linky, čo spoločnosti poskytne príležitosť na financovanie ďalšieho podnikania.

Následkom vydávania týchto cenných papierov je skutočnosť, že riziko sa relatívne rozptýli. Spoločnosť Exeter je však aj naďalej vystavená počiatočným stratám a zároveň úverom, ktoré zatiaľ nestihla predať. A banky tak prostredníctvom kreditnej linky ostávajú vystavené riziku, ktoré predstavuje Exeter a jej pôžičky. Tento systém funguje takmer bezchybne a výnosy z rozptylov sú skutočne atraktívne. Problém však nastáva v prípade, že spotrebitelia začnú zlyhávať v splácaní pôžičiek vo väčšej miere, ako poskytovateľ predpokladal. Presne takúto situáciu zaznamenávame v súčasnosti.

Podobné: JPMorgan sa chce stať Amazonom z Wall Street

Rozptýlenie rizika smerom od bánk sa pred svetovou finančnou krízou pokladalo za ideálny nástroj ochrany týchto bánk. A riziko bolo v konečnom dôsledku skutočne dostatočne rozptýlené, ale pod nátlakom si nezachovalo tento charakter. V niektorých prípadoch sa negatívne prejavilo priamo v pôvode svojho vzniku. A práve banky prepojené s nebankovými subjektmi, ktoré sa vo veľkej miere zameriavajú na poskytovanie rizikových úverov, sa nachádzajú v oblasti, kde sa toto riziko prejavuje najviac.

Ani v súčasnosti ešte skutočne nerozumieme celkovým rozmerom a dopadom tohto rizika. Aj Bank of America si uvedomila svoju situáciu až vo svetle bankrotu spoločnosti Summit Financial. Summit je však malou spoločnosťou a Bank of America si bude môcť dovoliť považovať takéto straty za chybu pri zaokrúhľovaní. Pokiaľ však vieme, spoločnosť Bank of America je vystavená úverom v hodnote $ 30 miliárd a spoločnosť Wells Fargo až v hodnote $ 81 miliárd, pričom na papieri žiadne takéto vystavenie rizikovým úverom neexistuje. Preto sa jedná o skutočne pozoruhodné čísla.

Zdroj: WSJ, NYTimes

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×