Porovnanie 3 stratégií v sektore cloudových služieb – Amazon, Microsoft a Google

20. 6. 2019

Cloud computing v súčasnosti predstavuje prekvitajúci priemysel a je veľmi pravdepodobné, že bude narastať aj naďalej. Rýchlejšie dátové siete – akou je napríklad piata generácia bezdrôtovej technológie (5G) – totiž umožnia spoločnostiam presúvať viac svojej výpočtovej kapacity na cloud. Zároveň je zrejmé, že cloudu momentálne dominujú dve veľké spoločnosti: Amazon a Microsoft. O niečo menej samozrejmé je postavenie ďalšieho technologického giganta, ktorým je spoločnosť Alphabet (Google). Mnohí analytici odhadujú, že tento hráč s podstatným odstupom figuruje na treťom mieste. Každá z týchto spoločností však v posledných rokoch zaznamenala výrazné navýšenie svojich celkových príjmov.

Čo je to cloud computing

Pojem cloud computing označuje poskytovanie služieb prostredníctvom internetu. Tieto služby zahŕňajú rôzne nástroje a aplikácie, medzi ktoré patria napríklad úložiská údajov, servery, databázy, siete a softvér.

Za pomoci cloudových úložísk nie je potrebné uchovávať súbory na pevnom disku alebo lokálnom úložnom zariadení, keďže táto technológia umožňuje ukladanie súborov vo vzdialených databázach. Pokiaľ má elektronické zariadenie prístup na internet, disponuje tiež prístupom k daným údajom a softvérovým programom potrebným na ich využívanie.

Cloud computing je populárnou voľbou pre jednotlivcov a podniky hneď z viacerých dôvodov. Predovšetkým sa jedná o znižovanie nákladov, ako aj zvyšovanie produktivity, rýchlosti, efektivity, výkonu a bezpečnosti.

Podobné: Prečo môže Amazon Go zmeniť spôsob, akým nakupujeme

Ako funguje cloud computing

Pomenovanie technológie cloud computing je odvodené od skutočnosti, že informácie, ku ktorým je možné pristupovať na diaľku, sa sú uložené na takzvanom cloude, teda vo virtuálnom priestore. Spoločnosti, ktoré poskytujú cloudové služby, umožňujú užívateľom ukladať súbory a aplikácie na vzdialených serverov a následne pristupovať k všetkým týmto údajom prostredníctvom internetu. To znamená, že užívateľ sa nemusí nachádzať na žiadnom konkrétnom mieste, aby mal prístup k požadovaným informáciám či softvéru. To mu umožňuje pohodlne využívať jednotlivé funkcie na diaľku.

Cloud computing odbremeňuje fyzické zariadenia od všetkých procesov spojených s ukladaním a spracovaním konkrétnych údajov, pričom všetku túto prácu presúva do masívnych výpočtových sietí v kybernetickom priestore. S obyčajným pripojením na internet sa tak Vaše dáta, práca a aplikácie stávajú dostupnými z akéhokoľvek zariadenia a lokality kdekoľvek na svete.

Cloud computing môže fungovať na verejnom aj súkromnom princípe. Verejné cloudové služby poskytujú svoje funkcie cez internet za určitý poplatok. Súkromné cloudové služby naopak poskytujú funkcie iba určitému počtu ľudí. V tomto prípade sa jedná o systém sietí, ktoré poskytujú takzvané „hostované“ služby. Samozrejme existuje aj hybridná možnosť, ktorá kombinuje prvky verejných aj súkromných služieb.

Ako vyzerajú stratégie technologických gigantov na poli cloud computingu

Najrýchlejší rast v priebehu roka 2018 zaznamenala služba Amazon Web Services (AWS), pričom jej celkové tržby sa navýšili takmer o 50%, približne na hodnotu 26 miliárd dolárov. Spoločnosť Microsoft a jej divízia Intelligent Cloud medzitým zaznamenala nárast tržieb o 18% na úroveň 32,2 miliardy dolárov. Spoločnosť Alphabet síce svoje príjmy z poskytovania cloudových služieb nezverejňuje, no v januári roku 2018 svojim investorom naznačila, že jej podnikanie v tomto smere za kvartál zarába miliardu dolárov.

Príjmy trhu s cloudovými službami v Severnej Amerike v období rokov 2016 až 2024 v miliardách dolárov.

Amazon

Cloudové podnikanie spoločnosti Amazon je druhým najväčším v tomto sektore, za spoločnosťou Microsoft, ktorá je nesporným lídrom. Amazon sa však v omnoho väčšej miere spolieha na túto technológiu v rámci svojho korporátneho rastu. Cloudové služby predstavujú takmer 60% celkových prevádzkových príjmov spoločnosti Amazon, ktoré v roku 2018 dosiahli hodnotu 12,4 miliardy dolárov, pričom predaje v minulom roku zodpovedali iba za 11% celkových príjmov tohto giganta. Platforma AWS v roku 2018 zodpovedala za prevádzkové príjmy vo výške 7,3 miliardy dolárov, čo je o 60% viac v porovnaní s hodnotou 4,3 miliardy dolárov, ktoré z tohto zdroja pramenili v roku 2017. Prevádzkové marže okrem toho vzrástli takmer o 400 bázických bodov na úroveň 28,4%. To dokonale poukazuje na skutočnosť, aké nízke sú marže spoločnosti Amazon v oblasti elektronického obchodu, ktorý je základným prvkom jej podnikania.

Podnikanie spoločnosti Amazon mimo cloudových služieb dosiahlo prevádzkové príjmy iba o hodnote 5,1 miliardy dolárov a prevádzkovú maržu len na úrovni 2,4%. Tento trend jasne naznačuje, že budúci rast príjmov spoločnosti Amazon do značnej miery závisí na rozširovaní jej obchodných aktivít v rámci AWS. Ak by cloudové služby tohto hráča nevykazovali požadovaný výkon, spoločnosť by musela urýchlene hľadať nový zdroj potenciálneho rastu, ktorý by sa stal hnacou silou jej ziskov.

Predpokladaný podiel na trhu jednotlivých poskytovateľov cloudových služieb v USA do roku 2020.

Microsoft

Rast cloudových služieb spoločnosti Microsoft síce dosiahol pozoruhodné výsledky, ale v porovnaní so spoločnosťou Amazon sa jedná o súčasť omnoho vyváženejšieho podnikateľského portfólia. Vo fiškálnom roku 2018, ktorý skončil v júni, cloudové služby zodpovedali za 30% celkových tržieb spoločnosti Microsoft, ktoré dosiahli hodnotu 110,3 miliardy dolárov. Divízia zameraná na cloud v priebehu roka 2018 vykázala celkový prevádzkový príjem vo výške 11,5 miliardy dolárov, čo predstavovalo iba 32,8% celkových prevádzkových príjmov technologického giganta. Prevádzkové marže tejto divízie sa vyšplhali na 35,7%, čo predstavuje medziročné navýšenie o 200 bázických bodov. Dve ďalšie divízie spoločnosti Microsoft, ktorými sú „Productivity and Business Processes“ a „More Personal Computing“, zaznamenali prevádzkové marže o hodnotách 32% a 38%.

Keďže cloudové služby zodpovedajú za nižšie percento prevádzkových príjmov spoločnosti Microsoft, môže zaujať trpezlivejší prístup k rastu svojho podnikania v tomto smere. Spoločnosť však zároveň bude musieť pracovať na zvyšovaní objemu predajov v rámci cloudových služieb, aby predišla stagnácií alebo neprimeranému spomaleniu svojich celkových príjmov.

Porovnanie vývoja služieb Microsoft Intelligent Cloud a AWS.

Alphabet

V súčasnosti je zrejmé, že cloudové služby nie sú kľúčovou zložkou podnikania spoločnosti Alphabet a tiež nie je pravdepodobné, že sa to v blízkej budúcnosti bude meniť. Nie je jasné, aké percento ročných príjmov spoločnosti Alphabet pripadá na jej podnikanie v oblasti cloudu, avšak približný odhad je možné získať aspoň na základe minimálnych informácií, ktoré odhalila. Spoločnosť naznačila, že cloudové služby generujú 1 miliardu dolárov za kvartál, čo predstavuje takmer 20% „iných príjmov“ spoločnosti Google, ktoré v štvrtom kvartáli roku 2017 dosiahli hodnotu 4,7 miliardy dolárov. Bez ohľadu na presnú hodnotu však môžeme predpokladať, že cloud spoločnosti Alphabet aktuálne generuje približne 5 miliárd dolárov ročne, čo predstavuje menej ako 5% celkových ročných príjmov tejto spoločnosti.

Podobné: Google, Facebook a Amazon ťažia zo zastaranej definície monopolu

Spoločnosť Alphabet však potvrdila, že má v pláne urýchliť nárast príjmov z tejto oblasti. Nedávno dokonca zamestnala Thomasa Kuriana zo spoločnosti Oracle, ktorý na svojej predchádzajúcej pozícii zodpovedal za rozvoj cloudových služieb. Vo štvrtom kvartáli minulého roka okrem toho prijala približne 4 400 nových zamestnancov, z ktorých väčšina bude pôsobiť v oblasti predaja cloudových služieb a v rámci technických tímov.

Pohľad do budúcnosti

Na základe analýzy týchto troch spoločností je zrejmé, že spoločnosti Amazon aj Microsoft sa budú pri raste svojich príjmov čoraz viac spoliehať na podnikanie v oblasti cloudových služieb. Spoločnosť Alphabet sa bude snažiť premeniť svoje relatívne malé cloudové podnikanie na kľúčového hráča v tomto sektore a významného prispievateľa k príjmom tejto spoločnosti. Všetky tri spoločnosti budú musieť pri rozvoji iniciatív v tomto smere čeliť výraznej konkurencii. Medzi ďalších popredných hráčov na poli cloudových služieb totiž patria spoločnosti ako IBM a Alibaba Group Holdings, ktoré by si mohli ukrojiť veľký podiel na celkovom trhu.

Zdroj: WSJ, Fortune

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×