Konzervatívne portfólio

WEM Sovereign Bonds

Konzervatívne portfólio WEM Sovereign Bonds klientom prináša bezpečnú diverzifikáciu, ktorá pomáha udržiavať relatívne stabilnú hodnotu investícií aj v prípade poklesu alebo volatility na kapitálových trhoch.

Priemerné ročné zhodnotenie

2,73 % p.a.

Celkové zhodnotenie

17,53 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

WEM Sovereign Bonds je preto vďaka nízkemu riziku vhodné portfólio pre opatrných investorov alebo ako doplnok celkovej investičnej stratégie.

Geografické zameranie Eurozóna
Benchmark Bloomberg Barclays Euro AGG Government Index
Rizikovosť 3, nižšie riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 2% p.a.
Investičný horizont 2 roky +
Optimálny vklad ** 15 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 5 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 1,44 %
2016 3,20 %
2017 -0,10 %
2018 0,92 %
2019 6,63 %
2020 4,43 %

Zisk / strata za jednotlivé roky

Zisk / strata za jednotlivé roky Zisk Strata Spolu
Počet dní 864 697 1561
Percentuálny pomer 55,35 % 44,65 % 100,00 %
Priemer 0,18 % -0,20 % 0,01 %
Štandardná odchýlka 0,19 % 0,28 % 0,30 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 13 8 13
Priemerná sekvencia (dní) 2,20 1,78 1,99
Vstupný poplatok 1 1 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
- 0,06 % - -

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie

2. Zmluvy o riadené portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Sovereign Bonds?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.