Prečo Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma a ďalší investujú do čistej technológie

4. 4. 2019

Financovanie energetického priemyslu naviazaného na uhlie a zemný plyn je v súčasnosti na úpadku a svetoví investori sa v čoraz väčšej miere sústredia na takzvané „čisté technológie“, v rámci ktorých podporujú start-upy podnikajúce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a iniciatívy s cieľom znižovania uhlíkovej stopy.

Medzinárodná agentúra pre energetiku vo svojej najnovšej správe uvádza, že veľký podiel súčasných investícií do elektrickej energie smeruje k obnoviteľným zdrojom, dlhodobo udržateľnej infraštruktúre a flexibilite, pričom zároveň viac ako 100 celosvetovo uznávaných finančných inštitúcií zaviedlo opatrenia, ktorými obmedzujú investície do fosílnych palív a zdrojov energie založených na báze uhlíka, predovšetkým uhlia.

Rôzni hráči finančného sveta – od veľkých globálnych investičných bánk až po miliardárskych filantropov ako Bill Gates, Jeff Bezos a Jack Ma – sa vo svetle týchto zistení pozerajú na obnoviteľnú energiu úplne inak ako pred niekoľkými rokmi. Posuny v trendoch na energetickom trhu, v investičných modeloch a celosvetovom prístupe ku klimatickým zmenám v súčasnosti predstavujú legitímne dôvody pre vyhľadávanie investícií do spoločností a projektov v oblasti čistej energie.

Podobné: Miliardári sa pretekajú v objavovaní čistej energie

Rovnakým vývojom si však prešli aj samotné „zelené“ technológie, ktoré zahŕňajú všetko od efektívnejších postupov na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov cez nové distribučné systémy až po dokonalejšie batériové technológie. Tento trend je na vzostupe už od roku 2008, keď sa boom investícií do obnoviteľných zdrojov energie spomalil v dôsledku finančnej recesie.

Ravi Manghani, ktorý pôsobí vo výskumnej a konzultantskej energetickej spoločnosti Wood Mackenzie, vysvetlil: „V posledných rokoch sa dramaticky navýšil počet technológií, ktoré predstavujú ideálne investičné príležitosti. Už sa nejedná iba o tri alebo štyri hlavné vertikálne trhy.“

A práve to je dôvod, prečo Gates, Bezos, Ma a desiatky ďalších mimoriadne bohatých jedincov (vrátane Michaela Bloomberga a Richarda Bransona) založili organizáciu Breakthrough Energy Ventures. Jedná sa o fond s hodnotou jednej miliardy dolárov, ktorý sa vzdáva krátkodobých výnosov zo svojich investícií a poskytuje tak výskumníkom a spoločnostiam dostatok času a prevádzkového kapitálu na riešenie zložitých technických problémov v kapitálovo náročnom sektore obnoviteľných zdrojov energie.

V portfóliu fondu aktuálne figuruje 14 spoločností, medzi ktoré sa radia napríklad start-upy vyvíjajúce batériové a distribučné technológie, ale aj spoločnosti zamerané na zdokonaľovanie spôsobov zhromažďovania geotermálnej energie, či dokonca získavanie energie pomocou jadrovej fúzie. Výška investícií fondu sa pohybuje v rozpätí od 200 000 do 20 miliónov dolárov, v závislosti od konkrétnych potrieb každej spoločnosti a vývojového štádia danej technológie.

Priaznivé trendy

Analytici spoločnosti UBS v správe z februára tohto roka poukázali na to, že dlhodobá životaschopnosť investícií do obnoviteľnej energie vyplýva z viacerých trendov v urbanizácii, populačnom raste a technologickom pokroku. Okrem toho tiež uviedli, že kumulatívne investície do obnoviteľných zdrojov energie v celosvetovom meradle do roku 2050 prekročia hodnotu 9 biliónov dolárov, zatiaľ čo kumulatívne investície do energetickej účinnosti a technológií zameraných na čistenie ovzdušia sa do roku 2030 zvýšia až na pozoruhodných 35 biliónov dolárov.

Medzinárodná agentúra pre energetiku medzitým uviedla, že investície do uhlia sa už v roku 2017 znížili o tretinu pôvodnej hodnoty. Jednalo sa tak o druhý rok po sebe, v ktorom investície do uhlia a zemného plynu zaznamenali badateľný prepad. Zároveň treba podotknúť, že zatiaľ čo celosvetové investície do čistých technológií v roku 2018 vykázali mierny medziročný pokles a dosiahli hodnotu 332,1 miliardy dolárov, aj napriek tomu išlo o piaty rok po sebe, v ktorom sa investície do obnoviteľných zdrojov energie a s tým spojenej infraštruktúry vyšplhali nad úroveň 300 miliárd dolárov.

Inštitucionálni investori – ako napríklad spoločnosť UBS – sa v súčasnosti začínajú správať v súlade s trendmi, ktorým sa start-upové a súkromné investičné firmy venujú už dlhší čas. Ramya Swaminathan, generálna riaditeľka spoločnosti Malta Inc., ktorá vyrába distribuované úložiská zelenej energie, povedala: „Zdroje obnoviteľnej energie sú po prvýkrát za uplynulých 10 až 15 rokov lacnejšie ako výroba elektrickej energie so zameraním na spaľovanie uhlíka.“

„Zároveň sme svedkami elektrifikácie rôznych priemyselných sektorov po celom svete. Čoraz väčší dôraz sa pri tom kladie na dlhodobú udržateľnosť, uhlíkovú stopu a klimatické zmeny.“ Podnikateľka a bývalá účastníčka finančného sektora v oblasti energetiky tiež potvrdila, že podniky, ktoré plánujú podporovať zavádzanie dlhodobo udržateľných technológií na trh, majú momentálne „také priaznivé podmienky, ako si len dokážeme predstaviť.“

Technológia spoločnosti Malta umožňuje energetickým sieťam skladovať prebytočnú elektrickú energiu v čase maximálnej produkcie a opätovne ju prerozdeľovať do rozvodnej siete pri poklese výroby – čo je kľúčovým predpokladom efektívneho fungovania čistých zdrojov energie závislých od počasia, medzi ktoré patrí aj veterná či solárna energia. Tejto spoločnosti sa podarilo profitovať z obnoveného záujmu investorov o sektor obnoviteľných zdrojov energie, ako aj z nového pohľadu na spôsob financovania dlhodobo udržateľnej budúcnosti. Fond Breakthrough Energy Ventures (BEV) v decembri minulého roka viedol financovanie série A, v rámci ktorého spoločnosť Malta nadobudla kapitál vo výške 26 miliónov dolárov.

Fond BEV prisľúbil, že jeho investície budú predstavovať akýsi „trpezlivý kapitál“, čo by v konečnom dôsledku malo zmierniť jeden z kľúčových problémov, ktoré z historického hľadiska bránili v rozvoji spoločností sústredených na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov a ďalších ambicióznych projektov v tomto sektore. Rozvoj a rast nových energetických technológií sa totiž už v minulosti ukázal byť mimoriadne časovo a finančne náročnou záležitosťou – nehovoriac o samotných technologických rizikách. Práve tieto činitele v posledných rokoch odrádzali investorov od oblasti obnoviteľných zdrojov energie a mnohí z nich namiesto toho uprednostňovali odvetvia, v ktorých mali možnosť dopracovať sa k istejším výnosom v rámci krátkodobého časového horizontu.

Prominentní miliardári sa však prostredníctvom organizácie BEV rozhodli uprednostniť zavádzanie nových a prevratných technológií na trh pred krátkodobými výnosmi. Zároveň vyjadrili nádej, že takýmto spôsobom sa im podarí efektívne dokázať dlhodobú životaschopnosť (a ziskovosť) spoločností vo svojom portfóliu, čo daným podnikom poskytne príležitosť na ďalší rozvoj.

Podobné: Bill Gates s najbohatšími jednotlivcami spúšťa energetický fond za $ 1 miliardu

Nie je žiadnym prekvapením, že start-upové podniky zamerané na rozvoj dlhodobo udržateľných technológií mali v minulosti značné problémy upútať pozornosť a prilákať kapitál zo strany inštitucionálnych investorov. Ako sme už spomenuli, dôvodom bolo sčasti dlhé obdobie potrebné na vývoj prevratných technologických platforiem, ako aj značné prevádzkové riziko. Nemej dôležitou je však aj skutočnosť, že financovanie projektov v oblasti obnoviteľnej energie trpí nedostatkom informácií, ktorými disponujú rôzni investori na trhu. Manažéri inštitucionálnych fondov jednoducho nie sú dostatočne oboznámení s procesmi a povahou podnikania v sektore obnoviteľných zdrojov energie a veľmi často nemajú predstavu o potenciálnych výnosoch, ktoré ich na tomto trhu čakajú.

Rob Day, ktorý je manažérom investičnej spoločnosti Spring Lane Capital v Bostone, vysvetlil: „V energetickom sektore existujú obrovské príležitosti. Keď však niekto spravuje napríklad dôchodkový fond, investovanie do obnoviteľných energií je pre neho veľká neznáma. Jednoducho to nevyzerá ako žiadny projekt, ktorý financoval v minulosti. Mnohí investori si všímajú súčasné trendy, ale snažia sa zistiť, ako sa k nim postaviť v súlade so svojou investičnou históriou.“

Zdroj: Fortune, CNBC

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×