Prečo túžba stať sa milionárom nedáva zmysel

22. 2. 2018

Milionársky status nemusí byť zárukou dostačujúcich úspor do dôchodku.

Je pomerne náročné presne odhadnúť počet milionárov. Niet však žiadnych pochýb o tom, že toto číslo sa neustále zvyšuje. Inflácia spôsobila úpadok celkovej vnímanej hodnoty milionárskeho statusu a zmenila spôsob, ktorým pristupujeme k aktívam a hodnote majetku. Neexistuje konkrétna hodnota majetku, ktorá je ideálnym cieľom Vášho finančného plánu v rámci dôchodkového veku.

Kto by chcel byť milionárom?

A kto nie? Vysoká čistá hodnota majetku je už dlho považovaná za hlavný cieľ ctižiadostivých bohatých jedincov. V súčasnosti zaznamenávame neustále sa zvyšujúci počet Američanov, ktorým sa tento míľnik darí úspešne dosahovať.

Prieskumná agentúra Spectrem Group zverejnila štúdiu, ktorej výsledky dokladujú, že až 9,4 milióna amerických domácností v priebehu roka 2017 disponovalo majetkom v hodnote vyššej než jeden milión dolárov. To predstavuje zvýšenie voči roku 2016, v ktorom táto hodnota dosiahla iba 9,1 milióna domácností.

Podobné: Ako postupovať v prípade, že náhle zbohatnete

Keď sa však pozriete na rôzne zdroje, veľmi rýchlo zistíte, že ich závery sa výrazne líšia. V ročnej správe o svetovom bohatstve z dielne poradenskej spoločnosti Capgemini sa uvádza, že počet amerických milionárov v roku 2016 dosiahol hodnotu 4,8 milióna, čo predstavuje nárast o 7,6% v porovnaní s počtom 4,5 milióna z roka 2015. Údaje za rok 2017 v čase zostavovania správy ešte neboli k dispozícii.

Výročná správa finančnej spoločnosti Credit Suisse odhaduje, že v roku 2017 existovalo až 15,4 milióna amerických milionárov, čo predstavuje výrazný medziročný nárast z úrovne 14,3 milióna v roku 2016.

Nezrovnalosti v daných analýzach vznikajú v dôsledku rozdielnej definície čistej hodnoty majetku. Agentúra Spectrem žiada jednotlivcov, aby odhadovali čistú hodnotu všetkých svojich aktív, s výnimkou ich primárneho obydlia. Spoločnosť Capgemini zohľadňuje všetky investovateľné aktíva okrem primárneho obydlia, zberateľských predmetov, spotrebných tovarov a predmetov dlhodobej spotreby. Credit Suisse zase analyzuje finančné aj nefinančné aktíva.

Okrem toho sa všetky tri spoločnosti aspoň čiastočne spoliehajú na informácie, ktoré o svojom majetku poskytujú priamo oslovení jednotlivci. Pri takomto zhromažďovaní údajov sa zásadným faktorom stáva možnosť ľudského omylu. Často sa napríklad stáva, že jedinci zahrnutí v prieskumoch pristupujú rôznym spôsobom k hodnote svojho dôchodkového alebo celoživotného poistenia a prieskumné agentúry tak získavajú výrazne skreslené dáta. Pri štandardizovanom odhadovaní čistej hodnoty majetku sa však odporúča, aby ste takéto aktíva zohľadňovali na základe ich súčasnej hotovostnej hodnoty. Ide teda o sumu, ktorú by ste získali, keby ste sa rozhodli vypovedať takéto poistenie v čase vykonávania prieskumu.

Keď sa však povznesieme nad metodické detaily, čo vlastne znamená byť milionárom? Vid Ponnapalli, ktorý je finančným poradcom a zakladateľom konzultantskej spoločnosti Unique Financial Advisors, uviedol: „Dosiahnutie statusu milionára už nemá takú váhu ako v minulosti. Čistá hodnota majetku nesymbolizuje objem hotovosti, ktorou disponujem. Súčasťou rovnice je aj môj dom, akcie a automobily. Nemôžeme zabúdať ani na to, že najmä v poslednom desaťročí zaznamenávame omnoho výraznejšie kolísanie hodnoty aktív ako pred 30 či 40 rokmi. Ak bol niekto pred troma rokmi milionárom, dnes ním už byť nemusí. A to isté platí aj naopak. Všetko je to iba na papieri.“

Dokonca aj keď vezmete do úvahy iba úspory pri odchode do dôchodku, jeden milión dolárov nemusí byť takou ohromnou čiastkou ako kedysi. Marguerita M. Chengová, ktorá je generálnou riaditeľkou poradenskej spoločnosti Blue Ocean Global Wealth, povedala: „Jeden milión predstavuje úctyhodný míľnik a nepochybne je úspechom, na ktorý môžete byť patrične hrdí. Avšak miliónové portfólio v roku 2018 nie je také cenné, ako by bolo v roku 1998. Na vine je inflácia.“

Napriek tomu sa jedná o populárny finančný cieľ. Mnohí ľudia si totiž myslia, že keď ich majetok prekročí hodnotu jedného milióna dolárov, budú si môcť dopriať zaslúžený odpočinok. Ale ani prekonanie tohto míľnika Vám pravdepodobne nezaručí úľavu od všetkých finančných záležitostí. Je dokonca možné, že samých seba vôbec nebudete považovať za bohatých.

Spoločnosť Spectrem Group tvrdí, že až 30% milionárov sa aj naďalej obáva, že nebudú môcť odísť do dôchodku, keď to sami budú chcieť. Ak mali títo jedinci zhodnotiť, nakoľko bohatými sa cítia na stupnici od 0 do 100, samým sebe pridelili priemerné skóre o hodnote 66.

Kent McDill z agentúry Spectrem uviedol: „Je vždy trochu prekvapujúce, ako títo ľudia posudzujú vlastnú situáciu. Často sa obávajú nedostatočného finančného zabezpečenia vo svojej budúcnosti aj napriek tomu, že mnohí z nás ich považujú za bohatých. Všetko to však súvisí s Vašou emocionálnou výbavou. Kľúčovou je schopnosť cítiť sa bezpečne nezávisle na tom, v akej finančnej situácii sa nachádzate.“

Skutočnosťou ostáva, že množstvo úspor, ktoré potrebujete na dosiahnutie dostatočného finančného zabezpečenia alebo nadobudnutie pocitu pripravenosti na dôchodok, závisí výlučne od Vašej aktuálnej situácie.

Natalie Colleyová, ktorá je finančnou analytičkou spoločnosti Francis Financial v New Yorku, vysvetlila: „Samotné vytýčenie miliónového cieľa jednoducho nemusí postačovať na to, aby ste mali dostatok peňazí na plnohodnotné prežitie zvyšku svojho života. To neznamená, že jeden milión dolárov nie je dosť. Existuje však niekoľko premenných, ktoré je potrebné zvážiť pri určovaní toho, koľko skutočne potrebujete.“

Jednou z týchto premenných je oblasť životného štýlu, ktorého by ste sa radi držali v priebehu dôchodkového veku. Ponnapalli poznamenal, že ak si budete chcieť dovoliť luxusné dovolenky a veľkorysé darčeky pre vnúčatá, jeden milión dolárov Vám nebude stačiť. Na druhej strane, táto suma môže byť až príliš prehnaná v prípade, že plánujete skromnejší dôchodok. Ponnapalli povedal: „Zďaleka sa nejedná o univerzálny cieľ vyhovujúci všetkým jedincom.“

Ponnapalli preto odporúča, aby ste si vypracovali dva dôchodkové finančné plány. Prvý by mal zahŕňať detailné výdavky v rámci Vášho aktívneho obdobia dôchodku. V druhom pláne by ste sa mali zamerať na jeho neskoršie roky. Musíte tiež odhadnúť, ako dlho môže trvať tá druhá časť alebo akého veku sa dožijete. Môže to byť morbídna úvaha, ale je dôležité, aby ste sa odhodlali posúdiť, ako dlho budete svoje peniaze potrebovať.

Okrem toho musíte plánovať s výdavkami na dlhodobú opateru, ako aj s nevyhnutnými nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Obe tieto položky sa môžu zásadným spôsobom odzrkadliť na Vašom finančnom pláne. Ponnapalli dokonca poukázal na to, že týmto výdavkom často „nie je venovaná taká pozornosť, akú si zaslúžia“. Keď teda zohľadníte všetky uvedené faktory, budete schopní pristúpiť k výpočtu Vášho osobného dôchodkového finančného cieľa.

Podobné: Kde vo svete vzniká najviac milionárov?

Čo sa týka ľudí vo veku od 20 do 40 rokov, Ponnapalli potvrdil, že vhodným odrazovým mostíkom sú všeobecné finančné ciele. V takomto období je totiž omnoho náročnejšie posúdiť rozpočet potrebný na vzdialený dôchodok. No aj voľnejšie definované finančné ciele by mali byť jedinečné a v súlade s Vašou aktuálnou situáciou. Väčšina odborníkov napríklad odporúča, aby ste sa snažili ušetriť 20% zo svojich súčasných príjmov a nestanovovali si žiadnu konkrétnu sumu. S pribúdajúcimi rokmi môžete postupne prispôsobiť svoje ciele sporenia.

Plánovanie rozpočtu na dôchodok nie je vecou, ktorej sa venujeme raz a už sa k nej nevrátime. Potrebujeme prehodnotiť svoju situáciu každý jeden rok.

Mali by ste mať na pamäti, že miliónová hranica je iba číslom. Vaše finančné ciele by sa mali sústrediť na to, aby ste si mohli dovoliť žiť životom, po ktorom túžite. Neriaďte sa umelo vytýčenými sumami. Tento druh zmýšľania získava popularitu medzi mladými ľuďmi súčasnosti. Mladá generácia sa už nesústredí výhradne na peniaze. Omnoho menej ich zaujíma, čo vlastnia. Vyššiu hodnotu pripisujú veciam, ktoré ich robia šťastnými.

Zdroj: WSj, Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×