Prečo vyplácanie dividend neprospieva celkovým výnosom

31. 10. 2017

Sú dividendy dôležité? V súčasnosti ani nie. Počas posledných dvoch rokov sa spoločnostiam viac oplatilo investovať svoj kapitál do budúceho rozvoja, než ho vyplácať akcionárom.

Spoločnosť Goldman Sachs tvrdí, že Wall Street je aktuálne v režime rapídneho rastu. To znamená, že tradičné mechanizmy zvyšovania výnosov nedosahovali úspešnosť, ktorou sa vyznačovali v minulých obdobiach. Spoločnosti, ktoré svojim akcionárom nevyplácali dividendy a namiesto toho investovali svoje peniaze do výskumu, vývoja a ostatných kapitálových výdavkov, v konečnom dôsledku zaznamenali oveľa vyššie výnosy.

Investičná banka v nedávnom vyjadrení svojim klientom napísala: „Americký akciový index S&P 500 má dlhú históriu nadpriemernej výkonnosti. No spoločnosti, ktoré väčšinu svojich výnosov vrátili akcionárom v podobe spätného odkupu akcií či vyplácaním dividend, v posledných dvoch rokoch celkovú hodnotu indexu znížili. Najlepšie sa darilo spoločnostiam, ktoré nadobudnutý kapitál investovali do svojho vlastného budúceho rozvoja. Dúfali totiž, že takéto investície im v súčasnom prostredí poskytnú výhodu, vyznačujúcim sa skromným nárastom hodnoty hrubého domáceho produktu.“

Investovanie do kapitálových výdavkov („CapEx“) prináša lepšie výsledky ako vyplácanie peňazí investorom. Graf zobrazuje obdobie od 15. decembra 2016 po súčasnosť.

Historické údaje však hovoria o opačnom trende. Keď spoločnosti v minulosti investovali do svojich kapitálových výdavkov, ich celková výnosnosť bola o niečo menšia ako pri spoločnostiach, ktoré svojím investorom dividendy pravidelne vyplácali. Údaje spoločnosti Goldman siahajú až do roku 1991 a udávajú, že spoločnosti zahrnuté v akciovom indexe S&P 500, ktoré investorom poskytli najvyššie výnosy v podobe dividend a spätného odkupu akcií, dosiahli celkové ročné výnosy o hodnote 15,5%.

Podobné: Súvaha Fedu vykazuje zaujímavý vývoj

To je úspech v porovnaní so spoločnosťami, ktoré vykazovali najvyššie kapitálové výdavky. Ich celkové ročné výnosy predstavovali iba 13,8%. Pre porovnanie, priemerná výnosnosť indexu S&P 500 ako celku dosiahla 13%. Odhaduje sa, že dividendy môžu z dlhodobého hľadiska reprezentovať až jednu tretinu celkových výnosov pre investorov.

Výkon burzových indexov v závislosti od toho, ako spoločnosti nakladali zo svojimi ziskami. Najúspešnejšie boli podniky, ktoré svojím investorom vyplácali výnosy v podobe dividend a spätnom odkupe akcií (tmavomodrá krivka). Predbehli spoločnosti, ktoré investovali do vlastných kapitálových výdavkov, výskumu a vývoja (sivá krivka) a tiež spoločnosti, ktoré investovali do fúzií a akvizícií (sivá krivka).

Na začiatku roku 2016 sa však situácia zmenila. Spoločnosti, ktoré investovali do svojich kapitálových výdavkov a do oblasti výskumu a vývoja, vykázali výnosy o 4,4% vyššie ako index S&P 500.

David Kostin, ktorý je v rámci spoločnosti Goldman Sachs hlavným stratégom pre americký akciový trh, v správe svojho tímu analytikov uviedol: „Podniky dôkladne zvážia hodnotu spätného odkupu akcií za rekordné ceny, voči hodnote investícií do svojho budúceho rozvoja.“

Náznaky tohto trendu sa už začínajú prejavovať. Akcie amerických spoločností sa obchodujú za rekordné ceny a ich ohodnotenie stúpa v dôsledku mnohých faktorov. Údaje spoločnosti S&P Dow Jones Indices naznačujú, že spätný odkup akcií od prvého kvartálu roku 2016 poklesol až o 25%. Aktivita v rámci fúzií a akvizícií taktiež poklesla na bod mrazu, zatiaľ čo vyplácanie dividend sa zatiaľ udržuje na rekordne vysokej úrovni.

Hodnota hotovosti, ktorou disponujú spoločnosti zahrnuté v indexe S&P 500, dosahuje historicky najvyššie úrovne. Goldman tvrdí, že predstavuje až 12% podiel z celkových aktív týchto spoločností. Investičná banka zároveň odhaduje, že tieto spoločnosti zvýšia využívanie svojich hotovostných zásob v roku 2018 až o 6%. Očakáva sa, že spoločnosti takto dokopy minú 2,3 bilióna dolárov. 57% z celkovej sumy by malo smerovať do rozvoja spoločností, čo zahŕňa kapitálové výdavky, výskum, vývoj a fúzie a akvizície. Ďalších 42% celkového objemu bude vyplatených akcionárom, vo forme spätného odkupu akcií a dividend.

Goldman Sachs uvádza: „Kapitálové výdavky za zvýšia o 8% a dosiahnu tak objem vo výške 660 miliárd dolárov. Spätný odkup zaznamená oveľa skromnejší nárast, ktorý bude predstavovať iba 3%. To bude zodpovedať hodnote 510 miliárd dolárov.“

Analytická spoločnosť FactSet tvrdí, že výnosy dividend indexu S&P 500 v súčasnosti dosahujú úroveň 1,87%. Výnosy štátnych dlhopisov s desaťročnou dobou splatnosti medzitým ponúkajú výnosy vo výške 2,24%.

Vyššia úspešnosť „capex“ spoločností (s kapitálovými výdavkami) sa 28. októbra očividne potvrdila. Ukážkovým príkladom sa stal náhly úspech technologických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou, ktorými sú Amazon a materská firma spoločnosti Google – Alphabet. Obe tieto spoločnosti vo veľkej miere investujú do svojho budúceho rozvoja, pričom ani jedna z nich nevypláca dividendy svojim investorom.

Podobné: Sieť predajní Whole Foods nám dáva lekciu z ekonomiky

Celkové výnosy dividend v rámci technologického sektora predstavujú iba 1,27%. To je najnižšia hodnota spomedzi 11 hlavných odvetví priemyslu, ktoré sú obsiahnuté v indexe S&P 500. Napriek tomu tento sektor zaznamenal najvyššie celkové výnosy, ktoré sa počas roku 2017 zvýšili až o 35%.

Odkedy sa trh odrazil od dna (z čias finančnej krízy), rastové investičné stratégie sú výrazne úspešnejšie ako stratégie hodnotového investovania. To vyvoláva otázky o tom, či na trhu nastal takzvaný „úpadok hodnoty“. Tento trend je zobrazený na nasledujúcom grafe spoločnosti FactSet. Červená krivka znázorňuje rastový akciový index S&P 500, modrá predstavuje hodnotový index S&P 500 a zelenou farbou je zobrazený celkový vývoj indexu S&P 500. Graf ilustruje obdobie desiatich rokov.

Vývoj jednotlivých častí indexu S&P 500.

Zdroj: WSJ, Goldman Sachs, S&P Dow Jones Indices

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×