Prehľad investičnej stratégie Warrena Buffetta

19. 2. 2019

Warren Buffett, ktorý je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Berkshire Hathaway, je ideálnym reprezentantom klasického hodnotového investičného štýlu. Buffett už v začiatkoch svojej legendárnej investičnej kariéry povedal: „Na 85% sa zhodujem s Benjaminom Grahamom.“ Graham sa pritom považuje za otca hodnotového investovania, ktorý svetu predstavil myšlienku vnútornej hodnoty – teda základnej reálnej hodnoty akcií založenej na jej budúcom potenciáli ohľadom zabezpečovania výnosov.

Treba však poznamenať, že Buffettova investičná stratégia sa v porovnaní s Grahamovou zakladá na relatívne kvalitatívnejšom a koncentrovanejšom prístupe k výberu vhodných akcií. Graham totiž vyhľadával podhodnotené spoločnosti s priemernou reputáciou a svoje investície diverzifikoval medzi nimi. Buffett na druhej strane uprednostňuje skutočne kvalitné podniky, ktorých akcie sa obchodujú za priemerné ceny, avšak disponujú potenciálom pre veľký rast v budúcnosti.

Buffettov investičný štýl

Existuje niekoľko vecí, ktoré by Vás mohli prekvapiť na prístupe Warrena Buffetta k hodnotovému investovanie. Podobne ako pri mnohých úspešných stratégiách, aj Buffett sa drží jednoduchého vzorca. Jednoduchého, ale vonkoncom nie ľahko aplikovateľného. Pri svojich investičných rozhodnutiach sa orientuje pomocou dvanástich princípov, ktoré sú zamerané na povahu podniku, jeho riadenie, finančné opatrenia a hodnotu.

Je pravdou, že Buffettove princípy môžu na prvý pohľad vyzerať ako klišé a ľahko pochopiteľné, ale ich správne uplatnenie si vyžaduje precízne znalosti. V jednom zo svojich princípov si napríklad kladie otázku, či je manažment podniku čestný voči svojim akcionárom.

Podobné: Výročné diskusie s Warrenom Buffettom sa stali povinnými udalosťami pre akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway po celom svete

Na druhej strane však existujú aj opačné prípady – princípy, ktoré sa javia ako zložité, ale ich aplikácia je pomerne jednoduchá. Príkladom je ekonomická pridaná hodnota (EVA), ktorej výpočet je síce zložitý, ale akonáhle tomuto ukazovateľu porozumiete, budete schopní aplikovať ho na akúkoľvek spoločnosť.

Princípy povahy podniku

Buffett sa v rámci svojej investičnej stratégie zameriava na podniky, ktoré dokáže pochopiť a analyzovať. Buffett považuje hĺbkové pochopenie spoločnosti za nevyhnutný predpoklad pre životaschopnú prognózu jej budúcich výsledkov. Koniec koncov, ak nerozumiete zvolenému podniku, nemôžete predpovedať jeho vývoj do budúcnosti. Ideálnym príkladom je kolaps technologickej bubliny na konci 90. rokov, ktorý sa Buffetta takmer nedotkol – legendárny investor sa jednoducho nezaujímal a neinvestoval do akcií technologických spoločností tej doby.

Buffettove investičné zásady v rámci povahy podniku sa zameriavajú na zostavenie robustnej prognózy budúceho vývoja spoločnosti, do ktorej má záujem investovať.

Po prvé, analyzujte konkrétny podnik, nie momentálny stav trhu, vývoj ekonomiky alebo názor investorov na tento podnik. Následne preskúmajte históriu tohto podniku. Na záver použite tieto údaje na posúdenie toho, či podnik disponuje pozitívnymi dlhodobými vyhliadkami.

Princípy riadenia podniku

Buffett sa pomocou týchto princípov snaží zhodnotiť kvalitu riadenia vybraného podniku, čo je obvykle najnáročnejšou úlohou každého investora.

Buffett sa pred vykonaním investičného rozhodnutia pýta: „Je manažment spoločnosti racionálny?“ Konkrétne sa jedná o to, či vedenie spoločnosti vhodne reinvestuje výnosy do svojho podnikania, alebo ich vypláca akcionárom vo forme dividend. Ide o komplexnú otázku, pretože historické údaje naznačujú, že vedúci predstavitelia priemerných spoločností majú tendenciu byť chamtiví a budovať si vlastné impérium, namiesto toho, aby využívali peňažné toky spoločnosti spôsobom, ktorý by maximalizoval hodnotu pre akcionárov.

Buffett v rámci ďalšieho princípu z tejto kategórie posudzuje čestnosť manažmentu voči akcionárom. Inými slovami, keď vedenie podniku spraví chybu, dokáže si to priznať?

Napokon je veľmi dôležité, ako sa vedenie danej spoločnosti správa vo vzťahu k aktuálnym trendom na trhu a či má tendenciu kopírovať stratégie a taktiky konkurenčných podnikov. Tento princíp si zaslúži obzvlášť veľkú pozornosť, pretože si vyžaduje citlivé hodnotenie rôznych parametrov. Je napríklad rozdiel medzi spoločnosťou, ktorá jednoducho kopíruje stratégiu svojho konkurenta a podnikom, ktorý sa snaží danú stratégiu zdokonaliť s cieľom predbehnúť spoločnosť, ktorá na zvolený trh vstúpila ako prvá.

Princípy finančných opatrení

Buffett sa namiesto zisku na akciu zameriava skôr na rentabilitu vlastného kapitálu (ROE). Väčšina študentov ekonomiky vie, že ROE môže byť deformovaná pákovým efektom (pomer dlhu k vlastnému kapitálu) a preto je teoreticky menej významnou metrikou ako napríklad rentabilita aktív (ROA) alebo rentabilita investovaného kapitálu (ROCE). Buffett si to samozrejme dokonale uvedomuje, ale namiesto toho posudzuje pákový efekt ako individuálny ukazovateľ, pričom uprednostňuje spoločnosti s nízkym zadlžením. Zároveň preferuje podniky s vysokými ziskovými maržami.

Ďalšie dva princípy z tejto kategórie zdieľajú teoretický základ s ukazovateľom EVA. Buffett najprv posudzuje peňažný tok určený vlastníkom spoločnosti (FCFE). Túto hodnotu definuje ako čistý príjem plus znehodnotenie a amortizáciu mínus kapitálové výdavky (CAPX), mínus ďalšie výdavky v rámci pracovného kapitálu (W/C). Buffett takto v konečnom dôsledku posudzuje schopnosť spoločnosti generovať zisky pre akcionárov, ktorí sú jej čiastkovými vlastníkmi.

Buffett sa ďalej drží takzvaného „dolárového predpokladu“, ktorý je založený na otázke: Aká je trhová hodnota každého dolára v rámci ziskov, ktoré spoločnosť opätovne investuje do svojho podnikania?

Princípy hodnoty

Buffett sa pomocou princípov z tejto kategórie snaží odhadnúť vnútornú hodnotu spoločnosti. Ak ste vo svojom procese rozhodovania o danej investícii použili predchádzajúce Buffettove princípy, prognózu budúcich ziskov podniku zostavíte omnoho jednoduchšie, keďže môžete vychádzať z minulých údajov danej spoločnosti.

Buffett ignoruje krátkodobú volatilitu trhu a sústreďuje sa na dlhodobé výnosy. Krátkodobé výkyvy trhu zvažuje iba v prípade, keď hľadá výhodný obchod. Ak má teda vyhliadnutú kvalitnú spoločnosť s cenou 50 dolárov na akciu, ktorá klesne na 40 dolárov na akciu, je veľmi pravdepodobné, že si kúpi dodatočné akcie tejto spoločnosti „za zľavnenú cenu“.

Podobné: 9 rád Warrena Buffetta, ako zbohatnúť

Buffett je tiež autorom termínu „ekonomická priekopa“. Jedná sa o prvok, ktorý danej spoločnosti poskytuje jasnú výhodu pred ostatnými hráčmi na trhu a chráni ju pred náporom zo strany konkurentov. Buffett tvrdí, že kvalitná ekonomická priekopa vytvorená okolo spoločnosti vedie k zásadnej minimalizácii či dokonca úplnej eliminácii investičného rizika.

Warren Buffett je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Berkshire Hathaway.

Zhrnutie

Uvedené princípy Warrena Buffetta považujeme za základné zásady hodnotového investovania, ktoré je však možné prispôsobovať a rôzne interpretovať pre konkrétne situácie. Prirodzene, každý by rád investoval tak ako samotný “Veštec z Omahy“, ale iba malému počtu investorov sa podarilo dosiahnuť podobný úspech. Buffett dokonca malým investorom odporúča, aby namiesto kupovania individuálnych akcií investovali do nízko-nákladového indexového fondu S&P 500.

Zdroj: MSN, Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×