Wealth Solutions

Spokojnosť našich klientov stojí na tom, aké hodnoty a výsledky každému z nich skutočne prinášame.

Wealth Solutions

Vo WEMe veríme, že rovnováha prináša klientom reálne výsledky. Preto sme naše služby rozdelili na Wealth Advisory, zamerané na bežnú klientelu, ktorej komplexne zabezpečujeme finančné ciele a Wealth Management, zameraný na správu majetku bonitnej klientely.

Zameranie sa na obidva segmenty nám umožňuje, aby sme pre bežnú klientelu mohli priniesť kvalitnejšie a lacnejšie produkty. Tento systém je súčasťou našej filozofie a nazývame ho aj ako náš vyvážený „welfare“ systém, kde vďaka sile bonitnej klientely nie sme nútený ponúkať drahé a krátkodobé riešenia pre bežnú klientelu, ktorú tak nevykorisťujeme.

Wealth Advisory

Vyhodnocujeme ciele našich klientov a ponúkame im komplexné strategické riešenia.

V každom období života človek potrebuje zabezpečiť rôzne finančné ciele. Pre dosiahnutie najefektívnejších riešení naši špecialisti pre Vás vyberajú tie najlepšie dostupné produkty. Ich nasadenie podľa na mieru vypracovanej stratégie, inovatívny prístup ku komunikácií s klientom a skúsenosti zo sféry wealth managementu prinášajú spokojnosť každému klientovi.

Wealth Management

Starostlivosť o majetok bohatých rodín, jednotlivcov, umelcov a úspešných športovcov zabezpečujeme prostredníctvom Wealth Managementu.

Táto služba sa vyznačuje vysokou komplexitou a odbornosťou. Našim klientom pomáhame identifikovať vhodné investičné príležitosti v súlade s ich cieľmi a očakávaniami. Výsledkom sú na mieru šité riešenia a individuálny prístup ku každému klientovi prostredníctvom Private Wealth Managerov ktorí si budujú s klientom nadštandardný, korektný a diskrétny vzťah.

Wholesale Banking

Sme otvorený spolupráci s každým, kto zdieľa našu víziu o kvalitných finančných službách.

Prinášať profesionálne finančné služby každému klientovi dokážeme aj vďaka širšej spolupráci. Výmenou za prístup k našemu know-how a produktom ktoré prinášajú reálne výsledky vyžadujeme proklientský prístup a ochotu zlepšovať podmienky na trhu.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×