Investičné centrum

Moderná doba vyžaduje moderný prístup k starostlivosti o financie.

Investičné centrum

Moderná doba vyžaduje moderný prístup k starostlivosti o financie. Na Slovenskom trhu sa ešte stále využívajú produkty, ktoré už mali dávno upadnúť do zabudnutia. Vďaka založeniu obchodníka s cennými papiermi prinášame efektívny a lacný spôsob sporenia, bez skrytých a neprehladných poplatkov, bez nelogických kombinácií s rôznymi inými produktami a len s jediným cieľom, umožniť ľudom robiť zodpovedné rozhodnutia a účinne si plánovať financie vo svojom živote. V rámci tohto produktu sme vytvorili tri kategórie, aby sme ho vedeli nastaviť každému klientovi podľa jeho momentálnych potrieb a možností.

Save for Tomorrow

Slovensko je ekonomicky rýchlo rastúcou krajinou, kde napriek regionálnym rozdielom vidíme stále rýchlejšie približovanie životného štandardu k západným krajinám. Bohužiaľ, toto neplatí o sociálnom systéme zabezpečenia, ktorý už dnes mnohí považujú za neadekvátny. Napriek tomu si len málokto uvedomuje potrebu pripraviť sa na dôchodok, ktorý môže byť vzdialený aj niekoľko desaťročí.

Pre tých, ktorí chápu potrebu správneho rozloženia peňazí zarobených počas celého života sme vyvinuli produkt, ktorý umožní nielen efektívne zabezpečenie penzie, ale zároveň poskytuje flexibilitu pri nepredvídateľných životných situáciách ako aj zmenách finančnej situácie klienta. Tento produkt využíva naše jedinečné know-how a jeho výhodné podmienky sú možné hlavne vďaka využitiu vlastného obchodníka s cennými papiermi.

Aby sme dokázali zabezpečiť správne nastavenie produktu, rozdelili sme ho na tri stratégie:

Dynamická

Účelom dynamickej investičnej stratégie je investovanie finančných prostriedkov do globálnych akciových indexov, akými sú napr. S&P 500, STOXX Europe 600 ci MSCI World. Stratégia umožňuje investorom, aby z dlhodobého hľadiska dosiahli nadštandardné zhodnotenie v porovnaní s dlhopisovými a peňažnými trhmi.

Vyvážená

Účelom vyváženej investičnej stratégie je dosahovanie priemerných výnosov prostredníctvom alokácie finančných prostriedkov tak do akciových, ako aj do dlhopisových indexov, ktorých kombinácia umožnuje širokú diverzifikáciu v rámci globálnych finančných trhov.

Konzervatívna

Účelom konzervatívnej investičnej stratégie je dosahovanie konzervatívnych výnosov so zameraním na málo rizikové aktíva vrámci peňažných trhov, ktoré sa vyznačujú nízkou volatilitou a ktorých hodnota aj v prípade nepriaznivej globálnej ekonomickej situácie zostane stabilná.

Uzatvorte si
Save for Tomorrow

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×