Wholesale Banking

Veríme v proaktívny prístup, možnosť spoľahnúť sa na dlhodobo kvalitné výsledky a férovú spoluprácu

Wholesale Banking

Rozhodnutie poskytovať naše služby prostredníctvom Wholesale banking pre širší okruh klientov je pre nás ambiciózny projekt. Uvedomujeme si, že sme mladá spoločnosť, ktorá si v rámci svojich portfólií buduje svoju vlastnú históriu výsledkov. Veríme, že pre inštitúcie, ktoré si vyberajú svojich partnerov pre správu svojho, prípadne klientského majetku to vie byť jeden z rozhodujúcich faktorov pri nadväzovaní spolupráce. Práve vďaka našim výsledkom a transparentnému prístupu veríme, že dokážeme nadviazať dlhodobé úspešné spolupráce so širokým spektrom spoločností.

Wholesale Banking poskytuje prostredníctvom svojich služieb širokú škálu produktov a správy majetku medzinárodným a domácim spoločnostiam, finančným inštitúciám, investičným spoločnostiam, prípadne rovnako aj verejnému sektoru.

Korporátni klienti

Pre spoločnosti, ktoré chcú rozumne narábať so svojim majetkom, ktorého správa môže byť príliš náročná pre bežných poskytovateľov finančných služieb máme riešenia na zhodnotenie dočasne aj dlhodobo voľného majetku. Zároveň vieme zabezpečiť široké spektrum finančných produktov na benefitné programy pre zamestnancov.

Inštitucionálni klienti

Profesionálni správcovia majetku vždy hľadajú nové možnosti diverzifikácie a lepšieho zhodnotenia klientami zverených peňazí. Naše stabilné výsledky, na mieru šité riešenia a know-how z nás robí ideálneho partnera pre dlhodobú spoluprácu s cieľom prinášať klientom lepšie zhodnotenie majetku.

Sprostredkovatelia

Možnosť spolupráce pri využívaní našich produktov a know-how so sprostredkovateľmi je podmienená proklientským prístupom, charakterom spoločnosti a jeho zamestnancami. Preto dávame vystretú ruku všetkým spoločnostiam, ktoré chcú s nami zlepšovať finančný trh a zodpovedne pristupovať ku potrebám svojich klientov.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×