WEM služby

Alternatívne investovanie

Pokročilé komplexné služby wealth managementu v sebe zahŕňajú aj možnosti investovania do netypických, alternatívnych príležitostí. Tie môžu dotvárať individuálny investičný plán klienta a odzrkadľovať jeho osobnosť a osobné preferencie. Alternatívne investovanie zahŕňa napríklad:

  • Zberateľské vína
  • Šperky
  • Vzácne zberateľské autá
  • Ďalšie príležitosti