WEM služby

Emisie cenných papierov

Jedna z našich pokročilých služieb, v rámci ktorej ponúkame:

  • Komplexné zastrešenie emisie akcií alebo dlhopisov
  • Poradenstvo pri zabezpečovaní navyšovania kapitálu