WEM služby

Emisie cenných papierov

Jedna z našich pokročilých služieb, v rámci ktorej ponúkame:

  • Komplexné zastrešenie emitácie akcií alebo dlhopisov
  • Poradenstvo pri zabezpečovaní navyšovania kapitálu