WEM služby

Správa rodinného majetku

Dôležitá služba pre uchovanie, zveľaďovanie a odovzdanie vybudovaného rodinného bohatstva:

  • Komplexné právne zastrešenie
  • Analýza právnej štruktúry rodinného majetku
  • Analýza právnych zmlúv a vysporiadanie dedičských konaní
  • Bezproblémové prevody rodinného majetku