WEM služby

Start-upy, venture capital

Dynamická a atraktívna oblasť, vďaka ktorej investori získavajú možnosti zhodnotiť svoje investície pri budúcom predaji alebo vyplatením podielu na zisku. Naše služby v nej zahŕňajú:

  • Sprostredkovanie zaujímavých príležitostí investovať do firiem alebo projektov
  • Analýza podnikateľského plánu a zámeru