WEM služby

Valuácia podnikov

Pokročilá forma podnikateľského poradenstva, pri ktorej sa potreba spoľahlivého partnera stáva stále dôležitejšou:

  • Predkupné analýzy a valuácie spoločností
  • Právna podpora pri predaji či kúpe spoločností
  • Nezávislé preverenie cenovej ponuky
  • Konzultácia strategických plánov
  • Maximalizácia hodnoty budúcich investičných projektov
  • Mergers & Acquisitions