Spoznaj WEM

Ku klientom pristupujeme ako k rodine, preto Vám chceme predstaviť ľudí, ktorí sú nosnými piliermi našej spoločnosti a veríme, že budeme mať možnosť spoznať aj Vás.

Príbeh spoločnosti Wealth Effect Management začína koncom roka 2007, kedy majiteľ Peter Štadler vytvoril v spolupráci s Filipom Jacekom firmu Efect Slovakia. Počas svojho 6 ročného pôsobenia v spoločnosti sa venoval hlavne osobnostnému rozvoju, rozvoju manažérskych schopností a vedomostí z finančného trhu. Čím hlbšie sa ponáral do problematiky finančníctva na Slovensku, tým silnejšie si uvedomoval potrebu existencie spoločnosti, ktorej filozofia by nebola postavená na dosahovaní obrovských ziskov na úkor klientov, ale na férovom prístupe a službách a produktoch na úrovni, ktorú poznáme zo západných trhov. Vďaka tomuto smerovaniu a skúsenostiam začala spoločnosť už vtedy priťahovať prvých bonitných klientov.

2014 Po predčasnom tragickom odchode mentora Filipa Jaceka nadišiel čas založiť spoločnosť, ktorá bude poskytovať služby na najvyššej úrovni a začne sa zameriavať na wealth management a sofistikované riešenia pre zjedodušenie finančného života svojich klientov.
2015 Plán priniesť wealth management na rozvíjajúce sa trhy sa samozrejme nevzťahoval len na Slovensko a preto sa Wealth Effect Management ešte v svojich začiatkoch rozhodol expandovať na bulharský trh.
2016 Základom poskytovania služieb na vysokej úrovni je silné vžitie každého zo zamestnancov s myšlienkou firmy. Ciele a princípy Wealth Effect Managementu boli pretvorené do DNA spoločnosti, ktorá je dodnes hlavným pilierom pre výber a následné fungovanie každého spolupracovníka. Ruka v ruke so silným charakterom sa spoločnosťou nesie dôraz na odbornosť, transparentnosť a opora vo faktoch. Aby sa aj táto časť pozdvihla na medzinárodnú úroveň, začala sa spolupráca s jednotkou v práci s finančnými informáciami Bloomberg.
2017 Úsilie poskytovať v tomto regióne doteraz nedostupné služby vyvrcholilo otvorením vlastného obchodníka s cennými papiermi, čím si spoločnosť zabezpečila kontrolu nad poplatkovými štruktúrami a výkonnosťou svojich investičných produktov. Vďaka tomu môže zabezpečovať správu majetku prispôsobenú na akúkoľvek situáciu. Doplnenie poskytovania služieb v oblasti predaja nehnuteľností otvorilo opäť nové možnosti ako uľahčiť klientom správu svojho majetku.
2018 Dlhoročná prítomnosť na Slovenskom trhu znamená aj množstvo dlhodobých klientov. Keďže starostlivosť o ich potreby počas celého života vždy bola prioritou, no zároveň veľmi náročnou úlohou, pristúpil Wealth Effect Management k vytvoreniu Servisného centra, ktoré má na starosti zabezpečiť spokojnosť klientov počas nasledujúcich rokov. V tomto roku takisto uzrel svetlo sveta jedinečný investičný produkt Save for Tommorow. Ten napĺňa potreby dlhodobého zabezpečenia pre klientov, ktorí chcú zodpovedne pristupovať ku svojej finančnej budúcnosti a chápu potrebu nespoliehať sa na pomoc štátu.
2019 Tento rok sa niesol v pozitívnom vývoju trhov a prioritne rozvojom na poli akvizícií. Spoločnosť takisto prešla na formu akciovej spoločnosti aby dokázala flexibilnejšie reagovať na potreby klientov a obchodných partnerov. Okrem toho sa zvýšil dôraz na udržateľné podnikanie, čo vyústilo do založenia dlhodobého projektu Finančná zrada, ktorý má za úlohu zlepšovať finančnú gramotnosť na Slovensku. Jeho najväčšou pridanou hodnotou je možnosť pýtať sa odborníkov na vlastné problémy s financiami.
2412
Počet
klientov
9,56%
Výkonnosť SfT Dynamická stratégia (p.a.)
7 mil.
Ročný objem úverov na špecialistu
96%
Úspešnosť načerpania úverov

Peter Štadler

CEO

Predtým ako založil vlastnú spoločnosť, bol v roku 2007 pri zrode finančno sprostredkovateľkej spoločnosti Efect Slovakia, ktorú rozbiehal spoločne s Filipom Jacekom. Na začiatku pôsobil na pozícii Business Process Executive, zodpovedný za samotné založenie a následne ako Executive director.

V roku 2014 sa rozhodol svoje niekoľkoročné skúsenosti z retailového prostredia pozdvihnúť na úroveň služieb wealth managementu, založiť Wealth Effect Management a zároveň prvú pobočku v zahraničí na bulharskom trhu. Jednou z hlavných ideí a priorít bolo priniesť osvetu a transparetnosť do sveta financií, čo vyústilo v roku 2017 do založenia obchodníka s cennými papiermi Wealth Effect Management o.c.p., a.s. Prostredníctvom vlastného portólio managementu a najmodernejších finančných nástrojov je spoločnosť schopná vytvárať  efektívne portfóliá a tým zabezpečiť pre klientov dlhodobý a kvalitný servis.

Michal Kováč

Senior Wealth Advisor

Člen dozornej rady a spoluzakladateľ spoločnosti Wealth Effect Management. Takmer 10 rokov sa venuje oblasti finančných služieb a kapitálovému trhu. Osobne sa podiela na rozvoji investičného oddelenia od roku 2015. Vďaka dlhoročnej akvizičnej činnosti dosiahol ocenenie najlepšieho obchodníka za rok 2018.

Matej Bašťovanský

Senior Wealth Advisor

V spoločnosti pôsobí od roku 2010 a bol súčasťou všetkých dôležitých míľnikov vo firemnej histórii. Na začiatku pôsobil ako finančný stratég v spoločnosti Efect Slovakia, kde sa venoval primárne akvizícii nových klientov v rámci komplexných služieb. V roku 2014 spoluzakladal novú spoločnosť Wealth Effect Management a v nasledujúcich rokoch dosiahol trikrát po sebe najlepší obchodný výsledok. Neskôr začal rozvíjať novú divíziu vo firme – Servisné centrum, ktoré úspešne napreduje a vylepšuje aj so svojím tímom. V rámci obchodníka s cennými papiermi pôsobí ako vedúci poradenských služieb a stále takisto zastáva funkciu Senior Wealth Advisora, kde sa venuje servisu a akvizícií afluentných klientov využívajúcich služby wealth managementu.

Martin Cibula

Wealth Advisor

V spoločnosti začínal už popri štúdiu na vysokej škole v roku 2016 a po úspešnom skončení štúdia dokázal zhodnotiť svoje vedomosti aj pri svojom ďalšom rozvoji a pretaviť ich do kvalitnej práce pri zabezpečovaní prvotriednej starostlivosti o klienta. Aktuálne zastáva pozíciu Wealth Advisora a okrem vlastnej akvizičnej činnosti sa primárne venuje správe klientov Servisného centra a dlhoročných klientov WEM-u. Stovky spokojných klientov, s ktorými udržiava dlhodobé vynikajúce vzťahy ho naučili širokému rozhľadu vo finančných produktoch, ich poplatkových štruktúrach a nastaveniach.

Samuel Krátky

Wealth Advisor

V spoločnosti pôsobí od roku 2016, kde vzhľadom na svoje predchádzajúce skúsenosti ocenil hlavne dôraz na profesionalitu a fakty. To mu umožnilo využiť svoje schopnosti naplno a v rámci akvizície klientov prinieslo pohodu nielen pri výbere najlepších produktov, ale zároveň dlhodobého servisu a udržiavania korektných vzťahov. Aktuálne sa v spoločnosti nachádza na pozícií Wealth Advisora a v rámci vlastnej akvizičnej činnosti sa momentálne sústredí a zameriava na afluentnejšiu klientelu a budovanie networkingových aktivít.

Alexander Chizganov

Private Wealth Manager

Predtým ako sa pridal k nášmu kolektívu pracoval ako investičný poradca v Rusku. Jeho hlavnou pracovnou náplňou bolo zabezpečovať služby portfólio managementu a investičné poradenstvo pre podnikateľov a top manažment veľkých spoločností. Z tejto seniorskej pozície sa rozhodol budovať kariéru v zahraničí a začiatkom roka 2019 sme ho privítali v našom tíme. Na pozícií Private Wealth Manager sa špecializuje na prípravu vyvážených MACS (multi-asset class strategy) pre afluentnú klientelu a rozvoj podnikania naprieč centrálnou Európou.

Eva Galbincová

Head of Administration

Má dlhoročnú prax s pôsobením na finančnom trhu na manažérskych pozíciách v oblasti organizácie, procesného, projektového a vzťahového manažmentu. Jej veľkou devízou sú významné skúsenosti s podporou a rozvojom ľudských zdrojov vo finančnom sprostredkovaní. V dôsledku rozvoja a rastu sa spoločnosť rozhodla úvodom roka 2020 posilniť svoj úspešný tím a vymenovala ju na pozíciu Head of Administration. Na tejto pozícii zabezpečuje komplexnú podporu celkového fungovania spoločnosti. Od nastavenia, zefektívnenia a realizácie administratívnych, organizačných a komunikačných procesov vo firme, cez koordináciu procesov s právnym a účtovným oddelením, zmluvný manažment až po každodennú operatívu.

Barbora Ambrušová

Administration

Do spoločnosti prišla ako skúsená administratívna posila. Jej úprimné a milé vystupovanie dopĺňajú výborné organizačné schopnosti, prehľad v administratívnych procesoch a ochota vždy nájsť čo najlepšie riešenie. Vďaka zodpovednému prístupu a osobnostnému napredovaniu má už na starosti aj administratívnu podporu obchodníka s cennými papiermi. Dnes tvorí podstatnú súčasť tímu na zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti a vysokej spokojnosti klientov.

Jozef Petráš

Marketing

Jeho prvé pôsobenie sa datuje už od roku 2012, kedy pôsobil za čias spoločnosti Efect na pozícii Finančného stratéga a po krátkej odmlke bol oslovený majiteľom Petrom Štadlerom na pozíciu asistenta CEO pre Wealth Effect Management. Na tejto pozícii mal na starosti celkovú agendu a pomáhal či už pri každodennej činnosti, pri strategických rozhodnutiach ako aj pri rozvoji spoločnosti na Slovensku aj v Bulharsku. Jeho oddanosť a lojalita pre značku sa pri jeho rozvoji pretavila do jeho novej funkcie, ako človeka zodpovedného za marketing a PR. Hlavnou náplňou jeho práce je celková agenda a realizácia marketingových aktivít a všetkých projektov súvisiacich s rozširovaním značky spoločnosti. Pri tejto činnosti priamo spolupracuje so CEO, ako aj celým tímom a je jeho pevnou súčasťou.

×

Kontaktujte nás

×
×