Súvaha Fedu vykazuje zaujímavý vývoj

26. 10. 2017

Posledné zasadnutie Federálneho rezervného systému sa uzavrelo 20. septembra. Výsledkom rokovania bolo vyhlásenie, ktoré odborná verejnosť očakávala už počas posledných niekoľkých mesiacov. Fed si definitívne zaumienil, že od 1. októbra pristúpi k procesu rušenia kvantitatívneho uvoľňovania (QE), v rámci ekonomiky Spojených štátov amerických.

Obmedzovanie kvantitatívneho uvoľňovania sa bude pridržiavať tempa, ktoré Fed ohlásil na zasadnutí 14. júna. Výsledkom tohto procesu bude zmenšenie súvahy Federálneho rezervného systému, ktoré Fed nazýva „normalizáciou súvahy“ a zvrátenie zmien v ekonomike, vykonaných v dôsledku QE. Bude sa teda jednať o postupnú elimináciu peňazí, ktoré boli počas QE vytvorené takpovediac z ničoho.

Počas prvých troch mesiacov sa súvaha bude znižovať každým mesiacom o $10 miliárd. Tento proces sa bude zrýchľovať v rámci každých ďalších troch mesiacov, pričom presne o rok by mala miera zmenšovania súvahy dosiahnuť hodnotu $50 miliárd za mesiac. Takto to odznelo vo vyhlásení Fedu.

Aká je skutočnosť?

Vo štvrtok, počas minulého týždňa Fed zverejnil svoju najnovšiu týždennú súvahu. Od začiatku obmedzovania QE teda prešlo dva a pol týždňa a celkovo boli zverejnené 3 týždenné súvahy. Do akej miery sa Federálnemu rezervnému systému podarilo reálne zredukovať svoju súvahu?

* Celkové aktíva 4. októbra: $4,460 bilióna
* Celkové aktíva 11. októbra: $4,459 bilióna
* Celkové aktíva 18. októbra: $4,470 bilióna

Čítate správne. Od 4. októbra sa súvaha Fedu zvýšila presne o $10 miliárd. Čo je ešte zarážajúcejšie, je že zvýšenie sa udialo za jeden týždeň.

Podobné: Prečo výnosy dlhopisov nerástli, ako všetci očakávali?

Fed si zaumienil, že počas októbra zníži svoju súvahu o $10 miliárd. Je preto prinajmenšom zaujímavé, že za prvé tri týždne mesiaca nastal pravý opak. Nasledujúci graf zobrazuje vývoj súvahy od začiatku tohto roka. Všimnite si prudké zvýšenie, ktoré zodpovedá obdobiu milého týždňa.

Rušenie kvantitatívneho uvoľňovania začalo a súvaha sa zvyšuje? Graf zobrazuje vývoj celkovej hodnoty aktív Federálneho rezervného systému v týždenných intervaloch, od začiatku roka 2017. V týždni k 4. októbru sa začalo obmedzovanie QE a v týždni k 18. októbru po ňom niet ani stopy. Zvislá krivka udáva hodnoty v miliardách dolárov.

Nasledujúci graf udáva vývoj celkovej hodnoty aktív Fedu, počas celého obdobia kvantitatívneho uvoľňovania od finančnej krízy až po súčasné zlyhávajúce rušenia QE. Iba v prvom kvartáli roka 2017 sa objavil drobný náznak obmedzovania QE.

Vývoj celkovej hodnoty aktív Federálneho rezervného systému, v týždenných intervaloch od začiatku finančnej krízy v roku 2008 až po súčasnosť. Zvislá krivka udáva hodnoty v miliardách dolárov.

Fed vyhlásil, že počas októbra zníži svoju súvahu o $10 miliárd. Údajne až $6 miliárd z tejto sumy, mali predstavovať predaje štátnych cenných papierov a ďalšie $4 miliardy mali byť spojené s predajom cenných papierov, krytých hypotekárnymi úvermi (ďalej MBS – „mortgage backed securities“). Ako sa Fedu darí v dodržiavaní tohto cieľa?

Od 4. októbra Fed nadobudol štátne cenné papiere v dodatočnej hodnote $176 miliónov a v súčasnej dobe teda disponuje štátnymi cennými papiermi s rôznou dobou splatnosti, v celkovej hodnote $2 465,4 miliárd. Jedná sa o nové historické maximum a na horizonte sa vonkoncom nečrtá žiadne rušenie kvantitatívneho uvoľňovania.

Celková hodnota štátnych cenných papierov s rôznou dobou splatnosti, vo vlastníctve Federálneho rezervného systému od januára po október 2017. Zvislá krivka udáva hodnoty v miliardách dolárov.

Ďalšou zarážajúcou skutočnosťou je, že Fed od 4. októbra zvýšil hodnotu svojich cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi až o $9,8 miliardy. Ani v tejto oblasti sa neobjavujú žiadne náznaky konca QE.

Celková hodnota cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi s rôznou dobou splatnosti vo vlastníctve Federálneho rezervného systému od januára po október 2017. Zvislá krivka udáva hodnoty v miliardách dolárov.

Za zmienku stojí fakt, že Federálny výbor pre operácie na voľnom trhu (OMO) bol nadmieru zaneprázdnený už od začiatku tohto mesiaca. Na trhu s MBS obchodoval každý deň, pričom denne nakúpil MBS v hodnote $400 miliónov, už za viac ako $2 miliardy.

Fed sa takto správa už od údajného pozastavenia QE a týmto spôsobom sa snaží udržať hodnotu MBS na (svojej) súvahe v rovnováhe. Cenné papiere kryté hypotekárnymi úvermi totiž neustále vyplácajú splátky svojim držiteľom (v rámci splácania danej hypotéky) a na rozdiel od tradičných dlhopisov sa zmenšujú až kým sa nenaplní doba ich splatnosti, v rámci ktorej sú splatené. Aby Fed teda udržal rovnováhu v rámci hodnoty svojich MBS, musí neustále nakupovať nové cenné papiere tohto typu. Uvedený trend je teda iba pokračovaním zaužívanej rutiny.

Napriek tomu je však zrejmé, že Fed sa nakupovania nových aktív nevzdal. To vedie k niekoľkým možným záverom:

1. Vyhlásenie o ukončení kvantitatívneho uvoľňovania bolo iba veľkým podvodom a inštitúcia chcela jednoducho zistiť, nakoľko hlúpi sú všetci tí, ktorí jej na to naleteli. Táto možnosť však nie je veľmi pravdepodobná.

2. Členovia Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu sú na dovolenke a nahradili ich stážisti a praktikanti. Tí jednoducho spokojne pokračujú v tom, čo Výbor robil počas posledných rokov. Tiež dosť nepravdepodobné.

3. FOMC síce oboznámil verejnosť so svojimi plánmi, ale zabudol sa o nich zmieniť svojim vlastným obchodníkom. Taktiež nepravdepodobná možnosť.

4. Celá situácia sa vyvíja s určitým úmyslom. Vyššie uvedené trendy môžu byť znamením, že Fed nie je pripravený na zásadné zmeny, alebo chce dať trhom dostatok času na to, aby sa na ne pripravili. Toto by mohol byť prijateľný dôvod.

5. Fed očakáva nejaké ťažkosti a váha s ukončením QE až kým sa záležitosť nevykryštalizuje. Toto však tiež nie je pravdepodobné, lebo rozhodnutie o zastavení QE na začiatku októbra bolo jednohlasné a odvtedy sa neobjavilo nič, čo by naznačovalo problematický vývoj situácie.

Nech si už Fed nájde akúkoľvek výhovorku, ohlásená „normalizácia súvahy“ sa nekoná. Sme svedkami pravého opaku.

Podobné: Trhy ignorujú Fed

Paradoxom ostáva, že keď sa QE spustilo na konci roka 2008, Fed sa do procesu vrhol s nevídaným apetítom. Členovia Výboru pre operácie na voľnom trhu vôbec nezaváhali. Počas desiatich týždňov medzi 3. septembrom a 12. novembrom roku 2008 nakúpili cenné papiere v celkovej hodnote $1,3 bilióna a nafúkli súvahu Fedu o 144%.

Niektorí ľudia by mohli namietať, že zopár týždňov nemôže byť vhodným kritériom pre posudzovanie rušenia následkov kvantitatívneho uvoľňovania. Napriek tomu však súčasný trend skrátka nemôžeme ignorovať. Faktom ostáva, že Fed sa zatiaľ správa diametrálne odlišne od toho, čo prisľúbil.

Absurdné správanie centrálnej banky môže viesť k nebezpečnému poklesu hodnoty jednotlivých aktív.

Zdroj: MarketWatch, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×