Svet aktívnych a pasívnych investičných fondov

20. 6. 2017

Prečo aktívni manažéri nikdy neporazia pasívne fondy

O pasívnom investovaní sa diskutuje pomerne často. V tomto článku však nájdete niekoľko grafov, ktoré bližšie ilustrujú problémy vyskytujúce sa vo svete pasívnych indexov.

Pasívne investovanie do akcií nevyužívajú iba ETF fondy, ale taktiež aj indexové podielové fondy, obrovské množstvo penzijných a poistných fondov a rovnako aj trustové fondy. Všetky z nich jednoducho duplikujú indexy.

Vanguard v rámci fondu S&P 500 vlastní viac ako 5% akcií, v 468 spoločnostiach indexu S&P 500.

Na začiatok je teda potrebné poukázať na to, že správcovská spoločnosť Vanguard v súčasnosti vlastní najmenej 5% akcií v každej zo 468 spoločností, ktoré sú zahrnuté v indexe S&P 500. A to sa jedná iba o jeden fond.


Dôvod, prečo aktívne fondy vymierajú

Počet hedžových fondov je v súčasnosti na najnižšej úrovni od roku 2000. Pasívne fondy preberajú mnohé aktíva, ktoré boli doteraz v správe aktívnych fondov.


John Mauldin je popredným finančným odborníkom a známym komentátorom udalostí, pre svet financií. K problematike aktívnych a pasívnych fondov sa vyjadril už pred niekoľkými týždňami. Vo svojom komentári opisuje situáciu, v ktorej trh nerobí rozdiely medzi dobrými a zlými akciami, pretože ich skupuje všetky naraz. Dôsledkom takéhoto prístupu je, že aktívny manažér nemá možnosť využiť svoje zručnosti, pri posudzovaní najhodnotnejšej investície.

Silná stránka investičného manažéra spočíva v tom, že sa dokáže pozrieť na bilanciu spoločnosti a odhadnúť jej skutočnú trhovú hodnotu. Keď na to nemá príležitosť a nedokáže posúdiť hodnotu koeficientu alfa, ktorý určuje výkonnosť daného fondu, budú jeho služby za obyčajným pasívnym indexom zaostávať. A to aj napriek tomu, že si bude účtovať vyššie poplatky.

Ak táto situácia pretrváva, peniaze sa od investičných manažérov presunú na úrodnejšie „pasienky“ pasívneho indexovania (využívanie pasívnych indexových fondov). Áno, môže sa stať, že si manažér znovu získa priazeň svojich klientov. Avšak kvôli klesajúcemu (tzv. „medvediemu“) trhu, však do tej doby investori stratia veľkú časť svojho kapitálu a investičným manažérom sa následne nevráti toľko peňazí, koľko ich predtým opustilo.

Keď ste teda aktívnym investičným manažérom, nachádzate sa v nezávideniahodnej situácii.

Ešte horšie je to s retailovými fondmi

Dva nasledujúce grafy približujú rozdiely medzi aktívnym a pasívnym investovaním v oblasti retailových fondov. Je medzi nimi viditeľný obrovský kontrast.

Pasívne investovanie prevláda:


Ďalší graf znázorňuje narastajúci rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi investíciami.

Ako tvrdí mnoho investorov, tento nepomer sa nakoniec vyrovná. Vyrovnanie nebude príjemnou udalosťou, môže byť však veľmi rýchle.

Zdroj: The Wall Street Journal, Fortune

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×