SWIFT bojuje o dominanciu v oblasti medzinárodných platieb

18. 7. 2019

Pravdepodobne najužitočnejšou oblasťou, ktorú prevratné technológie ako napríklad kryptomeny priniesli, je že existujúcich poskytovateľov platieb dostali z mimo ich nečinnosti. Dva dni po tom, čo Facebook oznámil, že uvedie na trh svoju vlastnú kryptomenu a platobný systém v duchu „Jedna kryptomena, ktorá ovládne všetko“ (One Cryptocurrency To Rule Them All), Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, alebo SWIFT (Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu) oznámila svoj vlastný plán na svetovú dominanciu. V tlačovej správe uviedla:

„Cieľ SWIFTu je jednoduchý: realizovať cezhraničné platby v reálnom čase, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Bezproblémovo, pohodlne, nákladovo efektívne a dostupne tak ako domáce platby.“

To znie ako ambiciózny plán. Napriek ich tvrdeniu, že spôsobili revolúciu v medzinárodných platbách, kryptomeny a iné prevratné finančné technológie zatiaľ nedosiahli podobnú úroveň služieb. Mohli by poskytovatelia pôvodných služieb uspieť tam, kde zlyhali?

SWIFT nemá v pláne vytvorenie vlastnej kryptomeny. Kryptomena SWIFT by jednoducho prispela k tomu, čo SWIFT považuje za skutočný problém medzinárodných platieb, a to šírenie samostatných menových systémov ako Bitcoin, JPM Coin a (od prijatia XRP) Ripple:

“Čo je dôležité, nemyslíme si, že by sa problémy s cezhraničnými platbami mali riešiť pomocou systémov s tzv. konkrétnymi obmedzeniami, za čo sú považované elektronické platby vrámci systému kryptomien. Tento typ systému by nevyriešil problémy ohľadom toho, že hodnota sa musí vedieť presúvať vrámci celého systému – teda z jedného účtu na ktorýkoľvek iný účet. Tieto obmedzenia vytvárajú bariéry a konflikt; znižujú konvertabilitu a možnosti presunu, obmedzujú konkurencieschopnosť a majú negatívny vplyv na likviditu.“

Tí, ktorí pre medzinárodné platby uprednostňujú viacero konkurenčných tokenov, budú s veľkou pravdepodobnosťou čeliť výzve. SWIFT poukazuje na to, že každý token by slúžil len vrámci vlastnej komunity. Stále existuje potreba univerzálneho protokolu, ktorý by klientom umožnil hladký prenos peňažných hodnôt medzi rôznymi menami a tokenmi. Presne tento problém sa SWIFT snaží vyriešiť.

SWIFT v úvode svojho článku kritizuje ďalšiu skupinu vzdorovitých konzervatívcov. Banky. Upozorňuje, že tieto inštitúcie sa musia prispôsobovať meniacim sa požiadavkám svojich klientov, inak zaniknú:

 „Kľúčom k prežitiu vrámci platobného styku je prispôsobenie sa meniacim sa potrebám svojich klientov a platobným dohodám. Banka, ktorá odmieta vydávať karty, alebo neumožňuje využívanie online bankovníctva vo Veľkej Británii, alebo prestane vydávať hotovosť v Nemecku, v krátkom časovom horizonte nebude schopná pokračovať v poskytovaní svojich platobných služieb. Hovoríme o súčasnosti. Zajtra môžu byť požiadavky a preferencie britských a nemeckých spotrebiteľov či maloobchodníkov značne odlišné.“

Pri platbách to platí dvojnásobne

„Pri zmene vnútroštátnych zvykov a požiadaviek vrámci zavádzania platobných systémov v reálnom čase a presune lokálnych systémov hrubého zúčtovania v reálnom čase, do režimu 24/7, banky sú si vedomé, že nemôžu zostať bez relevantnej reakcie. Musia prispôsobiť svoje vlastné systémy, aby sa udržali v činnosti – pri platbách buď uspejete alebo zlyháte.“

Pripomienky spoločnosti SWIFT poukazujú na rozsiahle zmeny, ktoré sa v platobnom svete už realizujú. Zdá sa, že nadšení používatelia kryptomien často predpokladajú, že pôvodný platobný systém sa nedá zmeniť. V skutočnosti však bežné platby prechádzajú snáď najradikálnejšou zmenou od 80. rokov. Domáce platobné systémy fungujú v reálnom čase. Veľká Británia má od roku 2008 „rýchlejšie platby“, ale v súčasnosti ju zvyšok Európy a USA dobiehajú. Európska Únia v novembri 2018 zaviedla svoj systém pre cielené vyrovnanie okamžitých platieb „Target Instant Payment Settlement“ (tiež známy ako TIPS); občania a firmy v Európe môžu navzájom realizovať okamžité platby v eurách bez obmedzení 24/7, 365 dní v roku. Organizácia The Clearing House (TCH), ktorá je zodpovednou za zlučovanie nákupných a predajných transakcií na finančnej burze, postupne na území Spojených štátov zavádza okamžité platby v rovnakom režime (24/7/365), ako pre jednotlivcov tak aj spoločnosti. Ako uviedol SWIFT, ak banky chcú aj naďalej poskytovať svoje služby, musia na tieto ďalekosiahle zmeny reagovať – hoci, je samozrejmé, že SWIFT a jeho členské finančné inštitúcie musia tiež reagovať na hrozbu, ktorú kryptomeny predstavujú.

Spoločnosť SWIFT by nebola úspešná, ak by konala len “milosrdne“. Pred dvomi rokmi úplne zničila koncept okamžitých medzinárodných platieb spoločnosti Ripple so svojou Globálnou platobnou iniciatívou (GPI). Do zoskupenia vlastníkov spoločnosti SWIFT patrí väčšina významných svetových bánk, ktoré nevyhnutne prijali GPI. GPI použilo vrámci jedného roka 160 bánk, zatiaľ čo spoločnosť Ripple sa snažila nájsť dôvod pokračovať ďalej. Ripple reagovala prijatím kryptomeny XRP, ako medzinárodnej platobnej normy, so zameraním na maloobchodné aplikácie, prostredníctvom svojich partnerských bánk. V súčasnosti sa SWIFT snaží preniknúť aj na tento trh. SWIFT kategoricky uvádza, že GPI bude do roku 2020 novým štandardom pre všetky cezhraničné platby.

Návrh spoločnosti SWIFT je založený na iniciatíve GPI, ktorej cieľom je zlepšiť skúsenosti klientov a bánk vo svete, vytvorením okamžitej a spoľahlivej medzinárodnej platobnej siete. GPI chce dramaticky zlepšiť cezhraničné platby, vrámci korešpondenčného bankovníctva. A nie, nejedná sa o blockchain. SWIFT nie je úplne presvedčený o užitočnosti blockchainu. Spolieha sa na všednejšie technológie: základnú architektúru, spoločné normy a rozhranie pre programovanie aplikácií, známe ako Application programming interface (API).

Najväčšou prekážkou bezproblémových medzinárodných platieb je nedostatok spoločných štandardov. Prechod na otvorenú normu ISO 20022 do roku 2021 je preto nevyhnutnou podmienkou pre budúce plány spoločnosti SWIFT. SWIFT nadšene hovorí o výhodách plynúcich z prechodu na tento štandard:

 „Význam prechodu na ISO 20022 vrámci SEPA štandardov nemožno preceňovať. Prechod na ISO 20022, bankám umožní presmerovať okamžité platby cez hranice, priamo prostredníctvom vnútroštátnych systémov, dokonca priamo na účty príjemcov. Menším trhom umožní rýchlejší vstup na medzinárodné trhy a k širšiemu dosahu klientov. Väčším trhom umožní plynulý pohyb naprieč celým „menovým balíčkom“ vrámci svojich trhov – medzi bankami a inými poskytovateľmi platieb, vydavateľmi kariet, zúčtovaniu v reálnom čase vrámci systému RTGS a miestnymi clearingovými centrami. Zlepší konkurencieschopnosť, podporí inovácie a obmedzí možnosť vzniku konfliktov; bude prínosom pre koncových zákazníkov z hľadiska rýchlosti, všadeprítomnosti a voľby; taktiež prinesie obrovské výhody pre priemysel, pokiaľ ide o zníženie celkových nákladov na vlastníctvo, jednoduchosť integrácie a efektívne podnikové procesy.“

Uvidíme, či sa členovia SWIFTu dohodnú. Najvyšší predstavitelia banky sú notoricky presvedčení, že vylepšenia systémov zúčtovania s tzv. konkrétnymi spomínanými obmedzeniami môže byť pre významné banky zdrojom veľkej konkurenčnej výhody. Skutočnosť, že centrálne banky prijímajú štandard pre systémy „platieb vysokej hodnoty“, vyžaduje veľkú pozornosť. Neexistuje žiadna smernica centrálnych bánk alebo niečo podobného, čo by vedúcich predstaviteľov bánk viedlo k tomu, aby utrácali peniaze zo svojho vlastného vrecka, aj v prípade že by spomínaný systém zlyhal.

Akonáhle sa zavedie štandard ISO 20022, rozhranie pre programovanie aplikácií bankám a spoločnostiam z oblasti finančných technológií umožní priame pripojenie k medzinárodnej platobnej sieti SWIFT. Napriek tomu, že spoločnosť SWIFT je ľahostajnou voči blockchainu, taktiež dúfa, že sa jej podarí predstihnúť ostatné spoločnosti tým, že poskytne systém, ktorý bude kompatibilným s obchodnými platformami, založenými na blokchaine:

„Následne po preukázaní úspešnosti konceptu s obchodnou platformou R3 umožníme platby GPI aj na obchodných platformách, založených na technológii distribuovaných účtovných kníh DLT. Vyriešenie problémov s platbami na DLT platforme umožní spustenie platieb GPI vrámci obchodných tokov a ich automatický presun do bankovému systému.“

Podobné: LIBOR končí a tak sa rozlúčime s najhodnotnejším benchmarkom na svete

Spoločnosť SWIFT je voči devízovej zložke cezhraničných platieb pesimistickou, avšak je partnerom systému zúčtovania operácií, známom ako CLS (Continuous Linked Settlement), ktorý patrí medzi jeho členov, vrátane najväčších finančných inštitúcií sveta a všetkých hlavných centrálnych bánk. Je zrejmé, že devízový trh nebude problémom, hoci výmenné kurzy a poplatky ním byť môžu.

Všetky tieto skutočnosti prispievajú ku koncentrovanému úsiliu na strane poskytovateľov platobných systémov, aby zastavili ďalší progres kryptomien, za účelom medzinárodných platieb. Nie je náhoda, že návrh spoločnosti SWIFT bol zverejnený len dva dni po predstavení novej kryptomeny Libra. Boj o dominanciu teda pokračuje.

Zdá sa, že návrh spoločnosti SWIFT, samozrejme nerieši potreby ľudí, ktorí nemajú prístup k platobným systémom bánk, pretože zlyhávajú pri kontrolách svojich klientov (KYC – „Know Your Customer“). Kryptomeny bojujú za svoje udržanie na trhu a zároveň sa bránia pred regulátormi, ktorých cieľom je zabrániť obchádzaniu kontroly “KYC“. Spoločnosť SWIFT sa od toho všetkého dištancuje a hovorí, že používatelia jej služieb musia „dodržiavať pravidlá“. Z toho dôvodu je vhodné zasadzovať sa za kontrolu bankových platieb, väčšinou ceslosvetových a prenechať klientov bez prístupu k platobným systémom, skôr niekomu inému.

Zároveň je potreba vidieť, či doterajší platobný systém alebo vznikajúci ekosystém kryptomien vedie boj nad kontrolou medzinárodných platieb. Bez ohľadu na výsledok, tvrdá konkurencia môže byť dobrou správou len pre klientov. Tak či onak, okamžité, spoľahlivé, všadeprítomné a lacné globálne platby budú k dispozícii pre spoločnosti aj jednotlivcov, v nie tak príliš vzdialenej budúcnosti.

Zdroj: Fortune, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×