Tajomstvo úspechu spoločnosti Amazon

22. 11. 2018

Samozrejmou odpoveďou na nadpis je mimoriadne široký sortiment produktov, ktoré predáva. Za zmienku však stojí aj jej pozoruhodná trhová sila. Jedná sa o kombináciu, ktorej sa na území korporátnej Ameriky nedokáže vyrovnať nikto iný. Spoločnosť Amazon nedávno zverejnila rozhodnutie o umiestnení svojej novej pobočky, čím vyvolala obzvlášť oduševnené ohlasy naprieč celým trhom. To je iba ďalším dôkazom vplyvu, aký má tento gigant na súčasnú ekonomiku.

Existuje však aj ďalší rozdiel, ktorý je obvykle síce omnoho menej vyzdvihovaným, ale je zrejmé, že v omnoho väčšej miere prispel k formovaniu spoločnosti, akou je Amazon v súčasnosti. Jedná sa totiž o stratégiu tohto giganta v rámci alokácie zdrojov – a to obzvlášť v súvislosti s využívaním ziskov, ktoré podnik zarobí. Amazon je v skutočnosti jednou z mála veľkých amerických spoločností, ktoré si zaumienili ponechávať si svoje zisky a opätovne ich reinvestovať do rozvoja svojho podnikania. Pri tejto spoločnosti sa preto nestretneme s tým, že šetrí na výplatách svojich zamestnancov a rozdeľuje firemné zisky svojim akcionárom v podobe dividend alebo spätných odkupov vlastných akcií.

Väčšina Američanov pozná Amazon prostredníctvom služieb tejto spoločnosti, ktoré poskytuje spotrebiteľom – čo spočíva v tom, že desiatky tisíc slabo zaplatených pracovníkov manipulujú s obrovskými množstvami objednávok v rámci distribučných centier po celej krajine.

Podobné: Amazon vlastní takmer polovicu amerického trhu elektronického predaja

Dopustili by sme sa však vážnej chyby, keby sme rast Amazonu začali vnímať výhradne ako výsledok náročnej práce ohodnotenej minimálnou mzdou. Je síce pravdou, že najväčšie príjmy spoločnosti Amazon pochádzajú z predaja úžasného sortimentu produktov ocenených relatívne nízkymi cenami, väčšina jej skutočných ziskov však plynie z poskytovania inovatívnych ponúk v prostredí cloudových výpočtových služieb – Amazon Web Services.

Táto špičková technologická divízia, ktorá spravila zo spoločnosti Amazon svetovú jednotku na trhu s cloudovými službami, bola v priebehu roka 2017 zodpovedná za menej ako 10% celkových príjmov spoločnosti, na druhej strane však vygenerovala prevádzkový zisk v pozoruhodnej výške 4,3 miliardy dolárov.

Pre porovnanie, elektronické predaje na území Severnej Ameriky, ktoré tvorili 60% príjmov spoločnosti, v konečnom dôsledku zodpovedali za zisk iba vo výške 2,8 miliardy dolárov.

Divízia webových služieb zmenila Amazon na nesmierne ziskovú spoločnosť. Spoločnosť síce ešte v priebehu roka 2014 vykazovala priemerný ročný deficit svojho rozpočtu na úrovni 241 miliónov dolárov, avšak už v prvých deviatich mesiacoch roku 2018 dokázala vygenerovať čistý príjem vo výške 7 miliárd dolárov – čo je viac ako dvojnásobok objemu ziskov za celý rok 2017, v ktorom sa jednalo o hodnotu 3 miliardy dolárov.

Ale na rozdiel od mnohých veľkých a úspešných verejne obchodovaných amerických spoločností, Amazon neprerozdeľuje takto nadobudnuté zisky medzi svojich akcionárov – z ktorých najväčším je samozrejme Jeff Bezos, zakladateľ a generálny riaditeľ podniku. Spoločnosť Amazon vôbec nepristúpila k vyplácaniu dividend od roku 1997, v ktorom vstúpila na burzu. Rovnako neuznáva ani obohacovanie akcionárov prostredníctvom spätného nákupu svojich akcií, čo sa poslednýkrát udialo ešte v priebehu roka 2012.

Uvedené skutočnosti sú príčinou toho, že Amazon vyniká medzi ostatnými veľkými korporáciami. Podniky figurujúce v investičnom indexe S&P 500 v období od roku 2013 do roku 2017 usmernili až zarážajúcich 98% ziskov na účty svojich akcionárov, pričom 56% hodnoty z tohto objemu bolo prevedených v rámci spätných odkupov akcií.

Namiesto toho, aby spoločnosť Amazon premárnila svoje ťažko zarobené zisky takýmto spôsobom, opätovne ich investovala do svojho podnikania a do svojich zamestnancov. Táto stratégia sa odzrkadľuje vo výdavkoch spoločnosti na výskum a vývoj, v rámci ktorých je Amazon bezkonkurenčným svetovým lídrom.

Reinvestície kapitálu do chodu spoločnosti sa okrem iného vo výraznej miere odrážajú aj na vývoji jej pracovnej sily. V období od roku 2014 do roku 2016 spoločnosť Amazon zvýšila objem svojich štedro platených „odborných“ zamestnancov – najmä softvérových inžinierov – z počtu 18 266 až na 30 433 jedincov. Omnoho viac takýchto dobre ohodnotených pracovných pozícií bude figurovať medzi ďalšími 50 000 ľuďmi, ktorých gigant plánuje v budúcnosti zamestnať vo svojich nových centrálach v New Yorku a v severnej Virgínii.

Keďže Amazon neodvádza svoje zisky akcionárom, spoločnosť si v súčasnosti môže dovoliť zvyšovať mzdy aj svojim najslabšie plateným pracovníkom. Stalo sa tak dokonca už začiatkom novembra, odkedy spoločnosť vypláca svojim viac ako 350 000 zamestnancom v Spojených štátoch minimálnu mzdu o hodnote 15 dolárov za hodinu. Napriek tomu sa však objavila istá kritika týkajúca sa podozrení, že niektorí zamestnanci dostávajú v rámci nového režimu miezd ešte nižšiu výplatu.

Fakt, že Amazon väčšine svojich zamestnancov platí neprimerane nízke mzdy, však nič nemení na tom, že táto spoločnosť sa v priebehu posledného desaťročia svojej kariéry stala ozajstným obrom na trhu – kým v roku 2007 zamestnávala 17 000 ľudí po celom svete, do roku 2017 sa tento počet zvýšil na 566 000 zamestnancov. Americkí pracovníci, ktorí sú v tejto spoločnosti zamestnaní na plný pracovný úväzok, disponovali v roku 2017 priemernou ročnou mzdou o hodnote 34 123 dolárov.

To však znamená, že takmer polovica týchto pracovníkov sa nachádzala v nízkych platových kategóriách – vykonávali teda prácu, ktorou si zarobili menej ako dve tretiny priemernej mzdy amerických mužov. Spoločnosť Amazon si po novembrových zmenách vytýčila novú úroveň minimálnej mzdy na hodnote 31 200 dolárov za rok, čo však aj naďalej znamená, že podľa amerických noriem sa bude stále jednať o slabo platené pracovné pozície.

Keď spoločnosť Amazon začala platiť svojim zamestnancom 15 dolárov na hodinu, pochvalnými slovami ju adresoval senátor Bernie Sanders, ktorý povedal, že dúfa, že ďalšie spoločnosti budú čoskoro nasledovať príklad tohto priekopníka. Amazon však udáva omnoho dôležitejší precedens práve tým, ako sa rozhodol využiť svoje zisky s cieľom reinvestovania do rozvoju svojho podnikania a do svojich zamestnancov, nie na spätné odkupy akcií.

Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť Amazon sa riadi svojou zaužívanou rastovou stratégiou s heslom „udržať zisky a reinvestovať do podniku“. Predajnému a technologickému gigantovi sa vďaka tomu podarilo nadobudnúť zisky, prostredníctvom ktorých si môže užívať svoj úspech spolu so svojimi zamestnancami – ktorých počet sa čoskoro zvýši o 50 000, v rámci nových miest, kam spoločnosť plánuje expandovať.

Niet pochýb o tom, že spoločnosť by mala naďalej pokračovať v realizácii tejto stratégie. Jej najvyššou prioritou by malo byť zvyšovanie miezd najslabšie platených zamestnancov, aby sa ich príjem priblížil štandardu strednej triedy obyvateľstva.

Príklad Amazonu by zároveň mali nasledovať aj ďalšie americké spoločnosti a mali by podporovať svoj vlastný rast zadržiavaním ziskov a ich reinvestovaním do inovácií. Výnosy by následne mali byť použité na zvyšovanie miezd všetkých zamestnancov, namiesto toho, aby míňali miliardy dolárov na spätné odkupy, ktoré jedine robia bohatých hráčov ešte bohatšími.

Podobné: 5 spoločností ktoré Amazon valcuje

Prirodzene, spoločnosť Amazon je kritizovaná v súvislosti s viacerými záležitosťami. Pod paľbu sa už dostala kvôli tomu, ako zaobchádza s malými firmami, ktoré predávajú svoje produkty na jej internetovom portáli, v súvislosti s náročným tempom práce, ktoré je vyžadované od zamestnancov a tiež so skutočnosťou, že zatiaľ predsa len až tak významne nepokročila so zvyšovaním miezd svojich pracovníkov.

Amazon reinvestuje svoje zisky do inovácie vlastného podnikania a v konečnom dôsledku sa tak odlišuje od väčšiny spoločností v súčasnom, finančne založenom podnikateľskom prostredí. Spolu s ďalšími americkými spoločnosťami vďaka tomu môže mať vplyv na desiatky miliónov slabo platených zamestnancov, na ktorých sa doteraz zabúdalo.

Zdroj: Fortune, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×