Témy ktoré budú investori v 2. štvrťroku sledovať

18. 4. 2017

Reflácia začala byť jasnejšie vidno v druhom štvrťroku roku 2017.

(Reflácia je fiškálnou a monetárnou politikou, ktorej účelom je zvýšiť výkon danej krajiny a obmedziť dopady deflácie. Reflačná politika môže zahŕňať zníženie daní, meniace sa množstvo peňazí v obehu ako aj znižovanie úrokových sadzieb.)

Globálne očakávania rastu sú na vzostupe, a vidíme priestor pre ďalšie inflačné prekvapenia. Tím celosvetovej investičnej spoločnosti BlackRock (GPS), ktorý kombinuje tradičné ekonomické ukazovatele s rozsiahlymi dátovými signálmi, ako je vyhľadávanie na internete – poukázal na zvýšenie odhadov rastu v nasledujúcich mesiacoch pre zoskupenie krajín G7. Medzi iné známky globálnej reflácie patrí oživenie inflačných očakávaní od polovice roku 2016, kedy boli na minime, ďalej dno v oblasti jadrovej inflácie a miezd a synchronizované zrýchlenie ukazovateľov ekonomickej aktivity a odhadov firemných ziskov.

Aké sú však riziká pre oživenie? Po prvé, museli by byť prekročené očakávania ohľadom sprísnenia menovej politiky, čo by viedlo k prudkému nárastu amerického dolára a celkovému sprísneniu globálnych finančných podmienok. Po druhé, korporátne investície by sa mohli zhmotňovať pomalším tempom, než ukazovali prieskumy. To by na trhoch mohlo vytvoriť až sklamanie, najmä v USA. Každé zvýšenie protekcionizmu by taktiež mohlo obmedziť rast a navýšiť infláciu. Vidíme inflačné riziká v Európe, kde neočakávame, že by voľby priniesli populistické výsledky, čoho by sa trhy mohli začať obávať.

V tejto súvislosti sa domnievame, že tieto tri vzájomne súvisiace témy budú pravdepodobne formovať investičný svet v tomto štvrťroku.

Téma 1: Rozširovanie hospodárskeho oživenia

Sme presvedčení, že oživenie hospodárstva bude predstavovať ochranu pre cyklické akcie a veľký priestor pre rast je vidno najmä mimo USA. Vidíme inflexný bod v raste, inflácii a menovej politike a trhy sa túto rýchlo sa meniacu dynamiku snažia doháňať. Rozdiely v celosvetovej reflácií sú hnacou silou dlho očakávaného vzostupu globálnych firemných ziskov, kde najväčší rast by mal byť videný mimo USA. Jedná sa o synchronizáciu globálneho oživenia podnikových ziskov, čo podporuje určité akcie. Náklady (zdroje) dúfajú v zmiernenie regulačného prostredia (oblasť financií) a inovácie (technológie) taktiež prispievajú k silným očakávaným ziskom roka 2017. Hybná sila pre oblasť ziskov je obzvlášť silnou v Japonsku a na rozvíjajúcich sa trhoch (EM), zatiaľ čo solidné výsledky môžu byť vidno v Európe. To podporuje naše preferencie pre akciové spoločnosti v týchto regiónoch. Pozrite sa na graf nárastu ziskov.

Graf1

V Spojených štátoch sa zdá byť ďalší pokrok zmiernený, z dôvodu Trumpových opatrení v oblasti obchodu, čím budú čeliť tzv. „oddychu“. Americké akciové spoločnosti s malou kapitalizáciou a hodnotové tituly, ako sú banky boli počas tohto roka podpriemernými, keďže po výsledkoch volieb čelili rozsiahlemu nárastu. V celosvetovom meradle by v oblasti akcií malo byť vidno silné výnosy, vrátane japonských spoločností s nízkou kapitalizáciou, keďže je vidno že oživenie hospodárstva je neporušené. Posilnenie reflácie taktiež utvrdzuje náš názor, že sme videli dosiahnutie dna výnosov dlhopisov (po celom svete), keďže počas niekoľkých desaťročí sme čelili ich poklesom. Výsledkom je, že v tomto roku na väčšine trhov vládnych dlhopisov uvidíme rôzne výzvy. Mnohí investori nemajú zabezpečenú obranu proti kapitálovým stratám, z dôvodu rastúcich výnosov. Zatiaľ však vidíme limity, do akých výšin by výnosy mohli smerovať. Centrálne banky v Európe a Japonsku sa zdajú nastavené pre ponechanie veľmi jednoduchých zásad. Mnohí investori sú pripravení skočiť po vyšších výnosoch, na základe čoho začnú vyberať svoje zisky. Starnutie populácie a historicky slabé tempo ekonomického rastu tiež pôsobí ako brzda. Naše očakávania vyšších výnosov podporuje celkové uprednostnenie akcií, pred dlhopismi.

Téma 2: Nízke úrovne budúcich výnosov

V nasledujúcich piatich rokoch vidíme tlmené výnosy naprieč triedami aktív, keďže štrukturálna dynamika, ako je starnutie obyvateľstva nás pomáhajú udržať vo svete s nízkou návratnosťou. Jedná sa o pátranie po výnose, ktoré je v tomto svete nedostatkovým tovarom. Niektoré z najväčších oblastí s pevným výnosom, ako sú vládne dlhopisy ponúkajú mizerné či dokonca negatívne výnosy. Pozrite sa v grafe na modré bubliny.

Graf2

Rozsihly objem, ako napríklad japonské štátne dlhopisy sú tiež aktívami s pomerne dlhou splatnosťou. Mimoriadne nízke výnosy vystavujú držiteľov k významnému úrokovému riziku. Napriek tomu existuje niekoľko sektorov, ktoré ponúkajú slušné výnosy a sú relatívne malé Ako príklady možno uviesť americké dlhopisy s vysokým výnosom alebo podnikové dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov. Tento nesúlad je jedným z dôvodov prečo je treba byť opatrným a pri dynamických aktívach s pevným výnosom je potreba dostatočnej ochrany proti náhlym rizikám.

Téma 3: Rozdielna korelácia

Volatilita akciového trhu je z historického hľadiska nízkou aj napriek pretrvávajúcej politickej neistote. V skutočnosti volatilita vyzerá byť neobvykle zasiahnutou, naprieč viacerými triedami aktív (s výnimkou mien). Globálne oživenie hospodárstva a dostatok likvidity, v posledných rokoch dôsledne ovplyvňovali vývoj politiky. Zatiaľ sa veľa toho deje pod povrchom. Ukazuje sa, že korelácia medzi akciami a jednotlivými odvetviami sa výrazne znížila. Náš výskum zistil, že najviac je to vidno medzi USA a Európou.

Zatlačená volatilita taktiež zakrýva klesajúcu koreláciu naprieč triedami aktív. Náš index (Multi-Asset Concentration index), ktorý poukazuje na mieru korelácie naprieč 14 celosvetovými triedami aktív sa pohybuje hlboko pod jeho po-krízovom priemere. Pozrite sa na jeho dlhoročný vývoj v grafe.
Graf3

 

Zdroj: NYTimes, Bloomberg, Blackrock

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×