Igor Havlíček

COMPLIANCE OFFICER

Pred nástupom do Wealth Effect Management zbieral cenné skúsenosti ako právnik vo Volksbank a následne ako človek zodpovedný za compliance v Poštovej banke a správcovskej spoločnosti Goldslide. Vo WEM-e dohliada nad všetkými aspektmi compliance a zabezpečuje vysokú kvalitu našich služieb.

Igor Havlíček