Lukáš Baloga

PORTFOLIO MANAGER

Na kľúčovej pozícii Portfolio Managera využíva cenné skúsenosti zo štúdia v Anglicku, ako aj z pôsobenia v slovenských a zahraničných investičných spoločnostiach. Vo Wealth Effect Management má na starosti tvorbu nových a udržiavanie existujúcich portfólií, aktívne vyhľadávanie nových investičných príležitostí a vývoj nových produktov.

Lukáš Baloga