Martin Jurštík

FACILITY MANAGER

So svojimi rozsiahlymi skúsenosťami z oblastí nehnuteľností a stavebníctva sa Martin zhostil oblasti facility managementu, vďaka čomu môžu klienti Wealth Effect Management využívať mnohé výhody pochádzajúce z komplexnej, profesionálnej a profitabilnej správy nehnuteľností.

Martin Jurštík