Viera Štadlerová

Administration

Rastúci objem majetku pod našou správou si vyžiadal posilniť WEM team o ďalšieho človeka. Viera tak využíva svoj zmysel pre detail a predchádzajúce skúsenosti pri starostlivosti o zmluvnú dokumentáciu a dbá, aby bol každodenný chod back office jednoduchší a plynulejší. 

Viera Štadlerová