USA a EÚ sa nachádzajú v „studenej menovej vojne“

6. 2. 2018

USA a EÚ sa nachádzajú uprostred menovej vojny. Spojené štáty sú v súčasnosti víťaznou stranou a pretrvávajúce oslabenie dolára by mohlo Európe spôsobiť závažné problémy.

Optimizmus európskych investorov dosahuje v súčasnosti najvyššiu úroveň za posledné roky. Napriek tomu sa však na scéne objavujú obavy ohľadom skutočnosti, že aktuálne oslabenie amerického dolára by mohlo viesť k nadmerne vysokej hodnoty eura.

Mimoriadne vysoký optimizmus európskych investorov je výsledkom silnej ekonomiky a prosperujúcich finančných trhov. Ani takáto zdanlivo ideálna situácia sa však nezaobíde bez komplikácii. Medzi účastníkmi trhu totiž prevláda narastajúca obava z toho, že ak sa bude americký dolár aj naďalej oslabovať, euro by na sa druhej strane mohlo stať príliš silným.Takýto vývoj situácie by sa negatívne odzrkadlil na ziskoch spoločností a ekonomickom raste.

Podobné: 5 grafov ilustrujúcich situáciu na európskom trhu s podnikovými dlhopismi

Kľúčovou otázkou však ostáva, prečo hodnota dolára natoľko klesla a ako hlboko sa môže ešte prepadať. Rovnako dôležitými sú tiež dôsledky, ktoré pramenia pre Európu z príliš silného eura.

Studená menová vojna

Hodnota amerického dolára sa v porovnaní s ostatnými hlavnými menami sveta v priebehu roka 2017 prepadla až o 10%. Steven Mnuchin, ktorý je americkým ministrom financií, na Svetovom ekonomickom fóre v švajčiarskom Davose 24. januára vyhlásil, že slabý americký dolár je pre Spojené štáty z krátkodobého hľadiska dobrým znamením. Tento fakt však iba potvrdzuje, že americká vláda sa naplno zapojila do takzvanej „studenej menovej vojny“ a v súčasnosti je v tomto konflikte víťaznou stranou.

Studené vojny neprebiehajú na otvorenom fronte, ktorého príkladom by bola menová intervencia. Hlavnou zbraňou sú v takomto prípade slová a zákulisné machinácie. Slovné vyjadrenia boli v priebehu súčasnej studenej menovej vojny vyslovené nahlas a jasne. V čom však spočívajú uvedené zákulisné machinácie? Ich náznaky sa jasne odzrkadľujú z nedávnych krokov, ktoré prebehli v vo finančnej oblasti. Radí sa medzi ne fiškálna expanzia v nesprávnej fáze hospodárskeho cyklu, ktorá je financovaná predovšetkým dodatočným zvyšovaním štátneho dlhu Spojených štátov. Ďalším náznakom je prístup Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý nie je ochotný pristúpiť k sprísňovaniu menovej politiky nad rámec toho, čo si vopred naplánoval. Veľavravnou je tiež tolerancia Fedu k zvýšenej miere inflácie. Tieto kroky tak finančným trhom vysielajú implicitný, ale veľmi jasný signál: Oslabenie dolára je zámerným cieľom. A trhy tomuto signálu porozumeli.

Spojené štáty v tejto studenej menovej vojne získali prevahu z jediného dôvodu. Tým je skutočnosť, že rovnováha moci je asymetrická. Americký prezident Donald Trump disponuje silnejšou zbraňou, ktorou je hrozba protekcionizmu. Európa a Japonsko sa tak museli prispôsobiť nátlaku a ani jedna z krajín neobmedzila zvyšovanie hodnoty svojich mien či už slovami, alebo činmi. Naopak, Európska centrálna banka (ECB) a aj Centrálna Banka Japonska znížili tempo nákupu dlhopisov a ECB dokonca naznačila, že v priebehu roka 2018 pristúpi k ukončeniu čistých nákupov aktív na finančnom trhu.

Ako dlho to môže trvať?

Podnety a motivácia protagonistov studenej menovej vojny ostávajú nezmenené. Je preto pravdepodobné, že situácia vzniknutá okolo slabého dolára sa udrží na scéne ešte nejaký čas. Obchodný deficit Spojených štátov sa v priebehu minulého roka naďalej zvyšoval a krajina v priebehu roka 2018 pravdepodobne, v dôsledku fiškálnej expanzie zaznamená zvýšený objem dovozu. Vláda prezidenta Trumpa bude preto aj naďalej spokojná so slabým dolárom až do momentu, kým táto situácia nepovedie k pádu trhov s dlhopismi. Trumpova vláda navyše 22. januára zaviedla tarify na dovoz práčok a solárnych panelov, čím demonštrovala ochotu využívať svoju zbraň v podobe protekcionistického nátlaku.

Je veľmi pravdepodobné, že Európa a Japonsko sa budú voči „politike slabého dolára“ aj naďalej zdráhať zakročiť. Mario Draghi, ktorý je prezidentom Európskej centrálnej banky, síce na tlačovej konferencii 25. januára vyjadril určité obavy v súvislosti s „volatilitou meny“ a „využívaním rétoriky“, no zdá sa byť nepravdepodobné, že by ECB proti súčasnej situácii agresívnejšie zakročila.

Potenciálne výhody pre Európu

Ďalšie významné navyšovanie hodnoty eura by znamenalo riziko v podobe nižších ziskov spoločností a slabšieho hospodárskeho rastu. ECB by mala zároveň problém dosiahnuť vytýčenú mieru inflácie o hodnote 2%. Avšak zdôraznením, že dobré časy pre európsku ekonomiku nebudú trvať večne, silnejšie euro by mohlo slúžiť ako katalyzátor pre zmeny politiky, ktoré by vyriešili niektoré z pretrvávajúcich štrukturálnych a inštitucionálnych nedostatkov Európy.

Akonáhle dôjde k sformovaniu novej nemeckej vlády, čo by sa mohlo udiať pravdepodobne do konca marca, nepochybne sa zintenzívni diskusia medzi európskymi vládami o ďalších krokoch smerujúcich k vytvoreniu bankovej únie. Obzvlášť zásadnou otázkou je budovanie spoločného poistenia vkladov a ďalšia fiškálna integrácia.

Podobné: Nová a rozsiahla právna legislatíva MiFID II sa stáva realitou

Návrhy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na ďalšiu integráciu sa stretli s prekvapujúco pozitívnymi ohlasmi pravdepodobných nemeckých koaličných strán SPD, CDU a CSU vo vyhlásení, v ktorom sumarizujú závery predbežných dohovorov. Cesta k skutočnej bankovej únii a spoločnej fiškálnej kapacity v rámci boja proti finančným šokom však bude postupným procesom. Je tiež pravdepodobné, že bude závisieť od eliminácie rizikových úverov a znižovania rizika v súvahách centrálnych bánk.

Nedá sa však poprieť, že nič nestmelí spoločné úsilie finančných a vládnych inštitúcii natoľko, ako bezprostredná hrozba na trhu. A silné euro vystupuje práve v úlohe takejto hrozby. Spojené štáty aktuálne síce vedú v studenej menovej vojne, no ak Európa zareaguje správnym spôsobom, môže zavŕšiť budovanie svojej hospodárskej a menovej únie a stať sa konečným víťazom.

Zdroj: WSJ, Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×