Úspech akciového trhu a nespoľahlivé dáta

4. 10. 2018

Býci na trhu dlhopisov, ktorí si doteraz udržiavali pozitívne vyhliadky, sa konečne vzdali. Tak to aspoň vyzeralo 3. októbra , keď sa už takmer šesť týždňov trvajúce odpredávanie amerických štátnych dlhopisov ešte zrýchlilo. Pokles cien dlhopisov spôsobil, že výnosy z dlhopisov s 10-ročnou dobou splatnosti vystúpili až na hodnotu 3,18%, čo zásadne prevyšuje predchádzajúce maximum a predstavuje najvyššiu hodnotu dosiahnutú od roku 2011. V konečnom dôsledku z toho vyplýva, že náklady na získavanie úverov sa pre vládu, spoločnosti aj spotrebiteľov zvýšia.

Na prvý pohľad sa zdá, že súčasná panika obchodníkov na Wall Street má svoje opodstatnenie. Ekonomika sa nachádza v dobrej kondícii, ceny akcií vystupujú na rekordné hodnoty a trh vo všeobecnosti dosiahol konsenzus, podľa ktorého by ďalšia ekonomická recesia nemala nastúpiť na scénu pred rokom 2020. Veľký pokles trhu zaznamenaný 1. októbra sa objavil po tom, ako americký Inštitút pre riadenie dodávok uviedol, že jeho index sektoru služieb sa výrazne priblížil k rekordne vysokej hodnote zo septembra minulého roku. Jim Vogel, ktorý je stratégom spoločnosti FTN Finacial, vo svojom vyjadrení klientom uviedol, že oznámenie inštitútu „eliminuje niektoré z pochybností týkajúcich sa trajektórie“ americkej ekonomiky v treťom a štvrtom kvartáli.

Oslabenie na trhu s dlhopismi sa však aj napriek tomu zdá byť mierne prehnaným. V tomto smere tiež treba poznamenať, že spomenutý index sektoru služieb je postavený na údajoch zhromaždených v prieskume, nie na skutočných výsledkoch. Takéto prieskumy však môžu byť skreslené v dôsledku mnohých príčin – okrem iného aj politických názorov, a ekonómovia ich preto označujú ako „mäkké“ dáta. Jedná sa teda o informácie, ktoré sú náchylné na rozdielnu interpretáciu v závislosti od presvedčenia osoby, ktorá ich posudzuje. Na druhej strane poznáme takzvané „tvrdé“ dáta, ktoré identifikujú exaktné a kvantitatívne hodnoty – v rámci ekonomiky môže byť reč o objeme domácich predajov, počte vytvorených pracovných miest, maloobchodných výdavkoch či úrovni priemyselnej produkcie.

Index zostavený agentúrou Bloomberg Economics naznačuje, že tvrdé dáta charakterizujúce stav americkej ekonomiky vykazujú neustály pokles už od júla a negatívne tak vyvracajú všetky predpovede. Vlastnú analýzu vykonala aj Federálna rezervná banka New Yorku, ktorá sa tiež vo veľkej miere opierala o tvrdé vedecké údaje. Jej výsledky naznačujú, že ekonomický rast USA sa v treťom kvartáli spomalil až na hodnotu 2,47%. To je zarážajúce najmä v porovnaní s rýchlym tempom na úrovni 4,2%, ktoré bolo príznačné pre obdobie od apríla do júna.

Peniaze zdražejú. Výnosy dlhopisov dosahujú najvyššiu úroveň od roku 2011, čo naznačuje vyššie náklady na pôžičky. Graf zobrazuje vývoj hodnoty výnosov štátnych dlhopisov v období od 5. júla do 3. októbra 2018.

Vykreslené problémy však nepostihujú americkú ekonomiku iba z akademického hľadiska. Jedným z najväčších záhad tohto roka je totiž mimoriadne pomalé navyšovanie spotrebiteľských výdavkov. A to aj napriek tomu, že realizované prieskumy dokladovali najvyššiu dôveru spotrebiteľov voči ekonomike od roku 2000. Vláda Spojených štátov koncom septembra vyhlásila, že po zohľadnení inflácie sa spotrebiteľské výdavky v priebehu augusta navýšili iba o 0,2%. To predstavuje najmenší nárast od čias výrazného poklesu vo februári. Môžeme teda skutočne hovoriť o posilňujúcej ekonomike, keď sú spotrebitelia mimoriadne opatrní?

Zisky, dlhy a úrokové sadzby

Správa Inštitútu pre riadenie dodávok sa pozitívne prejavila aj na akciovom trhu. Index S&P 500 bol na dobrej ceste za prekročením ďalšieho rekordu, čím by dosiahol nárast takmer o 10% – v neskorých obchodných hodinách sa však jeho rast opätovne spomalil. Zvýšenie cien akcií je pôsobivé najmä s ohľadom na skutočnosť, že takmer všetci účastníci trhu sa zhodli na tom, že zvyšujúce sa výnosy dlhopisov pravdepodobne ukončia narastajúcu býčiu tendenciu na akciovom trhu. Je zrejmé, že vývoj cien akcií odzrkadľuje názor, podľa ktorého je súčasná americká ekonomika dostatočne silná na to, aby odolala vyšším nákladom na získavanie pôžičiek.

To je síce nateraz možno pravdou, ale čo sa stane s firemnými ziskami v prípade, keď spoločnosti začnú zamieňať všetky svoje extrémne lacné dlhy, ktorým sa vystavili od čias finančnej krízy, za dlhopisy s vyššou kvalitou? Spoločnosť Morgan Stanley odhaduje, že čo sa týka trhu s dlhopismi investičnej triedy, podiel pákového efektu dosahuje hodnotu 2,43, čo je navýšenie voči hodnote 1,8 príznačnej pre obdobie spred 10 rokov. Spoločnosti s dlhopismi nízkej kvality zaznamenávajú podiel finančnej páky na úrovni 4,5, v porovnaní s hodnotou približne 3,5 v priebehu roka 2008.

Investori však budú čoskoro čeliť omnoho väčším výzvam, keď spoločnosti začnú zverejňovať najnovšie údaje o svojich ziskoch. Veľkí hráči ako Netflix a Applied Materials totiž už naznačili, že spoločnosti zapísané v indexe S&P 500 v treťom kvartáli s najväčšou pravdepodobnosťou vykážu nižšie zisky, ako sa pôvodne očakávalo. Lu Wang, ktorý je reportérom agentúry Bloomberg News, uviedol, že takýto názor zastáva až osemkrát viac analytikov v porovnaní s tými, ktorí veria, že zisky amerických spoločností prekonajú očakávania. To predstavuje najväčšie zastúpenie negatívnych prognóz od roku 2010.

Negatívny trend. Na indexe S&P 500 v súčasnosti figuruje omnoho viac spoločností, ktoré znižujú prognózy svojich ziskov (modrá krivka), v porovnaní s tými, ktoré ich zvyšujú (čierna krivka).

Možné odvrátenie krízy v Taliansku

Talianske štátne dlhopisy sa 3. októbra prvýkrát v priebehu piatich predchádzajúcich dní zotavili, čím aspoň zmiernili obavy o potenciálnom prepuknutí fiškálnej krízy a následnom rozvrátení celosvetového finančného systému. Napriek tomu treba poznamenať, že Taliansko si na budúci rok stanovilo cieľový deficit štátneho rozpočtu na hodnotu 2,4% ekonomickej produkcie, čo je viac ako hodnota 2% ktorá je požadovaná Európskou úniou. Predstavitelia tejto krajiny sa však zaviazali, že cieľovú hodnotu deficitu znížia už v rokoch 2020 a 2021. Giuseppe Conte, ktorý je aktuálnym talianskym premiérom, povedal: „Stojíme si za záväzkami, ku ktorým sme pristúpili. Zostavili sme seriózny rozpočet, ktorý je zodpovedný a odvážny. Naša krajina sa potrebuje dopracovať k silnému rastu.“

Lorenzo Totaro, ktorý je reportérom agentúry Bloomberg News, uviedol, že cieľový deficit pre budúci rok vytýčený súčasnou populistickou vládou je až trojnásobkom cieľu predchádzajúcej vlády, ktorá si v apríli stanovila hodnotu 0,8% hrubého domáceho produktu. Vláda sa však v roku 2020 bude usilovať o zníženie deficitu na 2,1% a v priebehu roka 2021 na úroveň 1,8%.

Peter Chatwell, ktorý je hlavným stratégom na európskom trhu v spoločnosti Mizuho International, uviedol: „Snaha o budúce znižovanie deficitu je zo strany talianskej vlády konštruktívnou odpoveďou. Naznačuje tiež zmenu v prístupe k tolerancii rizika. Pre dobro talianskej ekonomiky tiež dúfame, že sa z predchádzajúcej lekcie naozaj poučila.“

Bod zlomu? Taliansko bude znižovať štátny deficit v súlade s požiadavkami Európskej únie. Výnosy talianskych štátnych dlhopisov klesajú.

Komodity: Problémy s hliníkom

Svetový trh s komoditami sa 3. októbra upriamil na hliník. Jeho ceny vzrástli až o 4% a dosiahli hodnotu $2 202 za tonu, v dôsledku čoho vykázali nové maximum za posledné tri mesiace. Dôvodom nárastu ceny hliníka bolo zatvorenie najväčšieho závodu spracovávajúceho oxid hlinitý (tzv. alumina), ktorý je kľúčovou zložkou v procese výroby hliníka. Spoločnosť Norsk Hydro uviedla, že dočasne zatvorí rafinériu Alunorte v Brazílii, pretože ide o jediné zariadenie, ktoré môže využiť na spracovanie odpadu a továreň sa už blíži k dosiahnutiu svojej maximálnej kapacity. Agentúra Bloomberg vo februári oznámila, že údajná porucha priehrady vystavila túto spoločnosť sérii právnych problémov, následkom čoho jej príslušné úrady nariadili, že bude fungovať iba pri 50% kapacite. Prokurátor zodpovedný za riadenie procesu uviedol, že spoločnosti môže trvať aspoň jeden rok, kým opätovne získa povolenie na návrat k bežnej miere produkcie.

Zastavenie továrne však zvýši nedostatok oxidu hlinitého a následne povedie k možnosti ďalšieho zvyšovania ceny samotného hliníka. Tým utrpia dodávateľské reťazce po celom svete, čo bude mať zásadný vplyv na rôznych výrobcov, vrátane automobilových spoločností a dodávateľov nápojov v plechovkách. Tento problém navyše prichádza v čase, keď sa už po nejakú dobu stretávame s napätou situáciou na trhu v dôsledku sankcií Spojených štátov voči ruskej spoločnosti United Company RUSAL, ktorá je druhým najväčším producentom hliníka na svete.

Na vzostupe. Ceny hliníka prekračujú maximá zaznamenané v júni, čo je následkom zatvorenia kľúčovej továrne a ohrozenia ponuky.

Situácia na rozvíjajúcich trhoch

Ani rozvíjajúce sa trhy si zatiaľ nedokázali vydýchnuť. Akciový index MSCI Emerging Markets Index sa v priebehu tohto roka znížil o 11% a index monitorujúci meny rozvíjajúcich sa ekonomík sa prepadol o 5%. Okrem toho sa navyše zdá, že rozvíjajúce sa ekonomiky sa už nedokážu udržať nad vodou ani za pomoci výhodných trhov s ropou, ako tomu bolo v minulosti. Hoci rozvíjajúce sa ekonomiky zahŕňajú niektorých z najväčších svetových vývozcov ropy ako Rusko, Saudská Arábia a Mexiko, patria medzi ne aj veľkí dovozcovia ako India a Turecko. Rozdielom oproti minulým prípadom je skutočnosť, že rast cien ropy je momentálne vo veľkej miere spôsobený prehlbujúcimi sa geopolitickými konfliktmi, nie všeobecne silnou globálnou ekonomikou.

Výrazný obrat. Akciové trhy rozvíjajúcich sa ekonomík už nenarastajú ani v dôsledku zvyšujúcich sa cien ropy. Graf porovnáva vývoj akciového indexu

Zdroj: Bloomberg, Reuters

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×