Warren Buffett stojí za vznikom viacerých miliardárskych rodín

30. 5. 2019

Keď Bill Child začal vyjednávať o predaji svojej spoločnosti Warrenovi Buffettovi, zaumienil si, že ako súčasť konečnej dohody sa bude snažiť získať aspoň nejaký objem akcií spoločnosti Berkshire Hathaway.

Child vyhlásil: „Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, aké som kedy urobil.“ Tento podnikateľ predal svoj podnik R.C. Willey Home Furnishings výmenou za akcie spoločnosti Berkshire Hathaway v roku 1995, keď sa tieto akcie obchodovali za cenu približne 24 000 dolárov. Agentúra Bloomberg odhaduje, že tieto akcie by v súčasnosti mali hodnotu približne 2,5 miliardy dolárov, čo by predstavovalo až 14-násobné zvýšenie ich pôvodnej ceny – samozrejme v prípade, keby rodina podnikateľa medzitým nepredala časť svojho podielu.

V histórii spoločnosti Berkshire Hathaway sa vyskytujú príbehy majiteľov podnikov, ktorí jej pomohli stať sa rozsiahlym konglomerátom, akým je v súčasnosti, ako aj akcionárov, ktorí stáli po Buffettovom boku v priebehu jeho kariéry. Mnohí z nich sa každoročne v prvý májový víkend schádzajú na výročnom stretnutí Berkshire Hathaway v meste Omaha, štátu Nebraska.

Buffett a jeho obchodný partner Charles Munger odkúpili Berkshire Hathaway v čase, keď sa ako textilná spoločnosť zmietala vo finančných problémoch. V súčasnosti však predstavuje podnik s celkovou hodnotou 531 miliárd dolárov a vlastní pestrú škálu spoločností, od poisťovacej spoločnosti Geico, cez reťazec rýchlych občerstvení Dairy Queen, až po železničnú spoločnosť BNSF. Výsledkom tejto transformácie však bolo viac bež len Buffettov vzostup na pozíciu štvrtého najbohatšieho muža planéty. Úspech spoločnosti Berkshire totiž viedol k vzniku prinajmenšom siedmych ďalších miliardárov, od Mungera a prvých investorov do toho podniku až po rodiny zodpovedné za vznik podnikov, ktoré Buffett postupne skupoval.

Podobné: Výročné diskusie s Warrenom Buffettom sa stali povinnými udalosťami pre akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway po celom svete

Závratné zisky

Vzostup spoločnosti Berkshire Hathaway sa samozrejme nezaobišiel bez problémov. Jej akcie vážne utrpeli v dôsledku finančnej krízy v roku 2008, pričom v priebehu posledného desaťročia vykázali nižšie výnosy ako investičný index S&P 500. Avšak investori, ktorí stáli po boku tejto spoločnosti už od roku 1964, zaznamenali ohromujúci zisk o hodnote až 2 472 627%, čo je približne 165-krát viac ako hodnota všeobecného indexu. Investícia vo výške 10 000 dolárov usmernená do tejto spoločnosti pred 55 rokmi by mala v súčasnosti hodnotu viac ako 170 miliónov dolárov.

Darren Pollock, portfóliový manažér v spoločnosti Cheviot Value Management, ktorá spravuje aktíva o hodnote 380 miliónov dolárov – vrátane akcií triedy C spoločnosti Berkshire, povedal: „Ľudia, ktorí boli dostatočne inteligentní na to, aby uznali pozoruhodnú úspešnosť Warrena Buffetta a rozhodli sa kráčať po jeho stopách, sú tými investormi, ktorí sa v súčasnosti môžu považovať za víťazov.“

Buffett má záľubu vo vykonávaní akvizícií rodinných podnikov, pričom vo vedení týchto spoločností obvykle ponecháva pôvodných ľudí aj po tom, ako ich začlení do portfólia Berkshire Hathaway. Buffett povedal: „Keď nájdeme niekoho, kto je dobrý vo svojej práci, nezačneme mu diktovať, ako by ju mal robiť.“

Medzi rodinné podniky, ktoré Buffett odkúpil v priebehu rokov, patrí napríklad sieť predajní automobilov Van Tuyl Group, ktorej akvizícia mala hodnotu 4,1 miliardy dolárov; výrobca montovaných domov Clayton Homes v hodnote 1,7 miliardy dolárov; spoločnosť Nebraska Furniture Mart, ktorú vlastnila Rose Blumkinová, v hodnote 55 miliónov dolárov; ako aj spoločnosť FlightSafety International, ktorú založil Al Ueltschi, s akvizíciou v hodnote približne 1,5 miliardy dolárov.

Akvizície za akcie

Kevin Clayton, ktorý v súčasnosti vedie podnik svojho otca Jima Claytona, vysvetlil, že dohoda s Buffettom pomohla spoločnosti v dobe, keď sa snažila expandovať a posilnila schopnosť rodiny darovať peniaze na rozvoj miestnych inštitúcií, vrátane zoologickej záhrady a vedeckého centra v meste Knoxville, štátu Tennessee.

Clayton povedal: „Veľká väčšina nášho kapitálu by bola viazaná v spoločnosti Clayton Homes, takže by nebolo možné, aby sme boli schopní filantropicky sa realizovať na takejto úrovni.“

Niektorí majitelia podnikov získali v rámci akvizícií akcie spoločnosti Berkshire, ako napríklad rodina Child, rodina šperkárov Helzberg alebo rodiny Alfond a Lunder zo spoločnosti Dexter Shoe. Buffett síce stále uprednostňoval platiť za kupované spoločnosti v hotovosti, no tiež vyhlásil, že Berkshire je ochotná kompenzovať majiteľov akciami v prípade, že na oplátku dostane takú skutočnú hodnotu, akú poskytne. Ľudom, ktorým sa podarilo uzavrieť takúto dohodu a následne sa držali svojich podielov v konglomeráte, sa to skutočne oplatilo.

Buffett v roku 1993 použil 25 203 akcií spoločnosti Berkshire Hathaway na akvizíciu spoločnosti Dexter, pričom v súčasnosti by mali hodnotu približne 8 miliárd dolárov.

Barnett Helzberg Jr., ktorý uzavrel dohodu s Buffettom po tom, ako sa s ním stretol na ulici v New Yorku a povedal mu o svojom podniku, no odmietol uviesť, koľko akcií spoločnosti Berkshire vlastní v súčasnosti. Napriek tomu priznal, že Buffettov sklon držať sa podnikov v dlhodobom horizonte je pre rodinné podniky mimoriadne atraktívnou stratégiou.

„Najhorší obchod“

Financovanie akvizícií akciami je síce atraktívne pre predávajúcich, ale pre Buffetta nebolo vždy výhodným. 88-ročný investor povedal, že odkúpenie spoločnosti Dexter bolo „najhorším obchodom“, aký kedy uzavrel. Buffett v liste akcionárom priznal, že najprv nesprávne posúdil konkurenčnú výhodu tohto podniku a následne znásobil svoju chybu zaplatením akciami svojej spoločnosti.

Irv Blumkin, ktorý je vnukom Rose Blumkinovej, zakladateľky spoločnosti Nebraska Furniture Mart, sa k tejto veci odmietol vyjadriť. Na žiadosť o komentár rovnako neodpovedali Peter Lunder, príbuzní zosnulého Daniela Monena, či rodina Van Tuyl a nadácia spojená s Alom Ueltschim. Vyjadrenie sa nepodarilo získať ani od samotnej spoločnosti Berkshire Hathaway.

Súčasťou evolúcie Berkshire bola lojálna základňa akcionárov, ktorí profitovali z nárastu spoločnosti. Investori ako Daniel Monen stáli po Buffettovom boku od začiatku, pričom ďalší ako napríklad Stewart Horejsi sa k nemu pridali neskôr, no podarilo sa im zhromaždiť veľké podiely v spoločnosti Berkshire.

Obrovské výnosy konglomerátu v priebehu rokov sú jedným z hlavných dôvodov, prečo sa akcionári spoločnosti pravidelne vydávajú na púť do Omahy, s cieľom zúčastniť sa na výročnom stretnutí s Buffettom. Treba však poznamenať, že výnosy, ktoré od spoločnosti očakávajú, sa dosahujú čoraz ťažšie.

Podobné: Čo sa môžete naučiť z investičnej evolúcie Warrena Buffetta

Spoločnosť Berkshire Hathaway je momentálne taká veľká, že Buffetta oberá o schopnosť generovať výnosy, ktorými sa preslávil v minulosti. Buffett v rozhovore z roku 2015 uviedol, že existuje už iba „veľmi limitovaný“ počet dostatočne veľkých investícií na to, aby zásadne ovplyvnili výsledky jeho spoločnosti.

Berkshire Hathaway iba nedávno kúpila akcie spoločnosti Amazon aj napriek tomu, že doteraz sa vyhýbala investovaniu do technologických spoločností. Buffett priznal, že dostatočne nerozumel produktom a trhom v tomto sektore a podcenil Jeffa Bezosa.

Lawrence Cunningham, ktorý je profesorom na Univerzite Georgea Washingtona a autorom knihy o podnikateľskom modeli spoločnosti Berkshire, povedal: „Veľkosť môže byť pri podnikaní alebo investovaní prekážkou. Je čoraz ťažšie nachádzať príležitosti, ktoré by posilnili výnosy.“

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×